Etykietowanie to jedna z najskuteczniejszych metod identyfikowania i kontrolowania produktów składowanych w magazynie

Etykietowanie towaru w magazynie

24 maj 2021

Etykietowanie towaru w magazynie na etapie przyjęcia dostawy umożliwia odpowiednią organizację składowanych ładunków korzystną dla wszystkich czynności prowadzonych w obiekcie.  

Proces etykietowania towaru polega na identyfikacji poszczególnych produktów w sposób jednoznaczny za pomocą kodu lub symbolu. Wskazany na etykiecie kod umożliwia elektroniczną weryfikację produktów. Najczęściej stosowanymi oznaczeniami w logistyce są kody kreskowe oraz etykiety RFID.

W niniejszym artykule szczegółowo wyjaśniamy, czym jest etykietowanie, a także przedstawiamy zalety właściwej identyfikacji wszystkich produktów w magazynie. Wymieniamy również urządzenia oraz kryteria stosowane do etykietowania, ze zwróceniem szczególnej uwagi na systemy zarządzania magazynem.

Etykietowanie towaru w magazynie

Etykietowanie oznacza przypisanie określonego kodu do danego produktu. Kod dostarcza informacje na temat kilku najważniejszych cech produktu, między innymi pozycji asortymentowej, daty przyjęcia do magazynu, daty zapakowania i terminu przydatności, zawartości oraz ewentualnego zagrożenia związanego z jego przechowywaniem. 

Celem etykietowania jest identyfikacja towaru w jednoznaczny sposób (każdy kod powinien zostać przypisany tylko jednej jednostce). System zarządzania magazynem (WMS) odgrywa w tym procesie kluczową rolę — generuje kod dla każdego artykułu, przypisuje lokalizację produktów w magazynie oraz monitoruje poszczególne etapy ich obsługi (umożliwia ich identyfikowanie w czasie rzeczywistym).

Obecnie oczekiwania realizacji szybkich dostaw i konieczność składowania dużej liczby towaru małogabarytowego stanowią istotne wyzwanie dla procesów prowadzonych w magazynie. W związku z tym dokładna kontrola artykułów i rejestracja wszystkich opracji wykonywanych na towarze mają duże znaczenie dla precyzyjnej analizy i optymalizacji przepływu ładunków. Dzięki etykietowaniu za pomocą systemu WMS operatorzy zyskują możliwość szybszej lokalizacji artykułu na regale i wysyłki zamówienia, przy jednoczesnym ograniczeniu liczby popełnianych błędów.

Zalety etykietowania produktów

Etykietowanie jest niezwykle pomocne dla wszystkich podmiotów w łańcuchu dostaw, od producenta aż po odbiorcę końcowego. Producentom zapewnia bieżące informacje na temat stanu magazynowego oraz pozwala szybko lokalizować i wydawać towar. Z kolei konsumenci mają gwarancję szybkiej i bezbłędnej dostawy zamówień złożonych online, ponieważ dobre praktyki logistyczne zapewniają dostępność produktów w magazynie w chwili dokonywania zakupu.

A zatem etykietowanie towaru i zapewnienie jego odpowiedniej identyfikacji przynosi szereg korzyści:

 • Sprawne przyjęcia towaru. Jeżeli wszystkie ładunki przyjmowane w magazynie są opatrzone etykietami, możliwa jest ich szybsza identyfikacja. Z chwilą odczytu etykiety przez terminal radiowy artykuł zostaje automatycznie odnotowany w systemie.
 • Śledzenie. Dzięki identyfikacji wszystkich produktów możliwe jest monitorowanie poszczególnych etapów przepływu towaru. 
 • Kontrola stanu magazynowego w czasie rzeczywistym. W każdym momencie można poznać dokładną ilość zapasów składowanych w magazynie.
 • Pogłębiona wiedza na temat prowadzonej działalności. Im więcej zgromadzonych danych, tym łatwiej podejmować decyzje prowadzące do zwiększenia efektywności operacyjnej oraz przewidywać zachowania konsumenckie. Dzięki etykietowaniu można analizować wiele zmiennych: począwszy od daty wprowadzenia danego produktu do sprzedaży oraz ilości, w jakiej jest on sprzedawany, po potrzebną przestrzeń w celu składowania go w magazynie.
 • Efektywne przygotowywanie zamówień. Kompletacja to jedna z najbardziej czasochłonnych czynności wymagających zaangażowania wielu zasobów. Dzięki kontroli i identyfikacji wszystkich artykułów zwiększamy jej wydajność, ponieważ system zarządzania magazynem dokładnie wskazuje lokalizację każdego asortymentu (SKU) oraz wydaje precyzyjne polecenia udającym się po nie operatorom.
 • Eliminacja błędów. Precyzyjna identyfikacja każdego rodzaju towaru ogranicza ryzyko pomyłek podczas wykonywania dowolnej operacji, usprawniając tym samym obsługę logistyczną, zwiększając satysfakcję klienta oraz znacznie ograniczając koszty. 
Kod kreskowy to najbardziej rozpowszechniony system etykietowania w logistyce ze względu na łatwość identyfikacji poszczególnych produktów
Kod kreskowy to najbardziej rozpowszechniony system etykietowania w logistyce ze względu na łatwość identyfikacji poszczególnych produktów

