Elastyczna kompletacja zamówień umożliwia wysyłkę zamówienia z dowolnego magazynu

Elastyczna kompletacja zamówień a łańcuch dostaw

15 lis 2021

Koncepcja elastycznej kompletacji zamówień, ang. flexible fulfillment, zrodziła się z potrzeby zapewnienia elastycznego łańcucha dostaw, który umożliwiałby kompletację i wysyłkę zamówienia z dowolnego centrum dystrybucyjnego, a nawet sklepu stacjonarnego. 

Jeszcze kilkanaście lat temu w większości firm handlowych logistyka była stabilna i przewidywalna. Relatywnie łatwe było prognozowanie wolumenu sprzedaży, a co za tym idzie również przestrzeni magazynowej, poziomu zapasów i innych zasobów koniecznych do zaspokojenia popytu przy jednoczesnej minimalizacji kosztów. Realia te zmieniły się jednak wraz z powstaniem i obserwowanym obecnie gwałtownym rozwojem sektora e-commerce. Skuteczne zarządzanie logistyką e-commerce stanowi ogromne wyzwanie, ponieważ wymaga uwzględnienia zmiennych, nad którymi trudniej jest sprawować kontrolę. Ponadto zróżnicowaniu ulega również zapotrzebowanie, w wyniku czego obsługa zamówień staje się utrudniona.

W niniejszym artykule szczegółowo przedstawimy cechy elastycznej kompletacji zamówień oraz sposób zapewnienia większej efektywności procesów logistycznych w celu realizacji terminowych dostaw zamówień w każdych okolicznościach.

Czym jest elastyczna kompletacja zamówień? 

Elastyczna kompletacja zamówień to strategia logistyczna, która zakłada dostosowanie procesu przygotowywania zamówień do wszelkich wymogów związanych z zapotrzebowaniem ze strony klientów. Jej celem jest wysyłka towaru z dowolnego centrum dystrybucyjnego, magazynu lub sklepu. 

Dostarczenie produktów bez względu na okoliczności niekiedy wiąże się nawet z wysyłką pojedynczych zamówień kosztem zysku. Firmy stosują tę praktykę, aby nie narażać swojego wizerunku w przypadku konieczności anulowania zamówienia z uwagi na brak zapasów w magazynie. Wdrożenie elastycznej logistyki pozwala dostosować się do zmiennego popytu.

Dynamiczny rozwój sektora e-commerce utrudnił wielu firmom zarządzanie zmiennym zapotrzebowaniem, czy to ze względu na mniejszą niż przewidywana liczbę zamówień, czy to z uwagi na nieumiejętność obsługi ich gwałtownego wzrostu. Ponadto internet umożliwia niespotykaną dotychczas internacjonalizację kanałów sprzedaży, choć nie zawsze całość zapasów jest dostępna fizycznie we wszystkich krajach i regionach. W kontekście tak zmiennej i trudnej do przewidzenia sytuacji powstała koncepcja elastycznej kompletacji zamówień jako sposobu lepszego dostosowania się do specyfiki logistyki 4.0.

Elastyczna kompletacja zamówień priorytetowo traktuje dostawę zamówienia, nawet kosztem zysku

Elastyczna kompletacja zamówień priorytetowo traktuje dostawę zamówienia, nawet kosztem zysku

Jak przebiega elastyczna kompletacja zamówień

Zaspokojenie zapotrzebowania ze strony klientów lub innych centrów dystrybucyjnych wymaga stosowania elastycznej logistyki. Co to oznacza? Magazyny lub centra dystrybucyjne muszą być gotowe do kompletacji zamówień, nawet jeżeli nie zostały one u nich złożone. 

Firmy posiadające wiele centrów dystrybucyjnych w różnych lokalizacjach przechodzą obecnie transformację i dokonują zmian dotychczasowych strategii logistycznych. Zobaczmy to na przykładzie firmy posiadającej jedno centrum dystrybucyjne w Europie, a drugie w Stanach Zjednoczonych, z których każde zajmuje się wyłącznie kompletacją i dystrybucją zamówień w swoim regionie. Jeżeli w danym magazynie zabraknie określonego artykułu, przypisany mu zostanie status „brak w magazynie”, co uniemożliwi klientowi jego zakup, a firma straci możliwość dokonania sprzedaży. 

Jednak w przypadku strategii flexible fulfillment zapasy będą widniały jako dostępne we wszystkich krajach, pod warunkiem że produkt faktycznie będzie się znajdował w którymś z centrów dystrybucyjnych firmy. Dzięki temu zamówienie zostanie dostarczone, nawet jeśli wysyłka nastąpi z bardziej oddalonej lokalizacji kosztem zysku z zamówienia, który będzie w tym przypadku niższy ze względu na większe koszty transportu. Celem jest jednak wyłącznie zaspokojenie potrzeb klienta i dostarczenie mu zamówionego produktu za pomocą wszelkich dostępnych środków. 

Elastyczność jest jednym z najważniejszych aspektów łańcucha dostaw. Oznacza możliwość adaptacji, co w logistyce polega na zapewnieniu niezbędnych systemów i realizacji procesów magazynowych zgodnie z warunkami dyktowanymi przez branżę, a przede wszystkim z myślą o wymaganiach klientów.

