Zasadę Pareta, znaną również jako zasada 80/20 stosuje się, aby zoptymalizować logistykę firmy

Zasada Pareta – optymalizacja logistyki za pomocą zasady 80/20

12 paź 2023

Zasada Pareta zakłada, że niewielki zestaw czynników odpowiada za większość obserwowanych rezultatów. 

Prawo Pareta, znane także jako zasada 80/20, zastosowane w odniesieniu do magazynu, a w szczególności procesu zarządzania zapasami, wskazuje, że 20% asortymentu generuje 80% zysków firmy. 

Czym jest zasada Pareta?

Prawo Pareta to pojęcie o charakterze ekonomicznym i socjologicznym, które sformułował włoski ekonomista Vilfred Pareto pod koniec XIX wieku. Zasada sugeruje, że w wielu przypadkach około 80% zdarzeń wynika z 20% przyczyn. Innymi słowy, niewielki odsetek czynników wpływa na większość rezultatów.

Początkowo Pareto zaobserwował tę prawidłowość w przypadku podziału dóbr w społeczeństwie, gdzie około 20% populacji dysponowało 80% zasobów ekonomicznych. Jednakże z czasem zasada znalazła zastosowanie w innych obszarach, takich jak biznes, ekonomia, logistyka, nauka czy technologia.

Zasada Pareta okazała się przydatnym narzędziem, umożliwiającym ustalanie priorytetów w zakresie nakładu pracy i zasobów w kluczowych obszarach, takich jak logistyka, wywierających większy wpływ niż pozostałe. Powszechnie stosuje się proporcję 80/20, jednakże czasami omawiane wartości procentowe mogą się delikatnie różnić. 

Zalety stosowania prawa Pareta w logistyce

Zasada Pareta umożliwia zidentyfikowanie najważniejszych elementów firmowych operacji logistycznych i skoncentrowanie się na nich.

 • Ustalanie priorytetów w zakresie zasobów – zidentyfikowanie produktów, klientów lub czynności, które odpowiadają za 80% rezultatów, umożliwia wyznaczenie zasobów, czasu i nakładu pracy według ich rzeczywistego wpływu.
 • Optymalizacja asortymentu – często niewielka część produktów generuje największą sprzedaż. Skupienie się na kluczowych artykułach umożliwia lepsze zarządzanie poziomem stanu magazynowego i zapobieganie nadmiernej ekspozycji produktów cechujących się niską rotacją.
 • Poprawa wydajności – zidentyfikowanie głównych przyczyn nieefektywności w łańcuchu dostaw umożliwia powzięcie odpowiednich środków, aby skutecznie im zapobiegać. Proces ten może to obejmować optymalizację ścieżek, skrócenie czasu oczekiwania i usprawnienie wewnętrznych procesów.
 • Zmniejszenie kosztów – poprzez skupienie na najistotniejszych aspektach logistyki łatwiej wykrywa się obszary, w których redukcja kosztów nie pogorszy jakości obsługi, jak np. transport, składowanie czy zarządzanie zapasami.
 • Poprawa obsługi klienta – zidentyfikowanie klientów, którzy generują największe zyski, umożliwia przygotowanie spersonalizowanej oferty usług celem spełnienia ich oczekiwań.

Zasada 80/20 stosowana w logistyce może prowadzić do wydajniejszego wyznaczania zasobów, lepszego podejmowania decyzji i optymalizacji łańcucha dostaw. 

Zasada Pareta pozwala zoptymalizować zarządzanie stanem magazynowym
Prawo Pareta pozwala zoptymalizować zarządzanie stanem zapasów w magazynie

Przykład zastosowania prawa Pareta w magazynie

Zasada 80/20 wykorzystywana jest w wielu obszarach i sektorach, m.in. w środowisku przedsiębiorczym czy w zakresie zarządzania magazynem. Przykładowym zastosowaniem omawianej zasady w magazynie jest klasyfikacja zapasów według metody ABC.

