Metoda kompletacji „towar do człowieka” wykorzystuje automatyczne systemy magazynowe i ergonomiczne stacje kompletacyjne

„Towar do człowieka” – większa wydajność kompletacji

15 gru 2021

Metoda kompletacji zamówień towar do człowieka (ang. goods-to-person GTP) powstała w wyniku potrzeby zwiększenia efektywności na etapie kompletacji.

W niniejszym artykule analizujemy, na czym polega kompletacja na zasadzie towar do człowieka, kiedy można ją wdrożyć w magazynie i jakie główne zalety ma ta metoda w porównaniu ze strategią człowiek do towaru (ang. person-to-goods PTG).

Kompletacja na zasadzie towar do człowieka

Termin towar do człowieka dotyczy strategii przygotowywania zamówień, w ramach której towar jest dostarczany bezpośrednio do operatora za pomocą systemów automatycznych. Dzięki temu na stanowisko kompletacji trafiają produkty potrzebne do przygotowania zamówienia, a operator nie musi przemierzać magazynu w poszukiwaniu zamówionych jednostek asortymentowych.

W odróżnieniu od strategii człowiek do towaru, stosowanej w tradycyjnych magazynach, w przypadku kompletacji na zasadzie towar do człowieka towar jest przechowywany w automatycznych magazynach pojemnikowych, wyposażonych w układnice pojemnikowe lub system Shuttle i przenośniki pojemnikowe. Zwykle towarzyszą im stanowiska kompletacji zamówień, na których operator przyjmuje pojemniki, pobiera potrzebne artykuły, a system automatycznie umieszcza pojemniki z powrotem na regale.

Koordynacją całego procesu zajmuje się system WMS do zarządzania magazynem, który synchronizuje ruch poszczególnych systemów automatycznych za pośrednictwem oprogramowania do kontroli magazynu. Operatorzy pracujący przy stanowisku kompletacji są wyposażeni w terminal, na którym WMS wyświetla kolejne czynności do wykonania.

Kompletacja zamówień na zasadzie towar do człowieka pozwala na ograniczenie przepływu operatorów w magazynie, co umożliwia znaczne zmniejszenie prawdopodobieństwa występowania błędów oraz wypadków w obiekcie. W przypadku zastosowania tych rozwiązań operatorzy nie muszą przemieszczać się po całym magazynie. Ich zadanie polega na pobieraniu żądanej ilości towaru z pojemnika, który trafia na stanowisko. Dzięki transportowi towaru do operatora ta strategia kompletacji umożliwia skrócenie czasu realizacji i zwiększenie efektywności pracy.

System zarządzania magazynem kieruje pracą operatora podczas przygotowywania zamówień
System zarządzania magazynem kieruje pracą operatora podczas przygotowywania zamówień

Kompletacja z palet na zasadzie towar do człowieka

Strategia towar do człowieka zwykle jest stosowana w ramach kompletacji polegającej na pobieraniu niewielkich artykułów (składowanych w pojemnikach lub na tacach), jednak można ją również zastosować w firmach, w których kompletacja zamówień wiąże się z obsługą palet.

Kompletacja na zasadzie towar do człowieka w przypadku palet polega na wdrożeniu systemów automatycznych, takich jak układnice paletowe i przenośniki paletowe, które przyspieszają pobieranie palet lub umieszczanie ich na regałach. Operatorzy dostają paletę na stanowisku kompletacji przystosowanym do obsługi tego nośnika ładunku. Postępując zgodnie z wytycznymi WMS, pracownik pobiera z otrzymanej jednostki łądunkowej określoną liczbę pojemników i umieszcza je na palecie obok (na której przygotowuje zamówienie). Następnie przenośnik ponownie transportuje paletę na regał lub, jeśli takie polecenie wyda WMS, przewozi ją do innego miejsca, w którym następuje ponowna konsolidacja towaru w celu lepszego wykorzystania przestrzeni.

Takie właśnie rozwiązanie logistyczne wdrożyła firma Mecalux w nowym magazynie automatycznym Havi Logistics w miejscowości Vila Nova da Rainha (Portugalia). Obiekt ten wyposażono w stanowiska kompletacji, na które operatorzy otrzymują jednostki asortymentowe na przenośnikach lub wózkach wahadłowych, jeżeli towar był wcześniej obsługiwany przez robota antropomorficznego. Na każdym stanowisku operatorzy wspomagani systemem put-to-light mogą przygotowywać do ośmiu zamówień jednocześnie w ergonomiczny sposób, bez konieczności przemieszczania się po magazynie.

Porównanie zasady towar do człowieka (GTP) i człowiek do towaru (PTG)

Wdrożenie systemów automatycznych w celu kompletacji zamówień umożliwia przyspieszenie wydań, większą liczbę obsługiwanych zamówień, lepszą ergonomię pracy oraz ograniczenie błędów związanych z ręczną obsługą towaru. W poniższej tabeli przedstawiamy różnice między dwiema strategiami kompletacyjnymi.

