Cluster picking to metoda kompletacji pozwalająca przygotowywać wiele zamówień jednocześnie

Cluster picking – sprawna kompletacja zamówień

26 wrz 2022

Cluster picking, to przykład kompletacji grupowej, który pozwala skrócić trasy pokonywane w magazynie przez order pickerów, a tym samym zwiększyć wydajność ich pracy. 

Przed zastosowaniem strategii cluster picking zaleca się wdrożyć oprogramowanie magazynowe, takie jak system zarządzania magazynem (WMS), które koordynuje wykonywanie zadań przez order pickierów, planuje trasy pokonywane w obiekcie, wskazuje liczbę produktów do pobrania oraz pojemnik, do którego należy je umieścić. 

Czym jest cluster picking?

Cluster picking to metoda kompletacji umożliwiająca order pickerom pobieranie produktów z różnych zamówień jednocześnie i rozsortowywanie ich do poszczególnych pojemników. Dzięki takiej organizacji pracy trasy pokonywane przez pracowników w magazynie ulegają znacznemu skróceniu.

Istnieją różne sposoby wykonywania kompletacji grupowej, np. przy pomocy podnośnika palet czy magazynu karuzelowego. Jednak najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest zastosowanie wózka kompletacyjnego z pojemnikami.

Kompletacja metodą cluster picking przebiega następująco: order pickerzy przemieszczają się po strefie kompletacyjnej ze specjalnym wózkiem (pick to cart), na którym znajdują się pojemniki z przypisanym numerem zamówienia. Order picker pobiera produkty i umieszcza je w pojemniku wskazanym przez oprogramowanie. System w taki sposób planuje pracę, aby maksymalnie skrócić trasy przemieszczania się magazynierów.

W artykule naukowym pt. Order batching optimization for warehouse with cluster-picking opublikowanym przez naukowców z Uniwersytetu Ohio czytamy, że cluster picking to „metoda kompletacji polegająca na grupowaniu gotowych zamówień, co wymaga od magazyniera klasyfikowania artykułów do lokalizacji przypisanych na wózku kompletacyjnym. Oczywiście wózek kompletacyjny ma jedynie skończoną liczbę lokalizacji, a każda z nich odpowiada zamówieniu jednego klienta”.

Co różni cluster picking i batch picking?

Cluster picking i batch picking to metody kompletacji często ze sobą mylone. Order pickerzy, stosując metodę batch picking, odkładają produkty do jednego pojemnika, aby następnie rozsortować je do poszczególnych zamówień. Metoda cluster picking pozwala od razu rozdzielić produkty do poszczególnych pojemników w trakcie jednej trasy pokonywanej przez order pickera w magazynie.

Wybór właściwej metody kompletacji zależy od uwarunkowań danego obiektu, takich jak stopień automatyzacji magazynu czy rodzaj składowanych jednostek asortymentowych (SKU).

Kolektory danych połączone z systemem WMS odgrywają kluczową rolę w kompletacji metodą cluster picking
Kolektory danych połączone z systemem WMS odgrywają kluczową rolę w kompletacji metodą cluster picking

Zalety kompletacji metodą cluster picking

Cluster picking to metoda kompletacji służąca optymalizacji pracy order pickerów. Stosując tę strategię, pobierają oni produkty wchodzące w skład wielu zamówień w takcie pokonywania jednej trasy w magazynie. Oto lista głównych zalet wynikających z przygotowywania zamówień metodą cluster picking:

  • Skrócenie tras pokonywanych przez pracowników w magazynie, co w istotny sposób zwiększa wydajność ich pracy.
  • Zwiększenie wydajności kompletacji dzięki jednoczesnemu przygotowywaniu wielu zamówień. 
  • Ograniczenie błędów za sprawą integracji metody cluter picking z systemem WMS, który informuje magazyniera, jakie artykuły powinien pobrać, aby skompletować przydzielone zamówienia. 