W tym kontekście kolejnym obserwowanym trendem jest wykorzystywanie sklepów stacjonarnych jako centrów dystrybucyjnych, znane jako strategia „ship from store”. Strategia ta zakłada, że jeżeli produkt znajduje się wśród zapasów zgromadzonych w danym sklepie, placówka ta może zająć się zapakowaniem zamówienia i wysłaniem go do klienta. Sklep można również wykorzystać jako punkt odbioru zamówień, co stanowi częste rozwiązanie w ramach strategii omnichannel.

WMS – łącznik między magazynem a sklepem stacjonarnym

Elastyczna kompletacja zamówień wiąże się z obsługą większej liczby produktów, a zatem oznacza bardziej skomplikowane zarządzanie. Aby mu sprostać, konieczne jest zastosowanie systemu WMS do zarządzania magazynem, który zapewni elektroniczną łączność między wszystkimi centrami dystrybucyjnymi firmy oraz możliwość pełnej identyfikowalności produktów

Przykładem firmy stosującej tego typu rozwiązanie w praktyce jest operator logistyczny Casintra, który zarządza wszystkimi procesami prowadzonymi w pięciu magazynach na terenie Hiszpanii, wykorzystując jeden system magazynowy – Easy WMS firmy Mecalux. W ten sposób zyskuje możliwość organizacji 2000 pozycji asortymentowych, a dzięki łączności w chmurze może współpracować ze swoimi klientami online.

Kolejnym istotnym aspektem elastycznej kompletacji zamówień i wydajnego łańcucha dostaw jest zarządzanie zapasami w sklepach stacjonarnych. Moduł Store Fulfillment oprogramowania Easy WMS zapewnia kontrolę zapasów w magazynie i w sklepach stacjonarnych w czasie rzeczywistym, a także synchronizację kompletacji, uzupełniania stanu magazynowego, przepływów między sklepami oraz zwrotów. Za pomocą tego narzędzia dowolny sklep stacjonarny może prowadzić działalność w charakterze niewielkiego centrum dystrybucyjnego umożliwiającego kompletację i wysyłkę zamówień do klientów.

System WMS koordynuje zarządzanie zapasami składowanymi we wszystkich centrach dystrybucyjnych firmy

System WMS koordynuje zarządzanie zapasami składowanymi we wszystkich centrach dystrybucyjnych firmy

Zalety elastycznej kompletacji zamówień

Choć większa elastyczność kompletacji i łańcucha dostaw prowadzi do zwiększenia kosztów przygotowania i transportu zamówienia, zapewnia również szereg korzyści:

  • Zwiększenie sprzedaży. Dzięki ujednoliceniu zapasów klienci mogą dokonać zakupu, nawet jeśli produkt nie jest dostępny w magazynie obsługującym rejon zamieszkania danego odbiorcy. Czasami zapewnienie możliwości sprzedaży liczy się bardziej niż osiągnięcie zysku. 
  • Lojalność klientów. Klienci będą w dalszym ciągu kupowali produkty firmy i nie skorzystają z usług konkurencji. Ponadto zadowoleni klienci stają się „ambasadorami” marki, przyciągając w ten sposób innych potencjalnych kupujących.
  • Lepsza zdolność reagowania. Wszystkie centra dystrybucyjne są ze sobą zintegrowane, a zatem mogą wspierać się wzajemnie w zakresie obsługi i realizacji zamówień. W ten sposób firma zyskuje lepszą możliwość skutecznego zaspokojenia gwałtownego wzrostu popytu. 
  • Elastyczność i skalowalność logistyki. Taka organizacja logistyki pozwala firmie szybciej się rozwijać i utrzymywać wysoką pozycję konkurencyjną. Elastyczny łańcuch dostaw jest przystosowany do błyskawicznej odpowiedzi na zmiany trendów, nawyków zakupowych i nowe potrzeby pojawiające się na rynku.

Firmy posiadające elastyczną strukturę logistyki mogą przygotowywać i wysyłać zamówienia z dowolnego centrum dystrybucyjnego lub sklepu stacjonarnego. Pozwala im to na sprawną reakcję na zmiany popytu, zwiększenie sprzedaży i dbałość o lojalność coraz bardziej wymagających klientów.

Elastyczna kompletacja zamówień umożliwia skuteczną reakcję w przypadku gwałtownego wzrostu popytu

Elastyczna kompletacja zamówień umożliwia skuteczną reakcję w przypadku gwałtownego wzrostu popytu

Znaczenie dostarczania zamówień

Przedsiębiorstwa dążą do realizacji nadrzędnego celu, jakim jest dostarczanie zamówień klientom bez względu na koszty. Z tego względu elastyczna kompletacja zamówień stała się coraz częściej wykorzystywaną strategią logistyczną w tak zróżnicowanych sektorach jak sektor produktów szybko zbywalnych, produktów spożywczych lub sprzedaży detalicznej.

Jeżeli w Twojej firmie braki magazynowe hamują sprzedaż lub jeśli chcesz zapewnić harmonijną współpracę Twoich centrów dystrybucyjnych w celu realizacji większej liczby zamówień, skontaktuj się z Mecaluxem. Zaproponujemy Ci rozwiązania pozwalające zwiększyć elastyczność kompletacji zamówień i całego łańcucha dostaw.