Podstawową metodą zadbania o bhp w magazynie jest instalacja tryskaczy

W jaki sposób zadbać o bhp w magazynie?

07 maj 2020

Zadbanie o bhp w magazynie powinno być priorytetem każdego przedsiębiorstwa logistycznego. Na rynku dostępnych jest coraz więcej rozwiązań, które pozwalają zminimalizować ryzyko wystąpienia wypadków. Odpowiedni dobór regałów i ich konserwacja, elektroniczne systemy kontrolne, systemy przeciwpożarowe czy oprogramowanie informatyczne – z jednej strony rozwiązania te zwiększają poziom bezpieczeństwa w magazynie, a z drugiej umożliwiają szybszą i jeszcze bardziej efektywną pracę obiektu.

Zdrowie pracowników oraz ochrona obsługiwanych ładunków jest kwestią nadrzędną i nie można jej bagatelizować na żadnym etapie powstawania i organizacji pracy magazynu. Poniżej prezentujemy listę rozwiązań, których zastosowanie będzie miało pozytywny wpływ na poziom bhp w magazynie.

Systemy zwiększające poziom bhp w magazynie automatycznym

Coraz większa popularność automatyzacji procesów magazynowych wiąże się z implementacją systemów, których zadaniem jest zwiększenie bezpieczeństwa pracy z ładunkami. Oto przykłady kilku takich rozwiązań:

1. Przyciski zatrzymania awaryjnego

W sytuacji wystąpienia zagrożenia lub zajścia wypadku operatorzy mają dostęp do przycisków zatrzymania awaryjnego, które rozmieszcza się w strategicznych punktach magazynu. Naciśnięcie przycisku powoduje natychmiastowe zatrzymanie pracy urządzeń automatycznych.

2. Czujniki ruchu

Czujniki ruchu stosuje się w celu zapewnienia dodatkowej ochrony w pracy z ruchomymi urządzeniami automatycznymi, jak np. układnicami paletowymi lub regałami przesuwnymi. Gdy wykryją obecność osoby lub przedmiotu w korytarzu roboczym, emitują świetlne i dźwiękowe sygnały ostrzegawcze i wstrzymują pracę urządzenia.

3. Systemy ułatwiające zachowanie czystości w magazynie

Porządek w magazynie i zadbanie o czystość posadzki zmniejsza ryzyko wystąpienia wypadków związanych z przemieszczaniem się operatorów lub transportem ładunków. Rozwiązaniem, które może ułatwić zachowanie podłoża magazynowego w optymalnym stanie, jest instalacja podwieszanych systemów transportu szynowego.

Wpływ oprogramowania magazynowego na bezpieczeństwo w magazynie

Na bhp w magazynie wpływ ma także zastosowanie oprogramowania magazynowego, jak np. opracowanego przez Mecalux systemu Easy WMS.

Jednym z podstawowych celów programu jest redukcja czynności manualnych, które muszą wykonać operatorzy podczas procesu kompletacji zamówień. System zarządzania magazynem optymalizuje wszelkie działania związane z obsługą produktu i jego przygotowaniem do wysyłki. Na przykład program WMS może rozplanować układ artykułów na regałach zgodnie z ich rotacją: produkty o najwyższym współczynniku rotacji będą znajdować się na wysokości ramienia i oczu operatora, a te o niższej rotacji na półkach znajdujących się poniżej lub powyżej tej linii.

Dzięki temu pracownicy odpowiedzialni za kompletację zamówień będą mniej narażeni na niekorzystne obciążenia mięśnio-szkieletowe podczas wykonywanej pracy.

Dobór regałów i organizacja przeglądów technicznych

Wybór odpowiednich regałów przemysłowych jest podstawowym aspektem zadbania o bhp w magazynie.

