Droga dojazdowa do magazynu

Droga dojazdowa do magazynu to niezwykle ważny czynnik, który należy rozważyć podczas planowania jego budowy. Jest to kwestia, która dotyczy każdego obiektu przeznaczonego na magazynowanie i obsługę towarów.

Zaplanowanie drogi dojazdowej do magazynu zmniejszy prawdopodobieństwo wypadków i ograniczy ryzyko zderzeń między samochodami ciężarowymi a pieszymi przemieszczającymi się w tych strefach.

Jeden z najbardziej uniwersalnych projektów drogi dojazdowej do magazynu ma kształt litery „Y“. Rozwiązanie to ma duże zalety, gdyż pojazdy wjeżdżające do magazynu mogą szybko opuścić drogę, nie blokując ruchu. Jednocześnie pojazdy wyjeżdżające mogą łatwiej włączyć się do ruchu drogowego. Droga dojazdowa do magazynu powinna być dwujezdniowa, a jej długość nie powinna być mniejsza niż dwukrotność najdłuższego samochodu ciężarowego.

 

Konstrukcja jezdni

Ponieważ obecnie należy zakładać możliwość pracy z samochodami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej od 20 do 70 t, droga dojazdowa do magazynu powinna być budowana tak, aby wytrzymała te obciążenia. W miejscach, w których mogą wystąpić duże mrozy, wskazane jest zastosowanie idealnie zagęszczonej warstwy nośnej pokrytej warstwą kruszywa o grubości 25 cm i wykończonej kolejną warstwą żelbetonu o grubości 25 cm.

Taka jezdnia zapewnia trwałość przez minimum 20 lat przy zaledwie minimalnej konserwacji. W lżejszych warunkach klimatycznych wystarczy zastosowanie zagęszczonego podłoża pokrytego warstwą kruszywa o grubości 25 cm i wykończonego kolejną warstwą asfaltu o grubości 15 cm.

 

Organizacja ruchu

Po zaprojektowaniu i zbudowaniu drogi dojazdowej należy jak najefektywniej z niej korzystać. W związku z tym szczególne znaczenie ma organizacja ruchu pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z obiektu. W tym celu należy ustalić kierunek ruchu przeciwny do ruchu wskazówek zegara. Pozwoli to na lepszą widoczność, większe bezpieczeństwo i maksymalną efektywność.

Przy takiej organizacji ruchu kierowcy mogą manewrować pojazdami i cofać je w stronę doków przy zachowaniu bezpośredniej widoczności doków oraz naczepy jednocześnie, ponieważ cofając pojazd, kierowca musi tylko wpatrywać się w lusterko wsteczne umieszczone najbliżej niego.

 

Bramy wjazdowe

Ruch pojazdów i osób w obrębie zewnętrznych obiektów magazynu może być kontrolowany za pomocą bram. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia zalecamy stosowanie oddzielnych bram dla pieszych i pojazdów.

W przypadku gdy stosowane jest jednokierunkowa droga dojazdowa o szerokości 4 m, szerokość bramy powinna wynosić 5 m. Jeżeli droga dojazdowa jest dwukierunkowa, a jej szerokość wynosi 8 m, szerokość bramy powinna wynosić 9 m.

Droga dojazdowa do magazynu - przykłady

Czynniki mające wpływ na drogę dojazdową

W obsłudze towarów oraz w magazynowaniu i dystrybucji stale występują zmiany, które mogą mieć znaczny wpływ na konstrukcję obudowy magazynu. Dotyczy to zastosowania zasady just in time w obsłudze towarów oraz wykorzystywania dużych samochodów ciężarowych.

Wpływ zasady just in time

Just in time („we właściwym czasie”) oznacza stosowanie zasady wytwarzania i dystrybucji produktu, której celem jest jak najlepsze dostosowanie się do realnego popytu na rynku w danym momencie. Zgodnie z powyższą zasadą ilość wytwarzanych i magazynowanych produktów nie może być większa lub mniejsza niż ilość, jakiej potrzebuje konsument. Zapewnia to większą konkurencyjność, potencjał handlowy i rentowność.

