Regały magazynowe to najczęściej spotykany system składowania, który pozwala na wydajne zarządzanie ładunkami

Systemy składowania – wybierz rozwiązanie na miarę potrzeb Twojego magazynu

28 paź 2021

Istnieje wiele sposobów magazynowania ładunków – począwszy od składowania blokowego na posadzce, aż po zastosowanie systemów składowania. Najbardziej powszechnym rozwiązaniem są regały, ponieważ pozwalają optymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń oraz maksymalnie zwiększyć wydajność operacji magazynowych.

W przypadku zarządzania ładunkami o różnych parametrach najlepszą metodą jest przechowywanie każdego z nich w odpowiednim systemie. W tym miejscu musimy zadać sobie pytanie – jakie systemy wybrać? Odpowiedź będzie zależała od takich zmiennych jak charakterystyka ładunków, ich wymiary czy wskaźnik rotacji.

W niniejszym artykule omówimy najpopularniejsze systemy składowania palet – przeanalizujemy ich zalety i możliwości zastosowania. Tematem ostatniej części artykułu są automatyczne magazyny pojemnikowe oraz regały półkowe służące do składowania produktów niespaletyzowanych.

Czym są systemy składowania?

System składowania to zespół regałów przeznaczonych do optymalnego magazynowania ładunków uwzględniający takie aspekty jak najkorzystniejsze zagospodarowanie przestrzeni, łatwość dostępu oraz organizacja ładunków według zadanych kryteriów.

Zazwyczaj stosuje się regały magazynowe, czyli konstrukcje stalowe przytwierdzane do posadzki magazynu, podzielone na lokalizacje, w których składuje się ładunki. Wyróżniamy dwa rodzaje regałów: regały z bezpośrednim dostępem do ładunków, usprawniające proces składowania i przygotowywania zamówień, oraz regały akumulacyjne, pozwalające optymalnie wykorzystać przestrzeń magazynu w celu uzyskania maksymalnej pojemności.

Wybór danego wariantu regałów zależy od takich czynników jak ilości pozycji asortymentowych i liczby składających się na nią jednostek ładunkowych czy wskaźnik rotacji poszczególnych produktów. A zatem rodzaj ostatecznie wybranych regałów będzie podyktowany indywidualnymi potrzebami firmy.

W dalszej części tekstu omówimy przykłady zarówno regałów z bezpośrednim dostępem, jak i akumulacyjnych systemów składowania.

Regały z bezpośrednim dostępem do ładunków

Ten rodzaj regałów charakteryzuje się możliwością bezpośredniego dostępu do każdego magazynowanego ładunku. Zapewnia to sprawną obsługę palet, kosztem mniejszej pojemności magazynowej. W tej kategorii wyróżniamy następujące systemy składowania:

Regały paletowe o pojedynczej lub podwójnej głębokości składowania

Regały paletowe to najlepsze rozwiązanie w przypadku magazynów, w których składuje się różnorodne jednostki asortymentowe z niewielką liczbą palet przeznaczaną na każdą z nich oraz gdzie przepływy ładunków są bardzo wysokie. Idealnie sprawdzają się w małych i średnich magazynach, a także do celów składowania produktów wielkogabarytowych. Regały paletowe są często wybieranym systemem magazynowym przez operatorów logistycznych ze względu na swoją uniwersalność oraz możliwość kompletacji zamówień bezpośrednio z palet umieszczanych na posadzce.

Przykładowe realizacje z wykorzystaniem regałów paletowych:
 

Regały paletowe charakteryzuje uniwersalność, niski koszt oraz łatwość montażu

Regały paletowe charakteryzuje uniwersalność, niski koszt oraz łatwość montażu

Regały przesuwne Movirack

Regały przesuwne Movirack montowane są na ruchomych podstawach, które przemieszczają się po szynach. Regały są wyposażone w silniki i systemy zabezpieczające zapewniające płynne i bezpieczne przesuwanie.

Ten rodzaj regałów pozwala ograniczyć liczbę korytarzy roboczych, dzięki czemu można efektywniej wykorzystać dostępną powierzchnię magazynową, nie tracąc bezpośredniego dostępu do składowanych ładunków.

Mimo że system można wykorzystać w każdym magazynie, najlepiej sprawdza się jednak w chłodniach i komorach mroźniczych, dlatego najchętniej korzystają z nich firmy z sektora spożywczego.

