Płaskość powierzchni magazynu

Płaskość powierzchni magazynu jest szczególnie istotna dla zapewnienia prawidłowego przemieszczania się urządzeń przeładunkowych. Niektóre obciążenia wymagają bardzo precyzyjnej płaskości powierzchni, aby zapobiec uszkodzeniom urządzeń, i co ważniejsze, uszkodzeniom samego obiektu.

Najczęściej problemy pojawiają się w sytuacji wykorzystania wózków systemowych (trójstronnych lub dwustronnych) z uwagi na ich dużą wysokość podnoszenia i prędkość pracy. W tych urządzeniach wypoziomowanie nawierzchni jest niezwykle istotnym czynnikiem, ponieważ praca jest wykonywana przy zachowaniu milimetrowych tolerancji w korytarzach między regałami magazynowymi. Jakiekolwiek odchylenie posadzki może spowodować nawet minimalne nachylenie urządzenia, które stanowi zagrożenie dla całego obiektu.

Płaskość powierzchni magazynu ma wpływ na pracujące w nim urządzenia

Wózek wąskokorytarzowy pracujący na nierównej posadzce może się kołysać, a ponieważ nie posiada systemu amortyzacji, przekazuje ruch bezpośrednio do masztu. Z uwagi na jego znaczną wysokość nawet jeden milimetr nierówności w podstawie na dużej wysokości może spowodować kilka centymetrów odchylenia. Może to prowadzić do uderzenia ładunków lub regałów oraz do innych niebezpieczeństw.

Ponadto odchylenie ma znaczny wpływ na korygowanie położenia wideł głowicy na wysokości, stwarzając ryzyko uderzenia w widły w momencie rozsunięcia ich w celu wyjęcia lub ułożenia ładunku.

Mając na uwadze powyższe, aby uniknąć jakiegokolwiek niebezpieczeństwa lub wypadku, wypoziomowanie nawierzchni w strefie pracy urządzeń wąskokorytarzowych musi być bardzo precyzyjne. Nie wystarczy, że wykonawca zapewni prawidłowe wypoziomowanie powierzchni. Doświadczenie pokazuje, że istotne jest przedstawienie odpowiedniego certyfikatu, a nawet tabeli próbkowania, którą wykonuje się po wykończeniu nawierzchni.

Kontrola wypoziomowania nawierzchni to ciężka praca, która wymaga dużego skupienia oraz zastosowania bardzo precyzyjnych narzędzi optycznych. Posadzka musi spełniać parametry zmieniające się w zależności od stosowanego systemu magazynowego.

 

Prawidłowa weryfikacja odpowiedniej płaskości nawierzchni magazynu jest trudnym zadaniem i wymaga bardzo ciężkiej pracy

Zachowanie precyzyjnej płaskości powierzchni magazynu jest jednym z czynników kluczowych pozwalających zapobiec uszkodzeniom urządzeń. 

 

Wymagania dotyczące wypoziomowania różnią się w zależności od klasy obiektu: 100, 200, 300 lub 400. Klasę określa się według pewnych czynników wymienionych w normie jakościowej EN 15620. Biorąc pod uwagę stosowane urządzenia przeładunkowe, systemy magazynowe dzieli się w następujący sposób:

 

Klasa Typ korytarza Dla:
100 Bardzo wąski Regał paletowy o wysokości nieprzekraczającej 18 m, z bardzo wąskimi korytarzami, obsługiwany przez układnice sterowane w sposób automatyczny.
200 Bardzo wąski Regał paletowy z bardzo wąskim korytarzem, obsługiwany przez układnice sterowane automatycznie, wyposażony w dodatkowy system pozycjonowania jednostek ładunkowych.
300 Bardzo wąski Regał paletowy z bardzo wąskim korytarzem, obsługiwany tylko przez wózki, które nie muszą się obracać w korytarzu w celu ułożenia lub ściągnięcia jednostek. Wózki są sterowane wzdłuż korytarza przez prowadnice mechaniczne lub indukcyjne.
300A   Operator przesuwa się w górę i w dół razem z jednostką ładunkową i może wykonywać ręczne pozycjonowanie na wysokości. Gdy operator znajduje się na poziomie posadzki, dysponuje obwodem CCTV lub podobnym systemem.
300B   Operator zawsze znajduje się na poziomie posadzki i nie posiada systemu typu CCTV.
400 Szeroki Regał paletowy z wąskim korytarzem wystarczającym na obrót wózków o 90º w celu wykonania operacji załadunku i rozładunku.
  Wąski Regał paletowy z małym korytarzem, który może być obsługiwany przez specjalistyczne wózki.

