System identyfikowalności produktów umożliwia zarejestrowanie i lokalizowanie produktu na wszystkich etapach łańcucha dostaw

System identyfikowalności produktów kluczem do wydajnej logistyki

08 sie 2023

System identyfikowalności pozwala śledzić w czasie rzeczywistym produkty wzdłuż całego łańcucha dostaw.

Wdrażanie systemów identyfikowalności produktów jest coraz wyraźniejszym trendem wśród firm ze wszystkich sektorów. Systemy te są szczególnie zalecane w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym czy chemicznym. Bezpieczeństwo i jakość towarów są czynnikami coraz bardziej cenionymi przez dostawców i konsumentów, którzy chcą wiedzieć, przez jakie ogniwa łańcucha dostaw przechodził każdy produkt.

Czym są systemy identyfikowalności produktów?

System identyfikowalności zawiera zbiór procedur, dzięki którym znana jest lokalizacja i historia produktu na każdym etapie, przez jaki dany produkt przechodzi: począwszy od produkcji, aż po doręczenie zamówienia klientowi końcowemu, włącznie ze wszystkimi etapami pośrednimi takimi jak magazynowanie czy transport.

Systemy identyfikowalności produktów są projektowane w zależności od tego, jak i skąd docierają dane związane z towarem:

 • Identyfikowalność wewnętrzna. Dotyczy pozyskiwania danych o produkcie w trakcie realizacji procesów wewnętrznych, takich jak produkcja czy magazynowanie.
 • Identyfikowalność zewnętrzna. Informacje o przemieszczeniach produktów poza firmą, czyli między poszczególnymi ogniwami łańcucha dostaw, dostawcami czy klientami.

Dzięki systemom identyfikowalności produktów można kontrolować wszystkie procesy w ramach łańcucha logistycznego oraz łatwo wykrywać źródła potencjalnych nieprawidłowości, co ma kluczowe znaczenie szczególnie w tych sektorach, gdzie priorytetowe znaczenie mają jakość i bezpieczeństwo składowanych zapasów.

Zalety korzystania z systemu identyfikowalności produktów

System identyfikowalności jest niezbędny, aby mieć dostęp do danych historycznych o produkcie. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zalety tego systemu:

 • Informacje w czasie rzeczywistym. Możliwość uzyskania informacji o danych szczegółowych i dokładnej lokalizacji artykułów poprzez prześledzenie ich trasy przez poszczególne etapy łańcucha dostaw.
 • Optymalne zarządzanie produktami. Dysponując pełnymi danymi o produkcie, można odpowiednio zaplanować procesy i wydajniej zarządzać zapasami.
 • Szybkie reagowanie w obliczu zdarzeń. System identyfikowalności pozwala szybciej zlokalizować produkt, który w przypadku uszkodzenia lub przeterminowania musi być usunięty z łańcucha dostaw lub wycofany z rynku. 
 • Działanie w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Identyfikowalność produktów pozwala sprawdzać, czy procesy projektowania, produkcji i dystrybucji produktów są wykonywane w ramach obowiązującego prawa.
 • Wzrost zaufania klientów. Firma posiadająca system identyfikowalności produktów jest bardziej wiarygodna w oczach klientów, co przekłada się na większą sprzedaż produktów i usług.
System identyfikowalności produktów pozwala usprawnić zarządzanie składowanymi ładunkami
System identyfikowalności produktów pozwala usprawnić zarządzanie składowanymi ładunkami

Jak stworzyć system identyfikowalności produktów?

Aby korzystać z wydajnego systemu identyfikowalności produktów, należy wykonać następujące operacje:

 • Identyfikacja produktów. Produkty należy zapisywać pojedynczo lub pogrupowane partiami. W tym celu stosuje się kody kreskowe lub kody QR, które umożliwiają kontrolę śledzenia na etapie przyjęcia lub wysyłki produktu, szczególnie w przypadku zarządzania wieloma jednostkami asortymentowymi. W ostatnich latach stopniowo umacniały się na rynku również inne technologie, jak np. RFID, które przyspieszają proces i zwiększają wydajność całej instalacji.
 • Rejestracja i przechowywanie danych. Po zidentyfikowaniu produktów informacje są zapisywane przez wyspecjalizowane oprogramowanie za pomocą urządzenia do rejestrowana danych, które działa niczym pomost łączący świat rzeczywisty i wirtualny. Tymi urządzeniami mogą być czytniki kodów kreskowych, czujniki temperatury i wilgotności, a także anteny lub czytniki RFID. Po odczytaniu danych informacje są magazynowane i dostępne w razie konieczności. 
 • Zapewnienie przepływu informacji. Ostatni krok polega na umożliwieniu sprawnego przepływu informacji między firmami biorącymi udział w projektowaniu, produkcji, magazynowaniu i sprzedaży produktu lub usługi. Skomunikowanie wszystkich zaangażowanych podmiotów ma na celu jak najdokładniejsze śledzenie produktu.