  Towar do człowieka (GTP) Człowiek do towaru (PTG)
Ruchy wykonywane przez operatorów Minimalne. Operator pozostaje na stanowisku roboczym, a WMS organizuje jego pracę. Operatorzy poruszają się po trasach kompletacji w magazynie w celu pobrania produktów przypisanych do zamówienia.
Wydajność

Wysoce wydajny system, umożliwia pobranie nawet      1 000 artykułów na godzinę.

Wydajność ręcznej kompletacji zamówień zależy od wdrożenia oprogramowania WMS wyznaczającego optymalne trasy operatorów.
Nośniki ładunku System wymaga ujednolicenia nośników ładunku. Wszelkie odchylenia mogą prowadzić do uszkodzenia urządzeń automatycznych. Ujednolicenie nośników ładunku nie jest wymagane, możliwość pracy na nierównych powierzchniach.
Koszty operacyjne Automatyzacja czynności w magazynie wiąże się z wysokimi kosztami początkowymi. Jednak zwrot z inwestycji może nastąpić szybko dzięki wyeliminowaniu błędów i zwiększeniu liczby wydanych zamówień. Koszty mogą się różnić w zależności od liczby zamówień w danym sezonie. Niemniej jednak błędy wynikające z ręcznej kompletacji skutkują dużymi kosztami dodatkowymi dla firmy.

 

Co do zasady w przypadku ograniczonej liczby zamówień i dużej zmienności pozycji asortymentowych można stosować kompletację ręczną lub półautomatyczną (za pomocą WMS). Jednak strategia towar do człowieka jest zalecana w szczególności w przypadkach wysokiej liczby obsługiwanych zamówień, małego zróżnicowania jednostek asortymentowych oraz gdy w firmie nie zaobserwowano częstych błędów. W takich przypadkach inwestycja w automatyczne systemy kompletacyjne zapewnia szybki zwrot dzięki zwiększeniu efektywności podczas przygotowywania zamówień.

Przykłady skutecznego zastosowania kompletacji automatycznej

Firma Mecalux wdrożyła rozwiązania kompletacyjne typu towar do człowieka w wielu krajach świata. Oto trzy projekty zasługujące na szczególną uwagę:

  • Grégoire Besson (Francja). Ten francuski producent sprzętu technologicznego wykorzystywanego w rolnictwie powierzył firmie Mecalux zadanie zaprojektowania i wdrożenia najnowszego magazynu automatycznego. Obiekt łączy regały paletowe z automatyczną strefą wyposażoną w układnice i przenośniki pojemnikowe. Ten system magazynowy umożliwia transport drobnych artykułów bezpośrednio na stanowisko kompletacyjne, gdzie operatorzy przygotowują zamówienia zgodnie z precyzyjnymi wytycznymi oprogramowania WMS.
  • Kern Pharma (Hiszpania). Laboratorium farmaceutyczne Kern Pharma postanowiło połączyć magazynowanie palet i pojemników w nowym obiekcie magazynowym w miejscowości Terrassa (okolice Barcelony). W strefie magazynowania pojemników firma zastosowała regały o pojedynczej głębokości składowania i wysokości 20 m (36 kondygnacji), w ramach których zespół dwukolumnowych układnic pojemnikowych przyspiesza pobieranie i odkładanie ładunków.
  • Paolo Astori (Włochy). Ten producent części dla branży lotniczej zlecił budowę magazynu w pobliżu zakładu produkcyjnego w celu przyspieszenia zaopatrywania linii produkcyjnych w surowce. Obiekt jest wyposażony w automatyczny system magazynowania pojemników. Składa się z korytarza i dwóch regałów o podwójnej głębokości składowania. Układnica pojemnikowa umieszcza towar na przenośniku, który następnie przewozi go bezpośrednio na stanowisko kompletacyjne.

Kompletacja automatyczna – efektywność i wydajność

Zmniejszenie wpływu finansowego kompletacji zamówień na koszty operacyjne magazynu ma istotne znaczenie dla zapewnienia konkurencyjnej logistyki firmy. Operatorzy poświęcają 70% czasu pracy na pobierania towaru z regałów. Dzięki ograniczeniu konieczności przemieszczania się po magazynie firma zyskuje większą efektywność podczas wszystkich czynności wykonywanych w magazynie, zwłaszcza podczas kompletacji zamówień.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych rozwiązań umożliwiających kompletację zamówień na zasadzie towar do człowieka, koniecznie skontaktuj się z nami. Nasz specjalista przeanalizuje Twoją obecną logistykę i doradzi, jak wdrożyć kompletację automatyczną w celu zwiększenia wydajności Twojego magazynu.