5G zrewolucjonizuje przemysł i logistykę

W jaki sposób 5G zrewolucjonizuje przemysł?

18 czerwiec 2021

5G zrewolucjonizuje zastosowanie robotów w przemyśle 4.0, zwiększając tym samym wydajność magazynów i poprawiając bezpieczeństwo pracy. Globalizacja na zawsze zmieniła sposób prowadzenia biznesu. Obecnie na naszych oczach za sprawą 5G dokonuje się kolejna rewolucja w przemyśle, która umożliwi wszechstronną komunikację między maszynami, towarami i ludźmi.

W niniejszym artykule wyjaśniamy, czym jest 5G, jak przebiega jego wdrażanie i jakie korzyści może przynieść dla przemysłu.

Czym jest 5G? Definicja i zalety

5G to technologia mobilna piątej generacji spełniająca założenia IMT-2020 określone przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU). Jest następcą standardu 4G, na którym obecnie opiera się przesył danych między urządzeniami mobilnymi.

Czym różni się 5G od 4G? Przede wszystkim prędkością przesyłu danych. Z pierwszych testów przeprowadzonych przez operatorów sieci komórkowych Vodafone (Europa), Verizon (USA) i EE (UK) wynika, że urządzenia obsługujące 5G mogą być od 10 do nawet 20 razy szybsze od obecnie stosowanego systemu 4G.

Równie istotne co zwiększenie prędkości jest ograniczenie opóźnień przesyłu pakietów danych w sieci. W technologii 5G udało się je skrócić do 1-2 milisekund, co oznacza poprawę o 90% w stosunku do standardu 4G.

Maksymalna prędkość i wysoki stopień bezpieczeństwa komunikacji urządzeń przemysłowych podłączonych do sieci 5G pozwoli usprawnić przepływ operacji w łańcuchu dostaw przemysłu 4.0.

Jak wdrożenie 5G wpłynie na logistykę?

Obecnie już niemal całkowicie odeszliśmy od połączeń kablowych, a urządzenia automatyczne w magazynie komunikują się za pośrednictwem WiFi lub poprzez bluetooth, a więc technologii dość wrażliwych na zakłócenia. W ich przypadku występuje zagrożenie przerywania sygnału.

Dzięki 5G urządzenia będą mogły szybko i pewnie przesyłać dane przez internet. Technologia ta pozwoli wzmocnić bezpieczeństwo i usprawnić wymianę informacji w obrębie obiektu.

Poza tym 5G umożliwi poprawę wydajności pracy magazynu dzięki zminimalizowaniu opóźnień w komunikacji między personelem i zrobotyzowanym wyposażeniem, co w efekcie przełoży się na:

  • Więcej cykli roboczych na godzinę – dzięki szybszej sieci automatyczne urządzenia magazynowe będą mogły pracować sprawniej.
  • Mniejsze koszty operacyjne – stabilne działanie 5G pozwoli ograniczyć liczbę błędów popełnianych w magazynie, a tym samym oszczędzić zbędnych wydatków.

W magazynach, w których wykorzystuje się systemy kompletacji głosowej (pick by voice) lub terminale radiowe, krótsze opóźnienia oznaczają więcej skompletowanych zamówień w ciągu godziny. A większa wydajność pracy personelu to większy zysk dla przedsiębiorstwa.

5G pozwoli też usprawnić zarządzanie transportem towarów – dzięki połączeniu wszystkich elementów łańcucha dostaw będzie można dysponować dokładniejszymi informacjami i na tej podstawie dokonywać trafniejszych decyzji np. w sprawie korekty trasy przejazdu.

Prawdopodobnie to właśnie transport najbardziej skorzysta na wprowadzeniu technologii 5G – począwszy od dronów po pojazdy autonomiczne.

W 2025 roku na całym świecie będzie funkcjonować ponad 50 000 zrobotyzowanych magazynów
W 2025 roku na całym świecie będzie funkcjonować ponad 50 000 zrobotyzowanych magazynów

5G – narodziny ery robotów w przemyśle

5G bez wątpienia pozwoli zwiększyć skalę zastosowania robotów magazynowych. Jak wynika z raportu amerykańskiej firmy doradczej ABI Research w ciągu najbliższej dekady czeka nas w tym zakresie prawdziwa rewolucja. Autorzy badania szacują, że w 2025 roku na całym świecie będzie funkcjonować ponad 50 000 zrobotyzowanych magazynów. Obecnie jest ich zaledwie 4000.

Ponadto przewiduje się, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat w branży logistycznej będą pracować aż 4 miliony robotów. 5G umożliwi nieprzerwaną i bezpieczną komunikację między wszystkimi urządzeniami w magazynie.

Urządzenia, które już dzisiaj wykorzystuje się w procesach logistycznych, jak np. roboty antropomorficzne, układnice czy terminale radiowe z technologią RFID dzięki 5G będą działać wydajniej, pewniej i bardziej elastycznie.

Wdrożenie 5G przyniesie dwie istotne korzyści w logistyce przemysłowej:

  • Ograniczenie zagrożeń w pracy – szybsza transmisja danych z mniejszym opóźnieniem usprawni w magazynie sieć łączności robotów współpracujących (cobotów), przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa personelu.
  • Redukcję kosztów logistycznych – dzięki zaletom 5G zespoły wykwalifikowanych serwisantów będą mogły prowadzić zdalne przeglądy techniczne wyposażenia. A to oznacza dla firmy znaczne oszczędności.

Big data – jak efektywnie przetwarzać wielkie ilości danych?

5G otwiera całkiem nowe możliwości w komunikacji między wszystkimi elementami łańcucha dostaw, a niespotykana dotąd szybkość transmisji pozwoli zwiększyć ilość danych generowanych na jego poszczególnych etapach.

Obsługa wszystkich operacji magazynowych za pośrednictwem jednej potężnej i bezpiecznej sieci wzmocni integrację łańcucha dostaw, zapewniając możliwość precyzyjnego śledzenia ładunków.

Ponadto wdrożenie 5G umożliwi szybszą robotyzację magazynów, głównie dzięki większej niezawodności sieci i krótszym opóźnieniom w transmisji. To z kolei pozwoli zwiększyć wydajność działania urządzeń magazynowych i ograniczyć liczbę błędów w wykonywanych przez nie operacjach.

Na podstawie rezultatów analiz big data przeprowadzonych przy użyciu odpowiednich narzędzi będzie można przewidywać nadchodzące trendy rynkowe, wykrywać błędy w realizowanych operacjach, wdrażać nowe rozwiązania w łańcuchu dostaw, a także identyfikować możliwe kierunki rozwoju działalności.

Ogrom informacji generowanych w magazynie stawia przed logistyką 4.0 nowe wyzwanie: jak uporządkować i przetworzyć te wszystkie dane, aby wykorzystać je do optymalizacji procesów realizowanych w obiekcie?