Fill rate jest wskaźnikiem, który mierzy wydajność dostaw

Fill rate – wskaźnik do mierzenia wydajności dostaw

24 sie 2023

Wydajne realizowanie dostaw jest kluczowe, aby zwiększyć satysfakcję klientów. Za pomocą fill rate firmy mierzą wydajność realizacji wysyłek. Na podstawie wskaźnika podejmują decyzję o konieczności wprowadzenia ulepszeń.

Realizowanie wysyłek w terminie i zapobieganie powstawaniu błędów ma bezpośredni wpływ na wizerunek przedsiębiorstwa – buduje prestiż firm, a to z kolei przyciąga nowych klientów.

Co to jest fill rate i jak go obliczyć?

Fill rate (lub poziom usługi) to wskaźnik wykorzystywany w logistyce do ewaluacji wydajności dostaw. Mierzy stosunek zamówień dostarczonych w ustalonym terminie do całkowitej liczby zamówień złożonych przez klientów.

Oblicza się go poprzez podzielenie liczby dostarczonych zamówień przez całkowitą liczbę zamówień złożonych. Wynik należy pomnożyć razy 100.

 

Wzór na obliczenie wskaźnika fill rate = (liczba dostarczonych zamówień / liczba złożonych zamówień) x 100

 

Jeśli wskaźnik wyniesie 100%, oznacza to, że firma skutecznie dostarczyła wszystkie zamówione przez klientów produkty. Wynik niższy niż 100% oznacza, że nie wszystkie zamówienia zostały dostarczone, np. ze względu na brak zapasu danego produktu w magazynie.

Pożądanym rezultatem jest jak najwyższy wskaźnik fill rate, jednak jego osiągnięcie może okazać się niezwykle trudne. Najbardziej realny wynik oscyluje między 85 a 95%.

Za pomocą wskaźnika fill rate przedsiębiorstwa ewaluują swoją zdolność do odpowiadania na potrzeby i wypełniania oczekiwań klientów. Wysoki wskaźnik odzwierciedla wydajny łańcuch dostaw, charakteryzujący się dużą dostępnością produktów i płynnym działaniem magazynu. Z kolei niski wskaźnik fill rate może oznaczać trudności w zarządzaniu zapasami, niewystarczającym rozplanowaniem popytu i brak koordynacji z dostawcami.

Tener un fill rate elevado es esencial para asegurar la satisfacción de los clientes
Wysoki wskaźnik fill rate jest niezbędny, aby zwiększyć satysfakcję klientów

Znaczenie wskaźnika fill rate 

Priorytetem każdego biznesu jest utrzymanie wysokiego poziomu świadczonych usług. Za pomocą wskaźnika fill rate firmy sprawdzają wydajność realizacji kluczowego procesu łańcucha dostaw, czyli dostawy zamówień. Wskaźnik jest niezbędny w każdej branży, ponieważ za jego pomocą firmy mogą sprawdzać, czy klienci otrzymują zamówione produkty w ustalonym terminie.

Wiele czynników wpływa na opóźnienia w dostawach, a w konsekwencji, obniża wynik procentowy wskaźnika fill rate. Pośród najczęściej występujących trudności wyróżniają się problemy z planowaniem i programowaniem produkcji, opóźnienia, brak monitorowania zapasów oraz brak koordynacji pomiędzy poszczególnymi podmiotami łańcucha dostaw. Zidentyfikowanie przyczyn niskiego wskaźnika fill rate jest podstawowym działaniem w procesie wdrażania działań korygujących.

Jeśli wskaźnik fill rate jest wysoki, oznacza to, że firma skutecznie spełnia oczekiwania swoich klientów. To z kolei zwiększa lojalność klientów wobec marki i zachęca do ponownych zakupów. Skracanie czasu dostawy podnosi poziom świadczonych usług.

Rezultatem właściwego zarządzania łańcuchem dostaw jest optymalny wskaźnik fill rate. Efektywne przeprowadzanie operacji magazynowych oraz płynna komunikacja pomiędzy poszczególnymi działami i dostawcami zwiększa wydajność firm. Ponadto skuteczne dostarczenie towaru do klienta zmniejsza koszty związane ze zwrotami oraz minimalizuje liczbę ponownych wysyłek, a także zapobiega utracie klientów.