 

Przed omówieniem wymagań dotyczących wypoziomowania posadzki należy wyjaśnić różnicę między wypoziomowaniem a płaskością. Do tego celu wykorzystana zostanie następująca ilustracja:

 

Wykres ilustrujący różnicę między wypoziomowaniem a płaskością nawierzchni magazynu

 

1: Przekrój posadzki wypoziomowanej, ale nie płaskiej.

2: Przekrój posadzki płaskiej, ale nie wypoziomowanej.
X: Odległość między dwoma punktami stałymi w wypoziomowanej posadzce (na przykład 3 m).
E: Różnica poziomu między dwoma punktami stałymi oddalonymi od siebie o 3 m.

 

„Siatka 3 m”, o której mowa w dalszej części, oznacza zbiór punktów na powierzchni posadzki oddalonych od siebie o 3 m w kierunkach prostopadłych do budynku.

 

Wymagania dla posadzki klasy 400 (dla korytarza szerokiego i wąskiego)

Wszystkie punkty na siatce 3 m powinny znajdować się w obrębie ±15 mm od odniesienia poziomego. W załączonej tabeli pokazano wartości graniczne E (różnicy poziomu między dwoma punktami) w zależności od stosowanego wózka i różnicy poziomu górnego regału, który zostanie wzniesiony w tym miejscu.

 

Typ wózka Wysokość ostatniego poziomu Wartość graniczna E
Bez przesuwu bocznego Powyżej 13 metrów 2,25 mm
Bez przesuwu bocznego Od 8 do 13 metrów 3,25 mm
Bez przesuwu bocznego Do 8 metrów 4,00 mm
Z przesuwem bocznym Do 13 metrów 4,00 mm

 

Wymagania dla posadzki klasy 300 (bardzo wąski korytarz)

Obiekty obsługiwane przez wózki z posadzkami klasy 300 (bardzo wąski korytarz) muszą spełniać bardzo surowe wymagania dotyczące poziomowania. Należy pamiętać, że niewielkie, nawet milimetrowe nachylenie nawierzchni może doprowadzić do centymetrowych odchyleń masztu wózka oraz do ryzyka wypadku.

Wymagania dotyczące prawidłowej niwelacji posadzki w obiektach klasy 300 są określone w normie EN 15620. Poniżej załączono tabelę przedstawiającą maksymalne wartości parametru Znachylenie, który wskazuje poprzeczne nachylenie korytarza między dwoma środkami przednich kół wózka, oraz E, który określa różnicę poziomu między dwoma sąsiadującymi punktami oddalonymi od siebie o 3 m.

 

Wysokość ostatniego poziomu Wartość graniczna Znachylenie Wartość graniczna E
Powyżej 13 m 1,30 mm 3,25 mm
Od 8 do 13 m 2,00 mm 3,25 mm
Do 8 m 2,50 mm 3,25 mm

 

Wszystkie punkty posadzki powinny znajdować się w obrębie ±15 mm od odniesienia poziomego.

 

Wymagania dotyczące posadzki klasy 100 i 200 (bardzo wąski korytarz)

Dla klas 100 i 200, chociaż są to obiekty o bardzo wąskich korytarzach, wymagania dotyczące wypoziomowania posadzki nie są tak surowe jak w przypadku klasy 300, ponieważ układnica nie jeździ po nawierzchni, tylko po dolnej szynie prowadzącej.

Zgodnie z normą EN 15620 wymagania dotyczące niwelacji terenu są następujące:

Długość korytarza Wypoziomowanie w stosunku do poziomu odn. horyzont.
Do 150 m +/- 15 mm
250 m +/- 20 mm

 

Dla korytarzy o długości między 150 i 250 m dane można interpolować liniowo.

Inne artykuły w tym rozdziale