Przykładowe realizacje z wykorzystaniem regałów przesuwnych Movirack:

Regały przesuwne Movirack firmy Mecalux spełniają standardy bezpieczeństwa obowiązujące w Unii Europejskiej

Regały przesuwne Movirack firmy Mecalux spełniają standardy bezpieczeństwa obowiązujące w Unii Europejskiej

Regały wspornikowe

Regały wspornikowe są przeznaczone do składowania ładunków dłużycowych takich jak profile metalowe, rury, listwy, deski, arkusze blachy etc.

Składają się z kolumn i przymocowanych do nich ramion. Cechą charakterystyczną tego systemu jest jego uniwersalność dzięki możliwości zmiany położenia ramion w zależności od wymiarów składowanych produktów.

Dodatkową zaletą jest bezpośredni dostęp do ładunków. Ze względu na swoją charakterystykę regały wspornikowe najczęściej są wykorzystywane w magazynach firm z sektora motoryzacyjnego, dekoracji i wyposażenia wnętrz, maszynowego czy części zamiennych.

Przykładowe realizacje z wykorzystaniem regałów wspornikowych:

Efektywne składowanie długich ładunków na regałach wspornikowych

Efektywne składowanie ładunków dłużycowych na regałach wspornikowych

Systemy składowania akumulacyjnego

W odróżnieniu od regałów z bezpośrednim dostępem dzięki systemom składowania akumulacyjnego można efektywniej wykorzystać dostępną przestrzeń, a tym samym uzyskać większą pojemność magazynu. Przyjrzyjmy się, jakie systemy składowania zaliczają się do tej grupy:

System regałów wjezdnych (drive-in, drive-through)

Regały wjezdne są wykorzystywane do składowania produktów jednorodnych z dużą liczbą palet przypadających na każdą referencję. Konstrukcja instalacji tworzy korytarze towarowe, w które wjeżdżają wózki widłowe z ładunkiem uniesionym nieco ponad poziom jego docelowej lokalizacji. Odkładany ładunek opiera się o szyny zamocowane na ramach po obu stronach korytarza.

Zazwyczaj rozwiązanie to jest wdrażane razem z innymi systemami składowania, na przykład z regałami paletowymi. Wyjątek stanowią magazyny producentów lub operatorów logistycznych surowców oraz produktów o wysokim wskaźniku rotacji, a także chłodnie i mroźnie.

Przykładowe realizacje z wykorzystaniem regałów wjezdnych:

Regały wjezdne pozwalają na maksymalne wykorzystanie powierzchni oraz wysokości magazynu

Regały wjezdne pozwalają na maksymalne wykorzystanie powierzchni oraz wysokości magazynu

Regały push-back

Regały push-back to przykład akumulacyjnego systemu składowania, który (tuż obok regałów przepływowych) umożliwia sprawniejsze zarządzanie ładunkami oraz łatwiejszy dostęp do magazynowanych produktów, ponieważ załadunek i wyładunek wykonywany jest po tej samej stronie instalacji.

Kanały składowania wyposażone są w zestawy wózków poruszających się wzdłuż szyn jezdnych. Chcąc umieścić paletę, operator popycha nią poprzedni ładunek, po czym odkłada na parze wózków. Regały montowane są pod minimalnym kątem, a zatem po wyjęciu palety składowanej najbliżej korytarza roboczego kolejna przesuwa się na jej pozycję. 

Regały push-back to idealny system składowania w przypadku niewielkiej liczby palet na jednostkę asortymentową i produktów o wysokim wskaźniku rotacji.

Przykładowe realizacje z wykorzystaniem regałów push-back:

Składowanie i obsługa palet na regałach push-back odbywa się w systemie LIFO (ostatnia paleta na wejściu jest pierwszą paletą na wyjściu)

Składowanie i obsługa palet na regałach push-back odbywa się w systemie LIFO (ostatnia paleta na wejściu jest pierwszą paletą na wyjściu)

Regały z systemem Pallet Shuttle

Rozwiązanie to polega na zastosowaniu wózka z napędem elektrycznym odpowiedzialnego za odkładanie i pobieranie palet, co znacznie zwiększa wydajność akumulacyjnych systemów składowania.