Jak zmierzyć fill rate?

Poziom satysfakcji klientów jest podstawową zmienną zarządzania łańcuchem dostaw. Monitorowanie operacji magazynowych okazuje się fundamentalne, aby oszacować wydajność i podjąć odpowiednie decyzje w zakresie wprowadzenia ulepszeń.

Aby zmierzyć fill rate, firmy muszą dysponować szczegółową wiedzą na temat zamówień złożonych przez klientów i wysłanych z magazynu. Rzetelne dane można pozyskać za pomocą cyfryzacji.

Rozwiązania cyfrowe, takie jak system zarządzania magazynem (WMS) pomagają przedsiębiorstwom monitorować wszystkie procesy w swoich instalacjach logistycznych. Program identyfikuje produkty od wprowadzenia ich do magazynu do momentu wysyłki, dzięki czemu dokładnie wiadomo, jakie zamówienia zostały wysłane.

Zintegrowane z systemem ERP oprogramowanie logistyczne otrzymuje informacje o złożonych przez klientów zamówieniach. Kiedy system ERP poinformuje o nabyciu produktów, program magazynowy natychmiast zleca przygotowanie zamówienia, wydając polecenia operatorom, którzy kompletują towar, a następnie go wysyłają.

Systemu zarządzania magazynem powinien być wyposażony w zaawansowaną funkcję, która umożliwia przeprowadzanie sparametryzowanej kontroli wszystkich procesów magazynowych. Przykładowo, Easy WMS firmy Mecalux dysponuje systemem SCM (Analiza łańcucha dostaw), cyfrowym rozwiązaniem, składającym się z paneli sterowania, które monitorują większość istotnych procesów magazynowych.

Jeden ze wskaźników systemu SCM jest wskaźnik dokładności, który przedstawia szczegółowe dane dotyczące wysłanych zamówień. Oferuje dane przydatne do analizy fill rate. Wskaźnik oblicza procent wysłanych względem zamówionych jednostek asortymentowych (są to dane istotne do zidentyfikowania ewentualnych braków magazynowych). Pokazuje także odsetek zrealizowanych zamówień, uwzględniając niezbędne liczby produktów, bez błędów na etapie kompletacji.

Kolejnym istotnym panelem mającym wpływ na poprawę fill rate jest wskaźnik wysyłek. Pośród parametrów, które kalkuluje system, należy wymienić: liczbę zamówień wysyłanych na godzinę, stosunek zrealizowanych przesyłek do liczby zamówień czy też liczbę produktów wysyłanych w przewidzianym terminie. Za pomocą wymienionych wskaźników kierownik logistyki monitoruje wydajność wysyłek asortymentu.

La digitalización es una herramienta básica para controlar todos los procesos y asegurar un fill rate elevado
Cyfryzacja umożliwia monitorowanie wszystkich procesów i zapewnia wysoki wskaźnik fill rate

Fill rate – cyfryzacja sposobem na usprawnienie logistyki

Ze względu na znaczenie, jakie ma wskaźnik fill rate w zakresie podnoszenia satysfakcji klientów, najwłaściwszym rozwiązaniem jest wdrożenie strategii, które usprawnią łańcuch dostaw i zapewnią płynną realizację wysyłek. Aby oferować wysoki poziom usług, firmy muszą wdrożyć systemy i technologie, które zwiększą widoczność procesów.

Rozwiązania cyfrowe, takie jak system zarządzania magazynem, umożliwiają szczegółowe monitorowanie różnych procesów logistycznych oraz wspierają współpracę między wszystkimi podmiotami łańcucha dostaw. Mecalux posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu oprogramowania logistycznego, które wydajnie zarządza zapasami i optymalizuje przygotowywanie zamówień. Skontaktuj się z nami, a poinformujemy Cię, jak nasze rozwiązania mogą pomóc Ci w świadczeniu usług na miarę oczekiwań Twoich klientów.