Załóżmy, że w instalacji logistycznej składowany jest szeroki wybór różnorodnych produktów. Zasada Pareta głosi, że praktycznie 80% przychodów jest generowanych przez 20% produktów. Oznacza to, że mała grupa produktów charakteryzuje się większą popularnością lub większym popytem, a w konsekwencji ma większy udział w sprzedaży.

Aby zastosować prawo Pareta w zarządzaniu magazynem, firma musi dysponować odpowiednią liczbą artykułów, przynależących do 20% asortymentu, który generuje 80% zysków. Taki system gwarantuje, że nie zabraknie najczęściej kupowanych produktów.

W tym wypadku należy również rozmieścić produkty tak, by te najczęściej sprzedawane były łatwo dostępne. Trzeba też przeznaczyć więcej zasobów, takich jak czas czy nakład pracy na obsługę, pakowanie i wysyłkę produktów stanowiących omawiane 20% asortymentu, aby maksymalnie usprawnić przygotowywanie zamówień.

Metoda ABC według zasady 80/20 w zarządzaniu stanem magazynowym

Metoda ABC oparta na zasadzie Pareta jest sposobem zarządzania asortymentem, który stosuje się, aby klasyfikować produkty według ich relatywnego znaczenia pod względem wartości. Trzy najbardziej powszechne kryteria, według których przeprowadzana jest klasyfikacja, to: 

 • Wartość asortymentu
 • Poziom stanów magazynowych
 • Rotacja zapasów

Kiedy już produkty zostaną zaklasyfikowane do trzech kategorii (A, B i C) na podstawie ich wartości, firmy obierają różne strategie zarządzania:

 • Kategoria A. Artykuły mają największy udział w majątku firmy, dlatego trzeba im poświęcić szczególną uwagę. Należy upewnić się, że artykuły są zawsze dostępne w magazynie i skrupulatnie kontrolować ich rotację.
 • Kategoria B. Obejmuje produkty charakteryzujące się średnią rotacją. Ich znaczenie jest mniejsze niż artykułów z kategorii A, ale nadal stanowią ważną część asortymentu i wywierają umiarkowany wpływ na dochody lub koszty.
 • Kategoria C. Obejmuje produkty o najmniejszej wartości – stanowią mały odsetek asortymentu, a ich wpływ na dochody i koszty jest stosunkowo niewielki. W przypadku tych artykułów nie jest konieczna tak ścisła kontrola, a poziom zapasu może być niższy.
Wykres przedstawiający klasyfikację asortymentu według metody ABC w magazynie działającym według zasady Pareta (zasady 80/20)
Wykres przedstawiający klasyfikację asortymentu według metody ABC w magazynie działającym według zasady Pareta (zasady 80/20)

Maksymalna wydajność zasady 80/20 z systemem WMS

Aby ustanowić zasady rozmieszczenia ładunków na podstawie prawa Pareto, zaleca się wdrożenie systemu zarządzania magazynem (WMS). System zarządzający magazynem, taki jak Easy WMS Mecaluxu, nie tylko zapewnia kontrolę zapasów w magazynie w czasie rzeczywistym, ale także dokładnie informuje o lokalizacji każdego produktu według kodu SKU w dowolnym momencie. 

Podczas przyjmowania towaru oprogramowanie zarządzające klasyfikuje produkty według serii kryteriów i stosuje ustalone przez kierownika logistyki reguły w zakresie dystrybucji ładunków. WMS maksymalnie zwiększa pojemność magazynu i znacząco obniża czas przepływu towaru.

Klasyfikacja jednostek asortymentowych według zasady 80/20 pozwala zaoszczędzić czas i nakład pracy przeznaczony na przeprowadzanie działań związanych z logistyką składowania. Jeśli chcesz zoptymalizować dystrybucję towaru w swoim magazynie, skontaktuj się z nami. Nasi eksperci pomogą Ci usprawnić działanie Twojej instalacji logistycznej.