Jak prawidłowo zaprojektować magazyn

Jak zaprojektować magazyn? Aby to zrobić prawidłowo, przede wszystkim konieczne jest zebranie jak największej ilości informacji na temat potrzeb klienta, środków, jakimi dysponuje, oraz dostępnej przestrzeni. Gromadzenie danych jest ograniczone tylko przez poziom projektu, jaki chce się osiągnąć w danym momencie.

Nie wystarczy tylko znać potrzeby i możliwości klienta, należy również mieć pojęcie o możliwościach rynkowych. W związku z czym konieczne jest opanowanie systemów magazynowania i poznanie urządzeń dostępnych w sprzedaży.

Poniżej przedstawiamy klasyfikację gromadzonych danych. Każdy z tych czynników wpływa na wygląd magazynu, a w dalszej kolejności na jego projekt.

 

Produkt: jaki jest magazynowany towar?

Jakie dane są potrzebne...?
Jaka jednostka lub jednostki ładunkowe są wykorzystywane w firmie?
Jakie są wymiary i waga jednostek ładunkowych?
Jaka ilość produktów będzie magazynowana?
Jak wiele referencji lub typów produktów będzie magazynowanych?
Jaka jest wytrzymałość produktu na ściskanie i deformację?
Czy produkt jest wrażliwy na zmiany klimatu?
Czy towar jest wrażliwy na ciepło? Jakie warunki bezpieczeństwa są konieczne?
Jakie są wymagania dotyczące rotacji?
Czy konieczna jest identyfikowalność towarów?
Czy istnieje kartoteka materiałowa?
Czy istnieją plany przyszłego rozwoju?
Dane te określają...
System magazynowania, który będzie stosowany, oraz potrzebne wymiary miejsc paletowych lub regałów.
Rozmiar obiektu, system lokalizacji i dystrybucję.
Jaka powinna być obsługa i wytrzymałość stosowanych urządzeń do magazynowania.
Jaka procedura będzie stosowana.
Jakie strefy robocze zostaną utworzone.
Jakie będzie rozmieszczenie produktów w obiekcie.
Jakie powinny być przepływy wewnętrzne.
Czy istnieje możliwość układania produktu w stos.
Jaka jest stabilność przeładowywanego ładunku.
Czy istnieje możliwość przechylenia towaru (i czy potrzeba więcej miejsca).
Czy będzie to obiekt z regulacją temperatury (magazyn o temperaturze ujemnej, chłodnia lub magazyn o temperaturze otoczenia).
Jaka powinna być instalacja przeciwpożarowa.

 

Jak zaprojektować magazyn, uwzględniając magazynowany towar

Przestrzeń: jaką infrastrukturę można zastosować?

Jakie danepotrzebne...

Aby odpowiedzieć na te pytania, nie wystarczy plan udostępniony przez klienta. Należy poznać lokalizację w celu potwierdzenia danych i weryfikacji wymiarów.

Jaki jest kształt i jakie są wymiary lokalizacji?
Czy są jakieś cechy lub ograniczenia szczególne dotyczące dostępu, posadzki, okien, słupów, studzienek, instalacji, linii i rurociągów energetycznych?
Czy istnieją obiekty przyległe do lokalizacji, które mają na nią jakiś wpływ?
Jaka jest nośność posadzki?
Jakie przepisy budowlane obowiązują w danym miejscu?
Czy konieczne są obliczenia sejsmiczne?
Dane te określają...
Pojemność obiektu i rozmieszczenie towarów w środku.
Dostępność magazynu.
Układ przestrzeni i rozmieszczenie wyjść ewakuacyjnych.
Konieczność zamontowania regałów o odpowiedniej nośności.

 

Urządzenia: jakie są dostępne środki?