System Pallet Shuttle idealnie nadaje się do magazynów z dużą liczbą palet na jednostkę magazynową, do chłodni, tymczasowych magazynów buforowych lub do obsługi skompletowanych zamówień.

Przykładowe realizacje z wykorzystaniem regałów z systemem Pallet Shuttle:

Pallet Shuttle to rozwiązanie umożliwiające masowe pobieranie i odkładanie ładunków

Pallet Shuttle to rozwiązanie umożliwiające masowe pobieranie i odkładanie ładunków

Regały przepływowe

Regały te tworzą kanały rolkowe o minimalnym spadku umożliwiającym kontrolowane przemieszczanie się palet pod wpływem sił grawitacji.

W odróżnieniu od regałów push-back system przepływowy wymaga utworzenia dwóch korytarzy roboczych. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość tworzenia kanałów o bardzo dużej głębokości składowania, eliminacja zakłóceń między procesami załadunku i rozładunku palet, a także możliwość organizacji ładunków zgodnie z regułą FIFO (first in, first out).

Regały przepływowe to idealny system do składowania produktów z krótkim terminem ważności. Można je instalować między dwiema strefami roboczymi, aby usprawnić proces wysyłek lub jako strefa buforowa, na przykład dla gotowych zamówień.

Przykładowe realizacje z wykorzystaniem regałów przepływowych:

Regały przepływowe pozwalają magazynować ładunki zgodnie z zasadą FIFO

Regały przepływowe pozwalają magazynować ładunki zgodnie z zasadą FIFO

Automatyczne systemy składowania

Automatyzacja magazynu pozwala uzyskać większą wydajność pracy i bezpieczeństwo instalacji magazynowej, szybszą obsługę ładunków, a także ograniczyć koszty operacyjne.

Regały paletowe, regały przepływowe oraz system Pallet Shuttle można zautomatyzować za pomocą układnicy, która odpowiada za odkładanie i pobieranie palet według przypisanych im lokalizacji. System Pallet Shuttle można również wyposażyć w wózki wahadłowe na każdym poziomie składowania, aby uzyskać większe tempo przepływu ładunków.

Korytarz, wzdłuż którego przemieszczają się układnice, jest węższy od tradycyjnego korytarza przeznaczonego dla ruchu wózków widłowych. Uzyskaną w ten sposób powierzchnię magazynową można wykorzystać na montaż dodatkowych regałów. Ponadto układnice zapewniają ciągłe przyjmowanie i wydawanie ładunków, co sprawia, że są idealnym rozwiązaniem do obsługi produktów o wysokim wskaźniku rotacji.

Systemy składowania dla produktów małogabarytowych

Firmy magazynujące drobne produkty lub których jednostką ładunkową są pojemniki zwykle decydują się na montaż regałów półkowych do lekkich ładunków lub regałów półkowych do ładunków ciężkich. Ich główną zaletą jest uniwersalność – z łatwością można je dostosować do wymiarów przechowywanych produktów.

Najlepszym rozwiązaniem umożliwiającym szybkie i wydajne zarządzanie takimi produktami są automatyczne magazyny pojemnikowe. Magazyny te zostały zaprojektowane specjalnie do składowania pojemników, których pobieranie i odkładanie wykonuje automatycznie układnica pojemnikowa.

Regały paletowe oraz automatyczny magazyn pojemnikowy (pojemniki w kolorze niebieskim) – dwa uzupełniające się rozwiązania w jednym magazynie

Regały paletowe oraz automatyczny magazyn pojemnikowy (pojemniki w kolorze niebieskim) – dwa uzupełniające się rozwiązania w jednym magazynie

Kryteria wyboru odpowiedniego systemu składowania

Najlepszy system składowania to taki, który w najkorzystniejszy sposób odpowiada na potrzeby i uwarunkowania danego obiektu. W momencie wyboru odpowiedniego systemu należy wziąć pod uwagę m.in. takie czynniki jak oczekiwana pojemność magazynu, liczba jednostek asortymentowych i sposób ich obsługi, dostępna przestrzeń, rodzaj urządzeń transportu bliskiego czy przewidziany budżet.

Mecalux to wiodący producent systemów magazynowych, którego rozwiązania zostały docenione przez firmy z wielu branż i sektorów. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci wybrać system składowania dostosowany do wymagań w zakresie pojemności i obsługi procesów logistycznych w Twojej firmie.