Rodzaje i standardy etykietowania towaru

Istnieją różne sposoby etykietowania towaru w magazynie w zależności od stosowanych symboli. Każda firma wybiera system najbardziej odpowiedni dla prowadzonej działalności. Oto najczęściej stosowane rodzaje:

 • Oznaczenie numeryczne. Używa wyłącznie cyfr (brak liter i znaków).
 • Oznaczenie alfabetyczne. Składa się wyłącznie z liter.
 • Oznaczenie alfanumeryczne. Kod stanowi kombinacja liter, cyfr oraz znaków.

W przypadku przyjęcia własnego systemu oznaczeń w firmie jego obsługa powinna być przystępna i przydatna dla wszystkich pracowników. Zaleca się stosowanie krótkich oznaczeń, zawsze takiej samej długości, aby ułatwić ich odczytywanie i zapisywanie.

Po podjęciu decyzji o rodzaju oznaczeń kolejnym krokiem jest etykietowanie towaru. Najbardziej rozpowszechnionym sposobem oznaczania produktów w magazynie jest zastosowanie kodu kreskowego. Laserowy czytnik dokonuje odczytu kodu kreskowego i przekształca go w jego alfanumeryczny odpowiednik, zapewniając możliwość odczytu informacji w systemie. 

Pomimo istnienia na rynku nowocześniejszych alternatyw, takich jak kody QR czy etykiety RFID, kody kreskowe nadal są powszechnie wykorzystywane z uwagi na łatwość użytkowania i niski koszt wdrożenia. Ponadto kody kreskowe można stosować zarówno w celu wewnętrznej, jak i zewnętrznej identyfikacji produktów. Aby mogły być używane na zawnątrz, między różnymi firmami, należy przyjąć określone normy i standardy.

Organizacja GS1 (dawniej znana jako Międzynarodowe Stowarzyszenie Kodowania Towarów) opracowała system etykietowania zapewniający jednolitą identyfikację produktów na szczeblu międzynarodowym.

Przyjrzyjmy się najczęstszym oznaczeniom określonym przez tę organizację:

 • EAN-13. Służy głównie do identyfikacji artykułów dostępnych w punkcie sprzedaży. Nazywa odzwierciedla typ kodu obejmującego trzynaście cyfr podzielonych na cztery kategorie: kraj pochodzenia, oznaczenie producenta, kod produktu oraz cyfra kontrolna. Kod producenta dostarcza właściwy organ danego kraju. Oznaczenie to powstało w celu udzielenia dodatkowych informacji oprócz tych udostępnionych przez EAN-13 (m.in. waga, data produkcji, termin przydatności, partia, numer seryjny, przeznaczenie produktu itp.). Jest to oznaczenie referencyjne w sektorze logistycznym.
 • SCC (Serial Shipping Container Code). Stosowany do obsługi i monitorowania zamówień. Ten kod jest szczególnie przydatny w celu zapewnienia sprawnych dostaw.

ERP i WMS: oprogramowanie do etykietowania towaru

Jednym ze sposobów etykietowania towaru w magazynie jest użycie oprogramowania: najczęściej stosowane są w tym celu systemy ERP oraz WMS.

System ERP w całkowicie zautomatyzowany sposób przypisuje oznaczenie każdemu artykułowi z firmowego katalogu zgodnie z przyjętym sposobem etykietowania (EAN-13, EAN-128, etykieta RFID itp.). 