Jakie dane są potrzebne...?
Czy istnieją już regały? Jeżeli tak, to jakie są ich wymiary, liczba i nośność?
Czy dostępne są urządzenia podnośnikowe i przenośnikowe? Jeżeli tak, to jakie są ich wymiary, wysokość podnoszenia i nośność?
Czy dostępne są już elementy pomocnicze, takie jak skrzynie, palety itp.? Jakie są ich wymiary i parametry?
Czy planowany jest zakup nowych urządzeń magazynowych?
Dane te określają...
Konieczność zastosowania nowych urządzeń.
Jakie są ograniczenia pojemności.
Jak lepiej dostosować się do potrzeb klienta.

Czy istnieje możliwość uzyskania większej pojemności.

 

Przepływy i rotacja: jaki jest przepływ towarów?

Jakie dane są potrzebne...?
W jaki sposób produkt będzie przyjmowany do magazynu, z jaką częstotliwością i w jakiej ilości?
W jaki sposób odbywał się będzie przeładunek towarów.
Jaka będzie liczba zamówień i ile pozycji będzie zawierać każde z nich?
W którym momencie będzie kompletowane zamówienie?
W jaki sposób produkt będzie wydawany? Klasyfikacja i ilość.
Jakie będą potrzeby towaru odnoście rotacji, kwarantanny itp.
Przyjmuje się podział na produkty:
A: o dużej rotacji,
B: o średniej rotacji,
C: o małej rotacji.
Jakie są potrzeby obecne i potrzeby związane z przyszłym rozwojem?
Dane te określają...
Wielkość i układ magazynu.
Czy konieczne jest zapewnienie dodatkowych pomieszczeń i jakie powinny być pomieszczenia.
Rozmieszczenie towarów na regałach.
Sposób kompletacji zamówień.
Czy istnieje potrzeba zastosowania środków pomocniczych i jakie to środki.
Jaki system zarządzania będzie stosowany.
Jakie i jakiego rodzaju będą stosowane urządzenia przeładunkowe.
Jaka będzie szybkość pracy i kompletacji zamówień w magazynie.

 

Personal: jaki personel fachowy jest dostępny?

Jakie dane są potrzebne...?
Liczba pracowników obsługujących magazyn.
Jakie są kwalifikacje pracowników wyznaczonych do obsługi magazynu?
Czy praca jest podzielona na zmiany? Jeżeli tak, jak są zorganizowane?
Czy możliwe jest zmniejszenie lub zwiększenie liczby pracowników i ich kwalifikacji?
Dane te określają...
Jaka będzie operatywność magazynu.
Czy konieczna lub możliwa jest poprawa wydajności.
Czy konieczne są inne systemy magazynowania oraz inne urządzenia oprócz istniejących.
Jakie działania są konieczne w odniesieniu do urządzeń przeładunkowych.

 

Pracownicy w magazynie

Zarządzanie i polityka firmy

Jakie dane są potrzebne...?
W jaki sposób przeprowadza się kontrolę magazynu?
Czy istnieje już oprogramowanie zarządzające magazynem? (oprogramowanie magazynowe WMS).
Jakie są dostępne środki?
Czy konieczne jest przyspieszenie kompletacji zamówień?
Czy warto zmniejszyć stan magazynowy?
Jakie znaczenie ma prestiż dla firmy i na czym się opiera?
Czy istnieje potencjał inwestycyjny?
Jaki system lokalizacji jest stosowany?
Dane te określają...
Czy konieczne będzie usprawnienie systemu zarządzania.
Jaki będzie najbardziej odpowiedni system magazynowania i kompletacji zamówień.
Jaki system lokalizacji zostanie zastosowany.
Jaka przestrzeń będzie konieczna.
Jaką ilością stanu magazynowego będzie można zarządzać.
Czy konieczne będzie zmniejszenie lub zwiększenie liczby pracowników.
Jaki będzie stopień efektywności magazynu.
W jaki sposób zostaną wdrożone systemy oraz dostępne środki.
I wreszcie sukces lub porażkę opracowanego rozwiązania.

 

Rodzaj magazynowanego towaru, przestrzeń, w którym będzie składowany, oraz urządzenia, jakie będą potrzebne do jego obsługi, to niektóre z warunków, które należy przeanalizować przy projektowaniu każdego magazynu.

 

Inne artykuły w tym rozdziale