Logistyka wewnętrzna 4.0 zakłada zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w poszczególnych procesach magazynowych

Logistyka wewnętrzna jako przewaga konkurencyjna

27 sie 2021

Logistyka wewnętrzna to obszar, który można wykorzystać, aby zyskać przedagę nad konkurencją. Wprowadzenie w firmie zasad logistyki wewnętrznej porządkujących wszystkie obsługiwane procesy i zasoby pozwala istotnie usprawnić pracę.

Termin logistyka wewnętrzna (intralogistyka) odnosi się do wszystkich procesów i przepływów towarów w obrębie przedsiębiorstwa, począwszy od linii produkcyjnej aż po przygotowanie do dostawy.

Nowoczesne technologie i logistyka 4.0 przygotowały grunt pod logistykę wewnętrzną 4.0. Ta zmiana podejścia oznacza nie tylko automatyzację zadań takich jak składowanie towarów czy przygotowanie zamówień, ale również wydajniejsze zarządzanie dużą ilością danych dotyczących produktów.

W niniejszym artykule omówimy cechy charakterystyczne logistyki wewnętrznej – w tym również 4.0 – i wyjaśnimy, jakie korzyści przynosi optymalizacja intralogistyki w przedsiębiorstwie.

Definicja logistyki wewnętrznej

Logistyka wewnętrzna to dział logistyki, który zajmuje się wszystkimi wewnętrznymi procesami i przepływami ładunków, począwszy od przyjęcia dostawy surowców i skierowania ich na linię produkcyjną, poprzez magazynowanie, aż po wysyłkę gotowych produktów do klientów.

Zazwyczaj logistyka wewnętrzna kojarzy się głównie ze składowaniem ładunków i wysyłką zamówień, a to przecież tylko część zadań, jakie leżą w zakresie jej zainteresowań. Obok nich należy wymienić chociażby identyfikowalność produktów, zarządzanie surowcami oraz ich punktualne dostarczanie na linie produkcyjne.

Mimo że logistyka wewnętrzna zajmuje się wyłącznie procesami zachodzącymi w obrębie magazynu, wpływ na nią mają także czynniki zewnętrzne, m.in. podaż surowców i wyrobów gotowych oraz popyt. Przykładowo w okresie sezonowych szczytów zamówień, np. w okolicach Black Friday firmy powinny przyspieszyć realizację codziennych czynności, a zwłaszcza kompletację zamówień.

Logistyka wewnętrzna może pomóc ożywić biznes. Przemyślana strategia uwzględniająca m.in. optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni magazynowej, kontrole jakości oraz prawidłową kolejność rotacji towarów bez wątpienia umożliwi lepszą obsługę klientów.

Logistyka wewnętrzna zapewnia optymalny przepływ ładunków i wydajne przygotowywanie zamówień
Logistyka wewnętrzna zapewnia optymalny przepływ ładunków i wydajne przygotowywanie zamówień

Technologia w logistyce wewnętrznej 4.0

W obszarze zainteresowania logistyki wewnętrznej 4.0 znajduje się automatyzacja oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji i systemów komunikacji wewnętrznej w procesach zachodzących w magazynie. Jej celem jest zapewnienie precyzyjnego, a zarazem szybkiego przepływu ładunków przy jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych.

Logistyka wewnętrzna 4.0 czerpie z następujących osiągnięć techniki:

  • Automatyzacja – zautomatyzowane systemy składowania i urządzenia transportu bliskiego pozwalające do maksimum wykorzystać dostępną przestrzeń magazynową, zapewniając jednocześnie wyższą wydajność i dostępność towarów.
  • Roboty współpracujące. Ta technologia pozwala usprawnić wszystkie procesy w łańcuchu dostaw, począwszy od transportu towarów, aż po kompletację zamówień.
  • Big data. Przetwarzanie dużych i różnorodnych zbiorów danych pozwala lepiej poznać i na bieżąco kontrolować wydajność pracy magazynu. Dzięki temu można trafnie prognozować różne scenariusze i zachowania, a na tej podstawie wprowadzać stosowne ulepszenia.

Technologia upraszcza wiele procesów, pozwalając przedsiębiorstwom sprawniej i elastyczniej dostosowywać się do zmian na rynku oraz zaspokajać nowe potrzeby konsumentów.

Jak usprawnić logistykę wewnętrzną

Aby zapewnić wydajność logistyki wewnętrznej, niezbędna jest prawidłowa koordynacja wszystkich elementów składowych magazynu: systemów składowania, transportu ładunków, zarządzania, a także personelu.

