Dzięki wdrożeniu technologii blockchain wymiana informacji w przemyśle będzie przebiegała szybciej i bezpieczniej

Blockchain w logistyce – sprawny i bezpieczny magazyn

06 lipiec 2021

Technologia blockchain w logistyce (łańcuch bloków) pozwala zwiększyć sprawność i bezpieczeństwo wymiany informacji. Umożliwia też wydajniejszą komunikację między dostawcami, przedsiębiorcami i konsumentami. Amerykańska firma doradcza Gartner szacuje, że łączna wartość tej technologii w przemyśle do 2025 roku wyniesie 176 mld dolarów.  

W niniejszym artykule opisujemy, jak funkcjonuje blockchain i jakie korzyści może przynieść jego zastosowanie w łańcuchu dostaw.

Jak zastosować blockchain w logistyce?

Sieć blockchain to zespół wzajemnie połączonych komputerów (węzłów) wykorzystujących wspólny protokół do weryfikacji i przechowywania tych samych informacji w sieci peer-to-peer (P2P).

Informacje zapisane w każdym węźle współdzielone są z pozostałymi komputerami w sieci. Nowe dane zapisane na każdym urządzeniu są rozsyłane w postaci zaszyfrowanej po całej sieci w celu indywidualnej weryfikacji.

Co to oznacza w praktyce? Taki system nie wymaga centralnego komputera do uwierzytelnienia informacji, ponieważ te weryfikowane są przez każdy węzeł, co wyklucza możliwość ich niepożądanej modyfikacji.

Sposób działania łańcucha bloków decyduje o podstawowych zaletach sieci, która jest publiczna, anonimowa i zdecentralizowana. W jaki sposób może on usprawnić operacje logistyczne? Wdrożenie technologii blockchain w logistyce przynosi następujące korzyści w zakresie komunikacji między uczestnikami łańcucha dostaw:

  • Wyższy poziom bezpieczeństwa – omawiana technologia wyklucza możliwość modyfikacji czy usunięcia raz zapisanych danych.
  • Większa transparentność – poszczególne informacje są zapisywane we wszystkich węzłach sieci.
  • Lepsza wydajność – dane są weryfikowane automatycznie przez różne urządzenia w łańcuchu bloków, dzięki czemu nie zachodzi konieczność oczekiwania na ich uwierzytelnienie przez podmiot trzeci.  

Zastosowania technologii blockchain w łańcuchu dostaw – inteligentne kontrakty

Wiarygodne i sprawne przekazywanie informacji między poszczególnymi węzłami i uczestnikami łańcucha dostaw pozwala zwiększyć wydajność magazynu i wyeliminować pomyłki w operacjach logistycznych.

Poza tym blockchain otwiera nową możliwość współpracy między przedsiębiorstwami – tzw. inteligentne kontrakty (smart contracts). To cyfrowe umowy pozwalające ograniczyć koszty ponoszone przez konsumenta dzięki rezygnacji z pośredników i uproszczeniu procesów.

Z technologicznego punktu widzenia inteligentne kontrakty to aplikacje komputerowe, w których poszczególne strony mogą określić warunki i przedmiot umowy oraz zakres czynności wykonywanych w jego ramach. Po spełnieniu danego warunku stosowne zapisy są automatycznie wykonywane.

Funkcjonowanie w sieci blockchain gwarantuje niezmienność kontraktów – są one rozsyłane do wszystkich węzłów, które weryfikują informacje i je potwierdzają, wykluczając możliwość ich późniejszej modyfikacji przez którąkolwiek ze stron.

Tego typu aplikacje to doskonały sposób na usprawnienie współpracy między przedsiębiorstwami, zwłaszcza przy wykorzystaniu urządzeń opartych na technologii przemysłowego internetu rzeczy (IIoT). Jakie korzyści może przynieść zastosowanie inteligentnych kontraktów w logistyce?

  • Wyeliminowanie pomyłek i oszustw w umowach między dostawcami i klientamiłańcuch bloków uniemożliwia modyfikację zapisów.
  • Zwiększenie wydajności – blockchain w połączeniu z innymi technologiami, jak np. 5G czy przemysłowy internet rzeczy, umożliwia całkowitą automatyzację magazynu, dzięki której można znacznie poprawić efektywność funkcjonowania obiektu.
  • Ograniczenie biurokracji – wirtualne dokumenty są automatycznie generowane po spełnieniu określonych warunków.

Technologia blockchain stanie się głównym kanałem wymiany informacji między ogniwami procesu logistycznego, wykorzystując m.in. system WMS

Technologia blockchain stanie się głównym kanałem wymiany informacji między ogniwami procesu logistycznego, wykorzystując m.in. system WMS

Dotychczas technologia blockchain zyskała sporą popularność w zastosowaniach wymagających wydajnej, sprawnej i bezpiecznej wymiany informacji, m.in. w handlu międzynarodowym, procesach ostatniej mili czy śledzeniu produktów.

Blockchain – kontrola i przejrzystość w przemyśle

Łańcuch bloków ma szansę stać się wiarygodnym kanałem komunikacji między wszystkimi uczestnikami łańcucha dostaw, zapewniając na każdym etapie bezpieczne przechowywanie danych o towarach i umowach.

W połączeniu z innymi elementami przemysłowego internetu rzeczy (roboty mobilne, czujniki, roboty, technologia RFID i inne urządzenia zarządzane przez system WMS), technologia blockchain pozwala:

  • Zwiększyć wydajność oraz zaoszczędzić czas i pieniądze – potężna i bezpieczna sieć do wymiany danych zapewnia lepszą efektywność pracy automatycznych urządzeń magazynowych (większa liczba cykli i mniej błędów).
  • Podnieść wiarygodność i transparentność łańcucha dostaw – dane między uczestnikami wymieniane są za pośrednictwem węzłów weryfikujących poprawność każdej nowo zapisywanej informacji.
  • Na bieżąco identyfikować produkty – wzajemne połączenie wszystkich uczestników sieci umożliwia bardziej precyzyjną kontrolę towarów, a w konsekwencji – lepszą obsługę klientów.

Oprócz powyższych zalet blockchain umożliwia też zawieranie między poszczególnymi podmiotami w łańcuchu dostaw inteligentnych kontraktów, które przynoszą korzyści wszystkim stronom. Podsumowując, technologia łańcucha bloków gwarantuje sprawność, przejrzystość i bezpieczeństwo środowiska cyfrowego w służbie logistyki 4.0.