Zasada just in time (lub JIT) coraz częściej jest stosowana przez wielkie zakłady produkcyjne. W skutek tej zasady producenci muszą mieć zagwarantowany stały dopływ towarów z magazynów lub z zewnętrznych zakładów produkcyjnych. W konsekwencji punkty zaopatrzenia również zobowiązane są przestrzegać zasady JIT i obsługiwać komponenty oraz surowce w tempie określonym przez łańcuchy montażowe albo zaopatrywać rynek w potrzebne produkty.

Aby zapewnić tę obsługę, centra dystrybucji muszą składać się z bardzo szybkich magazynów, zdolnych do przyjmowania i wydawania ogromnych ilości towarów w bardzo krótkich okresach czasu. Konieczne jest zatem, aby magazyny te posiadały duże obszary zapewniające dojazd oraz były wyposażone w odpowiednie urządzenia mogące sprostać wymaganiom czasu i precyzji. Muszą one również posiadać wjazdy i wyjazdy o dużej przepustowości, w których można zastosować automatyczne systemy załadunku i rozładunku.

Pojazdy wielkogabarytowe

Drugim czynnikiem, który wpływa na wygląd i rozwój dojazdu do magazynu, jest coraz częstsze wykorzystywanie dużych samochodów ciężarowych. Zastosowanie tych pojazdów rośnie ze względu na konieczność ograniczenia kosztów transportu, ponieważ zapewniają one lepsze wykorzystanie wykonywanych ruchów.

Wymiary i masy ciężarówek są określane przez przepisy obowiązujące w każdym kraju, które zazwyczaj ustalają maksymalną długość całkowitą pociągów drogowych (18 m), pojazdów przegubowych (16,5 m) i naczep (13,6 m). Maksymalny nacisk na oś pojedynczą nie może przekraczać 14 t, a na oś podwójną 18 t przy maksymalnej masie pojazdu równej 40 t.

Jednak w wielu krajach Unii Europejskiej jeżdżą pociągi drogowe o długości powyżej 18 m. Otwarcie granic w Unii oraz coraz bardziej intensywne wykorzystywanie transportu intermodalnego, w którym transport kolejowy jest połączony z drogowym, sprawia, że powoli tendencja ta pojawia się również w innych krajach, np. w Hiszpanii.

Coraz częściej w europejskich portach pojawiają się kontenery o długości 48 ft, a nawet 53 ft (stóp) (odpowiednio 14,6 i 16,15 m), dlatego ich transport wewnętrzny wymaga zastosowania naczep o większej długości niż określona w przepisach. Ponadto coraz częściej transport intermodalny jest wykorzystywany do przewozu tzw. nadwozi wymiennych o masie 45 t, więc ich transport wewnętrzny również przekracza dopuszczalne normy, tzn. maksymalnie 40 t na pojazd.

Bardzo długie samochody ciężarowe stanowią poważny problem na placu manewrowym o niewielkich wymiarach. Dlatego też kwestię tę należy uwzględnić już na samym początku, projektując dostatecznie dużą strefę manewrową.

Podobnie jak długość, wysokość samochodów ciężarowych jest również ograniczona, a dokładniej do maksymalnie 4 m. Producenci tych pojazdów zaprojektowali modele zwane high cube, w których nadwozie skrzyniowe jest większe, lecz, aby nie przekraczało maksymalnej wysokości, obniżono podłogę, co zapewnia większą pojemność objętościową.

Takie nadwozia należy uwzględnić w projekcie magazynu, ponieważ będzie on obsługiwać samochody ciężarowe o różnej wysokości podłogi, które muszą być należycie rozładowane i załadowane w dokach.

Inne artykuły w tym rozdziale