Z kolei system WMS (jak np. Easy WMS firmy Mecalux) również może generować oznaczenia, na przykład dla artykułów, które trafiają do magazynu bez etykiety lub dla nowego asortymentu przygotowanego bezpośrednio w magazynie, np. zestawów. W takich przypadkach operatorzy muszą zidentyfikować każdy artykuł z osobna i ręcznie wprowadzić go do systemu (ze wskazaniem jego właściwości, aby system WMS mógł rozpoznać artykuł i stworzyć dla niego oznaczenie).

Po zeskanowaniu kodu dostępne są wszelkie informacje na temat danego artykułu (waga, wymiary, środki ostrożności, jakie należy zachować podczas magazynowania lub poziom rotacji).

System ERP posiada główne bazy danych, czyli bazy zawierające wszystkie reguły oraz dane niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej (dotyczące między innymi przewoźników, dostawców oraz główną bazę danych artykułów). Główna baza danych artykułów ma najistotniejsze znaczenie w logistyce, w szczególności pod względem etykietowania, ponieważ zawiera wszystkie niezbędne informacje o towarze.

System WMS pozyskuje wszystkie informacje z głównej bazy danych artykułów, aby z ich pomocą skutecznie zarządzać towarem w magazynie. Przebieg poszczególnych procesów zależy od indywidualnych cech towaru. Przykładowo podczas kompletacji należy znać wymiary danego towaru w celu doboru odpowiedniego opakowania.

Łączność między systemami ERP i WMS powinna być stała i dwukierunkowa, ponieważ dzięki informacjom z oznaczenia oraz głównej bazy danych system WMS planuje rozmieszczenie produktów w magazynie według takich kryteriów, jak charakter towaru, objętość, waga, stan skupienia, forma lub właściwości (data ważności, jakość, kolor itp.).

System WMS powinien umożliwiać opracowanie strategii rozmieszczenia towaru w oparciu o określone preferencje lub potrzeby firmy. Prawidłowa dystrybucja towaru w magazynie ma pozytywny wpływ na wszelkie realizowane w nim procesy, a w szczególności na przygotowywanie zamówień.

Po oznaczeniu wszystkich artykułów system WMS może je sklasyfikować i opracować strategię ich rozmieszczenia
Po oznaczeniu wszystkich artykułów system WMS może je sklasyfikować i opracować strategię ich rozmieszczenia

Etykietowanie – ład i kontrola

Celem etykietowania jest ułatwienie lokalizowania towaru w magazynie i zapewnienie jego pełnego śledzenia. Dbałość o identyfikację wszystkich artykułów przyczynia się do znacznego usprawnienia zarządzania magazynowaniem. Najistotniejszą zaletą jest tutaj możliwość sprawowania pełnej kontroli nad towarem – rejestracja każdego ruchu produktu na przestrzeni całego łańcucha dostaw.

W tym zakresie potrzebne są odpowiednie narzędzia informatyczne zapewniające możliwość kontroli zapasów oraz wszelkich przepływów odbywających się w magazynie, zarówno pod względem znajomości asortymentu, jak i lokalizacji danego rodzaju towaru. Aby było to możliwe, niezbędna jest koordynacja systemu ERP (który zarządza główną bazą danych artykułów i zawiera wszystkie dane dotyczące każdego produktu) z systemem WMS (którego zadaniem jest odczyt kodu produktu i przypisanie mu lokalizacji w magazynie).

Identyfikacja wszystkich artykułów powinna odbywać się w momencie ich przyjęcia do magazynu, aby umieszczanie i pobieranie ładunków przebiegało szybko i sprawnie. System WMS posiada reguły umożliwiające prawidłową dystrybucję towaru w magazynie, dzięki czemu potrafi w dowolnej chwili wskazać dokładną lokalizację każdego artykułu.

Skontaktuj się z firmą Mecalux, aby wdrożyć w swoim magazynie system Easy WMS. Oprogramowanie zapewni Ci pełną kontrolę i optymalizację wszystkich procesów, a także pozwoli na bieżąco monitorować obsługiwane produkty oraz sprawnie zarządzać przepływami towaru. Easy WMS to oprogramowanie kompatybilne z większością dostępnych na rynku systemów ERP, których integracja umożliwi Ci skoordynowanie wszystkich procesów, w tym etykietowania towaru.