Oprogramowanie dla systemu identyfikowalności produktów

System traceability (z ang. trace – śledzić) to wydajne narzędzie pozwalające zarządzać kompletem informacji na temat produktu w sposób kontrolowany, skuteczny i bezbłędny.

Aby system śledzenia produktu działał wydajnie, oprogramowanie musi mieć funkcję wyświetlania pełnej historii produktu tak, aby można było sprawdzić np. jaka firma dostarczyła dane produkty lub surowce wykorzystane w montażu lub produkcji. Ponadto na żądanie musi informować o lokalizacji każdego produktu oraz jego atrybutach logistycznych, czyli miejscu pochodzenia, numerze seryjnym, kodzie EAN, kolorze, dacie produkcji lub przydatności do spożycia. Wreszcie w przypadku produktów poddawanych kontrolom bezpieczeństwa program powinien blokować takie artykuły i utrzymywać je na stanie do czasu, kiedy będą mogły być rozdystrybuowane i wystawione na sprzedaż.

Na rynku są dostępne różnego rodzaju programy do zarządzania systemem identyfikowalności produktów. Oto lista najważniejszych z nich:

 • Oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem: nazywane też systemem ERP (z ang. Enterprise Resource Planning) to narzędzie informatyczne służące do koordynowania procesów wykonywanych w przedsiębiorstwie za pomocą bazy danych wspólnej dla głównych działów firmy, takich jak dział sprzedaży, księgowości, produkcji czy zasobów ludzkich.
 • System zarządzania magazynem: system zarządzania magazynem (WMS) taki jak opracowany przez Mecalux system Easy WMS optymalizuje przepływy materiałów w instalacji magazynowej. System ten rejestruje wszystkie ruchy produktów i przekazuje pozostałym systemom działającym w firmie informacje dotyczące śledzenia.
 • System zarządzania produkcją: system MES (z ang. Manufacturing Execution System) to oprogramowanie zaprojektowane w celu organizowania, kontroli i monitorowania procesów wykonywanych w zakładzie produkcyjnym, aby uzyskać maksymalną wydajność pracy i ograniczenie kosztów. System MES można zintegrować z oprogramowaniem zarządzającym takim jak Easy WMS za pomocą funkcjonalności WMS do zarządzania produkcją celem uzyskania śledzenia end to end procesów produkcyjnych.
 • System zarządzania flotą transportową: oprogramowanie służące do organizowania i planowania tras dostaw. W przypadku zakupów e-commerce system umożliwia klientom śledzenie statusu zamówienia. System ten można zintegrować z oprogramowaniem zarządzającym, aby zautomatyzować wymianę informacji i zagwarantować wydajne procesy pakowania i etykietowania. System Easy WMS Mecaluxu umożliwia takie rozwiązanie dzięki programowi dla spedycji Multi Carrier Shipping, czyli funkcjonalności automatyzującej komunikację między magazynem a firmami spedycyjnymi.
Dzięki oprogramowaniu zarządzającemu można uzyskać wydajny system identyfikowalności produktów
Dzięki oprogramowaniu zarządzającemu można uzyskać wydajny system identyfikowalności produktów

Wszystkie produkty pod kontrolą

Systemy identyfikowalności produktów zostały opracowane z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa towarów, kontrolowaniu ryzyka i zapewnieniu najwyższej jakości produktów i usług. Kontrola nad całym stanem magazynowym i dostęp do szczegółowych informacji o procesach biznesowych to czynniki budujące zaufanie klientów. System identyfikowalności produktów może okazać się narzędziem, które pozwoli uzyskać przewagę nad konkurencją. 

Jeśli chcesz się przekonać, jak skutecznie może działać system identyfikowalności produktów ze specjalistycznym oprogramowaniem firmy Mecalux, skontaktuj się z nami.