Informatyczne systemy w logistyce optymalizują wydajność pracy magazynu

Systemy informatyczne w logistyce – droga do cyfryzacji magazynu

14 lipca 2022

Systemy informatyczne w logistyce pozwalają wyeliminować wiele błędów w procesach realizowanych wewnątrz i na zewnątrz magazynu. Stosowanie rozmaitych programów na etapie produkcji, magazynowania i wysyłki wyraźnie zwiększa wydajność łańcucha dostaw.

Systemy informatyczne umożliwiają cyfrowe zarządzanie magazynem, w tym m.in. kontrolę zapasów czy procesów kompletacji zamówień przez oprogramowanie, co pozwala uniknąć ewentualnych opóźnień czy kosztownych błędów.

Omówienie systemów informatycznych w logistyce

Systemy informatyczne w logistyce to programy ułatwiające podejmowanie decyzji oraz zarządzanie procesami zaopatrzenia, magazynowania, kompletacji zamówień oraz wysyłki i transportu towarów.

Zapewniają one sprawny przepływ informacji między przedsiębiorstwami uczestniczącymi w projektowaniu, produkcji, składowaniu i sprzedaży produktów czy usług, co ułatwia identyfikowalność towarów.

Na rynku jest dostępnych wiele różnych systemów informatycznych przeznaczonych do automatyzacji zadań magazynowych, np. systemy zarządzania transportem (TMS), które ułatwiają planowanie tras przewozu towarów, czy systemy ERP (Enterprise Resource Planning), które zapewniają harmonijną współpracę oraz sprawną wymianę danych między różnymi działami przedsiębiorstwa.

Najważniejszą funkcję w obiekcie logistycznym pełni informatyczny system magazynowy (WMS), który zarządza wszystkimi realizowanymi procesami i czynnościami, począwszy od przyjmowania dostaw, a na wysyłce zamówień kończąc. Wdrożenie rozwiązań cyfrowych, takich jak WMS, pozwala znacząco ograniczyć liczbę pomyłek trudnych do uniknięcia przy ręcznej obsłudze. Oprogramowanie skutecznie wspiera personel przy uzupełnianiu zapasów, kompletacji zamówień czy planowaniu wysyłek.

Poza tym informatyczny system magazynowy koordynuje pracę maszyn i ludzi w zautomatyzowanych obiektach logistycznych. Tego typu programy pozwalają usprawnić przepływ towarów, zapewniając wysoki poziom bezpieczeństwa pracy.

Programy logistyczne takie jak Easy WMS zwiększają wydajność pracy magazynu
Programy logistyczne takie jak Easy WMS zwiększają wydajność pracy magazynu

Korzyści z zastosowania systemów informatycznych w logistyce

Omówmy pokrótce najważniejsze korzyści wynikające z wdrożenia systemów informatycznych w logistyce:

  • Automatyzacja procesów — programy do zarządzania logistyką pozwalają wyeliminować konieczność ręcznego wprowadzania danych. Umożliwiają też automatyczne generowanie niezbędnej dokumentacji logistycznej, co ogranicza ryzyko pomyłek w kontroli zapasów czy kompletacji zamówień.
  • Automatyzacja przepływu danych  oprogramowanie logistyczne pobiera informacje o poszczególnych zadaniach w celu koordynacji procesów magazynowych i harmonijnej współpracy między poszczególnymi uczestnikami łańcucha dostaw. Zaawansowane programy analizują działalność logistyczną, na bieżąco dostarczając aktualnych informacji na temat wydajności obiektu.
  • Sprawniejsze planowanie logistyczne — systemy informatyczne umożliwiają monitorowanie łańcucha dostaw konkretnego produktu i zbieranie danych potrzebnych do planowania logistycznego.

Programy logistyczne pozwalają zwiększyć wydajność procesów magazynowych dzięki zapewnieniu integracji magazynu z innymi uczestnikami łańcucha dostaw, np. zakładami produkcyjnymi czy centrami dystrybucji.

System WMS koordynuje pracę urządzeń automatycznych w magazynie
System WMS koordynuje pracę urządzeń automatycznych w magazynie

Rodzaje systemów informatycznych w logistyce

Zależnie od zakresu specjalizacji systemy informatyczne w logistyce dzielimy na poziome, czyli wyposażone w moduły zapewniające rozwiązania dla różnych działów przedsiębiorstwa, oraz pionowe, czyli takie, które pełnią specjalistyczne funkcje w jednym określonym obszarze działalności.

Do kategorii rozwiązań poziomych należy większość systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). Tego typu programy oferują podstawowe funkcje do obsługi wszystkich działów firmy: zarządzania dokumentami, sprzedaży, wystawiania faktur, uproszczonego zarządzania zapasami etc.

