Tolerancje regałów magazynowych

Poziomowanie ma wpływ nie tylko na urządzenia, lecz także na regały magazynowe, które mają określony poziom tolerancji. Konstrukcje te muszą posiadać pewne odstępy po zamontowaniu i przed ich załadowaniem. Norma EN 15620 określa dopuszczalne parametry. Przestrzeganie ich ma zasadnicze znaczenie dla uniknięcia ewentualnego uderzenia konstrukcji przez urządzenia lub w momencie układania ładunków w miejscach paletowych.

Wartości odstępów różnią się w zależności od rodzaju obiektu i ich klasy (100, 200, 300 lub 400). Dane przedstawione w załączonej tabeli dotyczą klas 300 i 400. Ilustracja umieszczona przy tabeli wskazuje, którego elementu dotyczy każdy wymiar.

 

Tolerancja regałów magazynowych klasy 300 i 400

 

 

A: szerokość w świetle miejsca paletowego.
E: szerokość w świetle korytarza.
Cx: brak pionu.
Cz: brak pionu.
Jy: prostoliniowość słupa.
Jz: prostoliniowość słupa.
Gy: prostoliniowość belki nośnej.
H: wysokość od górnej części płyty podstawowej do górnej części słupa.
HB: wysokość od górnej części belki nośnej do górnej części belki nośnej na kolejnym poziomie.

 

Klasa Odstępy (mm)
  A E Cx Cz Jx Jz Gy
300 +/-3 +/-5 +/-H/500 +/-H/500 +/-3 lub +/-HB/750 +/-H/500 +/-3 lub +/-A/500
400 +/-3 +/-15 +/-H/350 +/-H/350 +/-3 lub +/-HB/400 +/-H/500 +/-3 lub +/-A/500

 

Oprócz parametrów wymienionych powyżej należy zachować pozostałe odstępy określone w normie EN 15620.

Inne artykuły w tym rozdziale