Zacznijmy od systemów składowania, które powinny umożliwiać optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni magazynowej i ułatwiać pracę magazynierom. Systemy składowania pozwalają w uporządkowany sposób przechowywać towary. Od zachowania porządku zależą wszystkie pozostałe czynności realizowane w magazynie: zadania realizowane przez pracowników, zarządzanie zapasami, zasoby, przepływy itd. Ładunki należy rozmieścić w taki sposób, aby nie tylko do maksimum wykorzystać dostępną przestrzeń, ale również skrócić odległości pokonywane przez operatorów.

W uporządkowanym magazynie ładunki powinny być oznaczone etykietami i prawidłowo zewidencjonowane w systemie WMS, co pozwoli na ich szybkie i bezbłędne zlokalizowanie.

Poza tym magazyn należy rozplanować i zorganizować w taki sposób, aby usprawnić i ułatwić pracę personelu. Ruchy pracowników i przepływy ładunków odpowiadają za znaczną część kosztów operacyjnych magazynu. Dlatego wiele przedsiębiorstw decyduje się na automatyzację procesów, słusznie licząc na ich usprawnienie i poprawę bezpieczeństwa.

Nie należy również zapominać o odpowiednim wyposażeniu magazynu w urządzenia niezbędne do realizacji codziennych czynności (m.in. komputery, terminale radiowe, drukarki, etykieciarki, bandownice i owijarki palet). Strefy robocze powinny być wyraźnie wydzielone, a magazynierzy powinni współpracować, aby obsłużyć jak najwięcej zamówień.

Ostatnia, ale równie istotna sprawa to odpowiedni system zarządzania, jak np. Easy WMS, który zapewnia ścisłą kontrolę dostępnych zasobów i podejmowanych działań. Oprogramowanie WMS czuwa nad wszystkimi procesami magazynowymi i może kierować personelem, zapewniając maksymalną wydajność pracy.

Zalety logistyki wewnętrznej

Logistyka wewnętrzna, w szczególności 4.0, przynosi firmie wiele korzyści. Powód jest oczywisty – poprawna organizacja magazynu ułatwia prowadzenie działalności i umożliwia redukcję kosztów operacyjnych.

Tylko ścisła kontrola wszystkich procesów magazynowych pozwala utrzymać składowane ładunki we właściwych warunkach, a w efekcie zapewnić jakość odpowiadającą potrzebom klientów.

Wynika z tego szereg korzyści, między innymi:

  • Optymalne trasy pokonywane przez operatorów i wydajne przepływy ładunków.
  • Ograniczenie zapasów.
  • Redukcja kosztów.
  • Optymalizacja pracy.
  • Lepsze wykorzystanie przestrzeni magazynowej.
  • Usprawnienie realizacji zadań związanych z magazynowaniem ładunków i kompletacją zamówień.
  • Szybsza i bardziej wydajna obsługa doceniana przez klientów.
Technologia gwarantuje większą wydajność logistyki wewnętrznej
Technologia gwarantuje większą wydajność logistyki wewnętrznej

Przyszłość logistyki wewnętrznej

Kadry kierownicze coraz bardziej zdają sobie sprawę, że dobrze zorganizowana i wydajna logistyka wewnętrzna to skuteczny sposób na wyprzedzenie konkurencji. Sprawna obsługa zamówień z uwzględnieniem aktualnych trendów rynkowych pozwala przyciągnąć nowych klientów, a to z kolei umożliwia dalszy rozwój działalności.

Nowoczesne rozwiązania technologiczne, w tym m.in. robotyzacja i automatyzacja procesów pozwalają dodatkowo usprawnić logistykę wewnętrzną, przyspieszyć pracę i lepiej kontrolować jakość produktów. Wszystko to jest istotne, jednak w pierwszej kolejności należy dogłębnie przeanalizować działalność magazynu. Tylko dokładne poznanie realizowanych zadań i procesów zarządzania produktami pozwoli podjąć trafne decyzje optymalizacyjne.

Firma Mecalux oferuje zautomatyzowane systemy składowania i transportu oraz oprogramowanie do zarządzania magazynem, które pozwoli znacząco podnieść wydajność pracy Twojego magazynu. Skontaktuj się z nami, abyśmy przeanalizowali Twoje procesy logistyczne i doradzili wybór najlepszych rozwiązań.