Z drugiej strony cluster picking zwiększa stopień skomplikowania procesu kompletacji, szczególnie w magazynach zintegrowanych z platformami e-commerce, w których składuje się szeroki wachlarz jednostek asortymentowych. Rozwiązaniem pozwalającym zwiększyć wydajność instalacji logistycznej jest połączenie oprogramowania zarządzającego ze strategią kompletacji towar do człowieka. Wykorzystuje ona urządzenia automatyczne, które transportują produkty na stanowiska kompletacyjne, ograniczając konieczność przemieszczania się magazynierów.

System zarządzania magazynem pozwala wyeliminować błędy w procesie kompletacji metodą cluster picking
System zarządzania magazynem pozwala wyeliminować błędy w procesie kompletacji metodą cluster picking

System WMS – podstawa metody cluster picking

Kompletację metodą cluster picking można przeprowadzać w magazynie obsługiwanym ręcznie, bez oprogramowania zarządzającego. Jednak złożoność tego procesu niesie za sobą ryzyko wystąpienia błędów. W celu ograniczenia nieprawidłowości omawianą metodę stosuje się we współpracy z systemem do zarządzania magazynem, który kieruje order pickera na całej trasie, wyznaczając liczbę produktów do pobrania.

Metoda cluster picking oparta na kartce i długopisie jest mniej dokładna. Magazynierzy, przygotowując wiele zamówień jednocześnie, mogą pobrać z lokalizacji lub umieścić w pojemniku niewłaściwy artykuł, co zazwyczaj oznacza dla firmy dodatkowe koszty. 

Aby temu zapobiec, zaleca się wdrożenie oprogramowania zarządzającego magazynem, które pozwala pracować wydajniej i bezbłędnie. System WMS kieruje order pickerów po strefie kompletacji, wskazując odpowiednie produkty do pobrania i właściwe pojemniki, do których należy je umieścić. Magazynier potwierdza wykonanie zadania, skanując kod kreskowy przy pomocy kolektora danych, albo wciskając podświetlany przycisk urządzenia pick to light.

Następnie WMS kieruje pracownika do kolejnego produkt i określa właściwy dla niego pojemnik. Operacja ta powtarza się aż do momentu pobrania wszystkich potrzebnych artykułów. Zaawansowany system magazynowy, jakim jest np. opracowany przez Mecalux Easy WMS, automatyzuje zadania wykonywane przez magazynierów, a także wysyła polecenia umieszczania artykułów według określonego zbioru reguł i kryteriów, np. poziomu rotacji produktu.

Wdrożenie systemu WMS oraz urządzeń pick to light zwiększa wydajność kompletacji metodą cluster picking
Wdrożenie systemu WMS oraz urządzeń pick to light zwiększa wydajność kompletacji metodą cluster picking

Cluster picking dynamizuje pracę magazynu

Cluster picking to strategia służąca zwiększeniu wydajności procesu przygotowywania zamówień w magazynach obsługiwanych ręcznie. Jednak kompletacja bez informatycznego systemu magazynowego i urządzeń automatycznych do transportu ładunków wymaga bardzo dokładnej kontroli stanu magazynowego, której zadaniem jest ograniczenie błędów, mogących zaszkodzić wizerunkowi firmy i obniżyć wyniki sprzedaży.

Chcąc uchronić się przed kosztownymi pomyłkami w procesie kompletacji, wiele firm podejmuje decyzję o instalacji oprogramowania do zarządzania magazynem, które krok po kroku prowadzi pracownika przez cały proces kompletacji metodą cluster picking. Mecalux opracował zaawansowane oprogramowanie magazynowe, Easy WMS, które podnosi wydajność procesów logistycznych. Wdrożenie systemu Easy WMS to gwarancja sprawnie działającego i elastycznego magazynu. Jeżeli chcesz zwiększyć potencjał logistyki Twojego biznesu, skontaktuj się z nami. Nasi eksperci wskażą Ci najlepsze rozwiązanie skrojone na miarę Twoich potrzeb.