Logistyka dystrybucji rozpoczyna się od magazynu i jego pracowników

Logistyka dystrybucji: 5 wyzwań stojących przed magazynem

26 mar 2020

Logistyka dystrybucji to zagadnienie, które dotyczy procesów związanych z przepływem produktów końcowych z magazynu do klienta. Od momentu powstania i opracowania przechodzi nieustanne przeobrażenia, których celem jest osiągnięcie optymalnego obiegu towarów, a kluczową rolę w odpowiedniej jej organizacji odgrywa magazyn. Będąc pierwszym etapem procesów logistyki dystrybucji, ma on wpływ na jej całościowy przebieg. Złożoność realizowanych w nim działań sprawia, że kierownicy łańcucha dostaw muszą mierzyć się z szeregiem wyzwań w celu zapewnienia jego efektywnego działania. Jakie to wyzwania? Postaramy się je omówić w poniższym wpisie.

Rola magazynu w logistyce dystrybucji

Magazyn ma fundamentalne znaczenie w logistyce dystrybucji, ponieważ jest miejscem przeprowadzania zarówno procesów fazy operacyjnej (przyjęcie, składowanie i wysyłka towarów), jak i tych dotyczących zarzadzania (przewidywanie stanu zapasów, planowanie działań i czynności związanych z realizacją zamówień). Oto elementy łańcucha logistyki dystrybucji, które mają wpływ na efektywność jej przebiegu w obrębie magazynu:

  • Szacowanie zapotrzebowania: określanie popytu na składowane produkty. Pozwala to uniknąć sytuacji związanych z brakiem towaru lub magazynowania jego niewystarczającej ilości w momentach szczytowego zapotrzebowania.
  • Zarządzanie zapasami: posiadanie dokładnych informacji o składowanych zapasach i kontrola nad stanem magazynowym jest niezbędna i pozwala ograniczyć koszty związane z gospodarką magazynową.
  • Zarządzanie magazynem: są to wszystkie operacje, które odbywają się w obrębie magazynu od momentu przyjęcia towaru, przez jego składowanie, kompletację i przygotowywanie zamówień, aż po wysyłkę.
  • Wybór środków transportu oraz kanałów dystrybucji: lokalizacja magazynu lub centrum dystrybucyjnego ma istotne znaczenie dla decyzji związanych z metodą transportu produktów do odbiorcy końcowego.
  • Zarządzanie zamówieniami i płatnościami: dobrze zorganizowany magazyn ułatwia także przeprowadzanie czynności administracyjnych związanych z obsługą produktów

Wyzwania współczesnej logistyki dystrybucji

Aby móc sprawnie reagować na stale następujące zmiany w logistyce dystrybucji, istotne jest zidentyfikowanie najważniejszych wyzwań, które się z nią wiążą. Poniżej prezentujemy listę pięciu zagadnień, z którymi muszą mierzyć się przedsiębiorstwa posiadające w swoich łańcuchach dostaw magazyny:

1. Planowanie i pełna kontrola

Ciągła kontrola realizowanych procesów i planowanie ich przebiegu pozwalają zminimalizować ryzyko występowania przestojów i identyfikować obszary wymagające optymalizacji. Dzięki posiadaniu dostępu w czasie rzeczywistym do wszystkich danych na temat funkcjonowania magazynu i obiegu produktów, firma jest w stanie szybko reagować na wszelkie zmiany na rynku lub w łańcuchu dostaw i w sposób płynny dostosować działanie obiektu do aktualnych potrzeb.

Istotnym elementem organizacji sprawnej logistyki dystrybucji jest analiza dostępnych danych
Istotnym elementem organizacji sprawnej logistyki dystrybucji jest analiza dostępnych danych

2. Ceny gruntu i nieruchomości

Zapotrzebowanie na grunty użytkowe i powierzchnie magazynowe w branży logistycznej rośnie z każdym rokiem. Wynikiem tego popytu jest wzrost cen działek pod inwestycje, a także koszty wynajmu wybudowanych już magazynów w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach. Z kolei rozwój firm oraz ekspansja branży e-commerce sprawia, że przedsiębiorstwa chcą inwestować w coraz większe obiekty składowania, aby móc zaspokoić potrzeby swoich klientów.

Dlatego osoby odpowiedzialne za logistykę w przedsiębiorstwach stają przed trudnym wyborem. Firmy dążą do zminimalizowania kosztów, jednak kierunek, w którym zmierza branża, wymaga ciągłej adaptacji oraz inwestycji lub poszukiwania najlepszych sposobów na zwiększenie rentowności posiadanych już instalacji.

3. Optymalizacja wykorzystania powierzchni magazynowej

Ten punkt jest ściśle powiązany z wcześniejszym. Wzrost cen na rynku nieruchomości logistycznych wymaga od firm optymalnego wykorzystania dostępnej powierzchni magazynowej. Może to się wiązać ze zmianą projektu logistycznego magazynu, wykorzystaniem nowych rozwiązań składowania, w tym automatyzacji obiektu, lub instalacji systemu WMS pozwalającego zarządzać wszystkimi aspektami gospodarki magazynowej.

4. Zatrudnienie i utrzymanie utalentowanej oraz wyszkolonej kadry logistycznej

Chociaż coraz więcej mówi się o automatyzacji i robotyzacji pracy magazynu, to nadal istnieją pewne obszary (na przykład manualna kompletacja i przygotowywania zamówień), w której utalentowana i dobrze wyszkolona kadra pracownicza jest niezbędna dla firmy. Dlatego przedsiębiorstwo powinno zadbać o zatrudnianie największych talentów dostępnych na rynku pracy oraz o odpowiednie motywowanie pracowników magazynowych. Doświadczona i odpowiednio wyszkolona kadra pozwoli przyśpieszyć realizowane w magazynie operacje oraz zminimalizować koszty i czas potrzebny na szkolenie nowych pracowników.

5. Integracja i koordynacja wszystkich elementów logistyki dystrybucji

Ostatnim wyzwaniem, ale nie oznacza to, że najmniej istotnym jest zapewnienie perfekcyjnej współpracy pomiędzy wszystkimi etapami logistyki dystrybucji: transportem, zarządzaniem zapasami, operacjami magazynowymi, organizacja spraw administracyjnych itp. Dopiero uzyskanie pełnej koordynacji pozwoli osiągnąć najwyższy poziom efektywności zarówno pracy magazynu, jak i samego łańcucha dostaw.

Gwałtowny wzrost wymagań rynku sprawia, że logistyka musi przechodzić ciągłą transformację, aby móc im sprostać. Jednak na szczęście przedsiębiorcom z pomocą przychodzi technologia, która pozwala firmom nadążyć za tempem zachodzących zmian.