Na dobór regałów wpływ ma już samo położenie magazynu. Jeśli budynek znajduje się w rejonie zagrożonym występowaniem trzęsień ziemi, należy zainstalować regały o zwiększonej odporności na wstrząsy sejsmiczne. Istotna jest również analiza warunków atmosferycznych panujących w danym miejscu na przestrzeni całego roku. Jeśli na danym obszarze odnotowuje się większe ilości opadów śniegu lub częste występowanie porywistych wiatrów, zastosowane regały powinny posiadać specjalnie wzmocnioną budowę. Wymaga tego specyfika magazynu samonośnego, ponieważ w tych obiektach regały stanowią część konstrukcyjną budynku.

Kolejną kwestią, którą należy wziąć pod uwagę, aby zwiększyć bhp w magazynie, jest zainstalowanie regałów magazynowych dostosowanych do specyfiki składowanych ładunków. Dzięki temu ich obsługa będzie o wiele bardziej ergonomiczna, a przede wszystkim bezpieczna zarówno dla operatorów, jak i samych towarów. Na przykład ładunki dłużycowe powinny być składowane na regałach wspornikowych. Z kolei w przypadku umieszczenia strefy magazynowej na wolnym powietrzu dobrą praktyką będzie zastosowanie regałów metalowych z odpowiednio dobranym wykończeniem. Zapewni to ochronę przed korozją oraz wydłuży czas użytkowania instalacji.

Nie należy także zapominać o przeprowadzaniu co najmniej raz w roku przeglądu regałów magazynowych. Prawidłowy stan konstrukcyjny systemów składowania jest kluczowym aspektem zachowania bhp w magazynie.

Przykład magazynu samonośnego, w którym regały tworzące część system konstrukcyjnego budynku zostały specjalnie zaprojektowane z uwzględnieniem zwiększonej odporności na wstrząsy sejsmiczne
Przykład magazynu samonośnego, w którym regały tworzące część system konstrukcyjnego budynku zostały specjalnie zaprojektowane z uwzględnieniem zwiększonej odporności na wstrząsy sejsmiczne

Bhp w magazynie: systemy przeciwpożarowe

Zaprószenie ognia w magazynie może spowodować ogromne straty materialne i finansowe przedsiębiorstwa i niekorzystnie wpłynąć na jego wizerunek. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia tego typu zagrożenia, należy wyposażyć magazyn w środki ochrony przeciwpożarowej, których zadaniem będzie wykrycie, powstrzymanie rozprzestrzeniania się i ugaszenie pożaru:

1. Systemy wykrywania pożaru

Czujniki (termiczne, promieniowania ultrafioletowego, dymu), które po wykryciu dymu lub, aktywują alarm dźwiękowy.

2. Urządzenia gaśnicze

Najczęściej stosowanym systemem gaśniczym w magazynach jest automatyczna instalacja tryskaczowa. Jest to układ rurek wypełnionych wodą, które są rozmieszczone na suficie magazynu lub między regałami. Wykrycie wzrostu temperatury otoczenia przez zamontowane w nich czujniki spowoduje uwolnienie wody.

Ze względu na typ składowanego towaru do gaszenia pożarów może być także stosowana piana (w przypadku cieczy palnych i łatwopalnych) lub różnego rodzaju gazy (na przykład w mroźniach).

3. Środki ochrony przeciwpożarowej

W dużych magazynach rekomenduje się dzielenie obiektu na mniejsze strefy. Funkcję przegród pełnią wówczas specjalnie zaprojektowane ściany i drzwi ognioodporne. System ten umożliwia szybkie odizolowanie strefy, w której panuje pożar, i eliminuje ryzyko rozprzestrzeniania się ognia na pozostałą część magazynu.

Zadbaj o bhp w magazynie

Świadomość stworzenia bezpiecznego miejsca pracy w magazynie towarzyszy wszystkim menadżerom ds. logistyki. Jakiekolwiek uchybienia w tej kwestii mogą nieść ze sobą poważne konsekwencje. Dla Mecaluxu kwestia bezpieczeństwa ma największe znaczenie podczas projektowania i wdrażania rozwiązań magazynowych. Oto wybrane przykłady magazynów zrealizowanych przez Mecalux, których efektem było uzyskanie bezpiecznych i wydajnych centrów logistycznych.