Zakres zastosowań pionowych systemów informatycznych jest węższy. W przypadku logistyki chodzi m.in. o zaawansowane zarządzanie zapasami, planowanie zapotrzebowania, wyznaczanie tras przewozu czy koordynowanie pracy urządzeń automatycznych.

Do najważniejszych programów tego typu należą informatyczne systemy magazynowe (WMS), które zarządzają przepływem towarów i pracą obiektu logistycznego. Poza tym koordynują współpracę urządzeń automatycznych i personelu, aby zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa i maksymalną wydajność.

Oprócz informatycznych systemów magazynowych istnieją też inne programy do obsługi poszczególnych etapów łańcucha dostaw, które mogą wymieniać między sobą informacje. Do najczęściej stosowanych należą:

  • Systemy zarządzania transportem (TMS)  ułatwiają planowanie tras przewozu zamówień, pozwalając usprawnić proces dostawy i wyeliminować ryzyko pomyłek.
  • Systemy zarządzania produkcją (MES od ang. Manufacturing Execution System) używane w magazynach i zakładach do organizacji, kontroli i monitorowania pracy linii produkcyjnych.
  • Distributed Order Management (DOM)  systemy informatyczne przeznaczone do zarządzania zamówieniami. Koordynują przebieg całego procesu od momentu złożenia zamówienia aż do dostarczenia przesyłki klientowi.

W związku z nieustannie rosnącą złożonością procesów logistycznych producenci zaawansowanych programów ciągle wprowadzają nowe funkcje, aby nadążyć za zmieniającymi się potrzebami nowoczesnych magazynów.

Systemy informatyczne w logistyce i cyfryzacja magazynu

Wzrost popularności handlu elektronicznego i modelu dystrybucji omnikanałowej w znacznym stopniu skomplikował zarządzanie logistyczne. Logistyka e-commerce kładzie szczególny nacisk na satysfakcję klienta. Przejawia się to m.in. możliwością darmowego zwrotu czy dostawą zamówienia w 24 godziny. Wiążą się z tym istotne zmiany techniczne, jak np. rezygnacja z palet jako podstawowej jednostki ładunkowej na rzecz mniej pojemnych, ale łatwiejszych w obsłudze kartonów.

Z tych właśnie powodów logistyka 4.0 wymaga sprawnie i elastycznie działających magazynów oraz bezbłędnej obsługi, która pozwoli uniknąć zbędnych nakładów na zarządzanie zapasami. Aby zapewnić maksymalną wydajność, coraz więcej przedsiębiorców przechodzi z mało wydajnych rozwiązań (np. Excel) na zaawansowane systemy zarządzania, które pozwalają zautomatyzować prawie wszystkie zadania wykonywane w magazynie.

Systemy informatyczne w logistyce mogą współpracować ze sobą, zapewniając jeszcze większą wydajność łańcucha dostaw
Systemy informatyczne w logistyce mogą współpracować ze sobą, zapewniając jeszcze większą wydajność łańcucha dostaw

Według autorów opracowania naukowego pt. Manufacturing and logistics information systems programy tego typu pozwalają usprawnić procesy magazynowania, transportu i zarządzania stanem magazynowym. „Systemy informatyczne można elastycznie dostosować do pracy w rozmaitych warunkach i wykorzystać m.in. do skutecznego zarządzania magazynem czy przewozem towarów lub do monitorowania przepływu zapasów w obiekcie logistycznym”.

Tego typu systemy doskonale nadają się też do zarządzania operacjami, które wymagają dużych nakładów pieniężnych, jak choćby logistyka zwrotna. Dokładniej wyjaśnia to Marta Starostka-Patyk, profesor Politechniki Częstochowskiej, w artykule pt. The use of information systems to support the management of reverse logistics processes: „Ankietowani przedsiębiorcy coraz chętniej korzystają z informatycznych rozwiązań wspierających obsługę logistyki zwrotnej. Dzięki temu mogą zwiększyć sprzedaż nowych produktów, unikając konieczności składowania zbędnych towarów”.

Nowe funkcje systemów informatycznych w logistyce

Cyfryzacja magazynu to nie chwilowa moda, lecz ogólnoświatowy trend, w którym najważniejszą rolę ogrywają systemy informatyczne. Systemy WMS, ERP czy TMS pozwalają usprawnić procesy logistyczne oraz poprawić wydajność pracy obiektu i wyeliminować wiele błędów trudnych do uniknięcia przy ręcznej obsłudze magazynu.

Mecalux od wielu lat rozbudowuje i udoskonala swój autorski system magazynowy Easy WMS wyróżniony przez amerykańską firmę doradczą Gartner w raporcie Magiczny Kwadrant 2021 dotyczącym systemów zarządzania magazynem. Używany w ponad 1000 obiektów w 36 krajach system Easy WMS marki Mecalux z pewnością sprawdzi się też w Twoim magazynie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, koniecznie skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści pomogą Ci wybrać najlepsze rozwiązanie dla logistyki Twojej firmy.