Zaawansowana logistyka posługuje się rozwiązaniami technologicznymi, które zwiększają wydajność magazynu

3 wskazówki jak prowadzić zaawansowaną logistykę

16 maj 2023

Zaawansowana logistyka polega na zastosowaniu rozwiązań technologicznych, których zadaniem jest usprawnienie poszczególnych etapów logistycznych, takich jak składowanie, przygotowanie zamówień czy wysyłka towarów.

Dzięki nowoczesnym technologiom firmy mogą zoptymalizować czas i koszty pracy, co wpływa na usprawnienie oferowanych usług logistycznych. Zaawansowana logistyka opiera się na wydajnym planowaniu i zastosowaniu rozwiązań, które za pośrednictwem automatyzacji i cyfryzacji procesów zwiększają wydajność magazynu.

1. Projektowanie wydajnego planowania logistycznego

Pierwszym krokiem ku osiągnięciu zaawansowanej logistyki jest zaplanowanie i uporządkowanie wewnętrznych procesów firmy. Dobrze zorganizowane planowanie logistyczne odgrywa kluczową rolę w procesie usprawniania operacji takich jak zaopatrzenie w surowce, zarządzanie zapasami i dostarczanie zamówień.

Planowanie logistyczne powinno uwzględniać m.in. układ magazynu, rodzaj produktów, rotację zapasów oraz sezonowość składowanego towaru. Początkowa analiza ma na celu zoptymalizowanie środków logistycznych firmy i ustalenie wskaźników, które umożliwią przeprowadzanie okresowej ewaluacji wydajności instalacji.

La implantación de soluciones automáticas potencia la logística avanzada
Wdrożenie rozwiązań automatycznych stanowią ważny element zaawansowanej logistyki

Ponadto zaawansowana logistyka wymaga zastosowania systemów składowania, które usprawnią realizację operacji. Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań dostosowanych do wszelkich potrzeb logistycznych, dlatego konieczne jest przeprowadzenie analizy w zakresie rodzaju towaru, popytu oraz sezonowości, aby wybrać odpowiednią metodę składowania i urządzenia transportu bliskiego oraz dostosować stopień automatyzacji.

Strategia logistyczna powinna również określić najwydajniejszą metodę przygotowania zamówień na podstawie takich kryteriów jak liczba jednostek asortymentowych, właściwości składowanych produktów oraz rodzaj instalacji.

2. Digitalizacja procesów w magazynie

Zaawansowana logistyka wiąże się z koniecznością wdrożenia cyfrowego zarządzania operacjami w magazynie. System zarządzania magazynem (WMS) jest narzędziem przeznaczonym do synchronizowania procesów, które są przeprowadzane w instalacji – od przyjęcia towaru po przygotowanie i wysyłkę zamówień. Program maksymalnie zwiększa wydajność wszystkich magazynów. W instalacjach obsługiwanych ręcznie oprogramowanie wydaje operatorom polecenia, a w magazynach automatycznych łączy się z poszczególnymi programami sterującymi, aby skoordynować ruch automatycznych urządzeń transportu bliskiego.

System zarządzający automatyzuje proces podejmowania decyzji dotyczących m.in. optymalnej lokalizacji każdej jednostki asortymentowej, kolejności wykonywania zadań przez operatorów czy najbardziej wydajnych ścieżek kompletacyjnych. Aby bezbłędnie zarządzać magazynem, należy skonfigurować oprogramowanie za pomocą szeregu wstępnie ustalonych kryteriów i zasad. Parametry należy ustalić wcześniej, podczas procesu planowania logistycznego.

System zarządzania magazynem również monitoruje dostępne zasoby w różnych strefach składowania. Program usprawnia bezbłędne zarządzanie asortymentem – umożliwia monitorowanie stanu produktów w czasie rzeczywistym, ułatwiając identyfikowalność produktu i zapobiegając stratom towarowym podczas przeprowadzania operacji związanych ze składowaniem.

Un software de gestión de almacenes es la herramienta idónea para lograr una logística avanzada
System zarządzania magazynem jest doskonałym narzędziem do prowadzenia zaawansowanej logistyki

3. Automatyzacja logistyki firmy

Wdrożenie automatycznych rozwiązań w magazynie lub centrum produkcyjnym stanowi ważny element prowadzenia zaawansowanej logistyki i zwiększa wydajność na takich etapach jak przygotowanie zamówień czy wewnętrzny transport ładunków.

Podczas planowania logistycznego należy określić m.in. poziom automatyzacji operacji, co często jest zależne od wymagań firmy, plan magazynu lub specyfikację techniczną produktów.

Jedną z pierwszych operacji, która podlega automatyzacji, jest transport ładunków pomiędzy strefami instalacji. W zależności od potrzeb poszczególnych magazynów możliwe jest zainstalowanie sieci przenośników i podnośników palet lub pojemników czy nowoczesnych rozwiązań, takich jak autonomiczne roboty mobilne (AMR), czyli urządzeń zdolnych do samodzielnej realizacji zadań i przemieszczania się po magazynie.

Firmy dysponujące zaawansowaną logistyką automatyzują również składowanie i pobieranie produktów. Wdrożenie automatycznych urządzeń transportu bliskiego, takich jak układnice, eliminuje ryzyko popełnienia błędu i zapewnia maksymalną niezawodność podczas obsługi produktów. W zależności od składowanej w magazynie jednostki ładunkowej można wdrożyć rozwiązania jak np. automatyczny Pallet Shuttle, usprawniający składowanie palet, czy też system Shuttle dla pojemników, dzięki któremu zaopatrywanie w towar stref kompletacyjnych przebiega dynamiczniej.

Niezbędnym elementem prowadzenia zaawansowanej logistyki są wydajne procesy przygotowania zamówień. Wysokowydajne stanowiska kompletacyjne to innowacyjne rozwiązanie, które zwiększa wydajność pracy orderpickerów i umożliwia pobranie do 1000 produktów na godzinę.

La innovadora estación de picking de alto rendimiento maximiza la productividad de los pickers
Innowacyjne wysokowydajne stanowisko do kompletacji maksymalnie zwiększa wydajność orderpickerów

Droga ku zaawansowanej logistyce

Zaawansowana logistyka polega na wdrożeniu nowych technologii w magazynach i centrach dystrybucyjnych. Do zadań kierownika logistyki w firmie należy wybór najnowszych rozwiązań z zakresu składowania, produkcji i przygotowania zamówień celem uzyskania maksymalnej wydajności instalacji. Inteligentny magazyn wykorzystuje technologie takie jak analityka danych czy symulacja procesów celem zwiększenia efektywności logistyki. Najbardziej zaawansowane programy zarządzające pozwalają np. na tworzenie cyfrowych kopii poszczególnych operacji, aby umożliwić wprowadzanie zmian w środowisku wirtualnym. 

Jeśli chcesz usprawnić logistykę swojej organizacji i jak najlepiej wykorzystać potencjał swojego magazynu, skontaktuj się z nami. Nasi eksperci doradzą Ci w wyborze najlepszego rozwiązania dla Twojej firmy.