Transport ładunków między magazynami lub zakładami produkcyjnymi należącymi do tego samego przedsiębiorstwa to jeden z obszarów intralogistyki

Czym jest intralogistyka? Trendy w optymalizacji procesów intralogistycznych

24 lut 2021

Intralogistyka to zgodnie z definicją część logistyki, która zajmuje się organizacją przepływu materiałów i informacji wewnątrz przedsiębiorstwa. Między innymi przesunięciami towarów w obrębie magazynu, kontrolą zapasów itp.

Przyjrzyjmy się bliżej poszczególnym obszarom intralogistyki:

  • Wewnętrzny transport materiałów – obejmujący zarówno transport w obrębie samego magazynu, jak i między poszczególnymi zakładami produkcyjnymi oraz magazynami należącymi do jednego przedsiębiorstwa.
  • Zarządzanie zapasami i przepływem informacji – firma musi na bieżąco śledzić fizyczne ruchy towarów za pomocą systemu informatycznego pozwalającego kontrolować wahania stanów magazynowych, lokalizować dostępne zapasy i zarządzać ich uzupełnianiem. Do kompleksowego śledzenia przepływu towarów, obsługi procesu zakupu i fakturowania zazwyczaj wykorzystuje się różne wysoko wyspecjalizowane programy do zarządzania zapasami.
  • Zarządzanie magazynem – czyli wszystkimi wykonywanymi operacjami logistycznymi, takimi jak: przygotowywanie zamówień, zarządzanie lokalizacją produktów, przyjmowanie i wydawanie towarów itd.

Intralogistyką określamy wszystkie operacje wewnątrzzakładowe, natomiast logistyka zewnętrzna zajmuje się transportem produktów do odbiorcy końcowego.

Tendencje do optymalizacji intralogistyki – dążenie do logistyki 4.0

Zwiększenie ilości przepływów oraz rozbudowa sieci wzajemnych połączeń między procesami dały początek koncepcji logistyki 4.0, która towarzyszy narodzinom przemysłu 4.0. Ogromny postęp cyfryzacji w połączeniu z powszechną dostępnością coraz inteligentniejszych urządzeń miały istotny wpływ na organizację intralogistyki przedsiębiorstw, które coraz bardziej dążą do maksymalnego ograniczenia kosztów logistycznych.

Najważniejsze tendencje w logistyce wewnętrznej:

1. Strategiczne planowanie intralogistyki w środowisku 4.0

Planowanie intralogistyki jest niezwykle precyzyjnym zadaniem, które ma na celu synchronizować procesy produkcyjne i magazynowe. Niezbędna jest zatem ścisła współpraca między różnymi działami mającymi wpływ na zarządzanie intralogistyką: zaopatrzenie, marketing, magazyn, produkcja itd.

Przy dużej ilości danych administrowanie przepływem informacji wymaga zastosowania zróżnicowanych programów zdolnych ze sobą współpracować na różnych poziomach specjalizacji. Dla przykładu – moduł produkcyjny dla oprogramowania WMS zapewnia użyteczne funkcje do obsługi surowców oraz półproduktów i stanowi uzupełnienie podstawowej wersji systemu WMS odpowiedzialnej za obsługę produktów gotowych (w połączeniu z systemem ERP). Takie rozwiązanie gwarantuje lepszą integrację wszystkich procesów intralogistyki przedsiębiorstwa.

Należy pamiętać, aby wybrać system magazynowy i zorganizować układ magazynu w sposób zapewniający maksymalną wydajność składowania. Spadek marż i wzrost konkurencji przyczyniają się do zwiększenia popularności rozwiązań typu Lean logistics w organizacji intralogistyki.

Układnice zdecydowanie usprawniają transport ładunków w procesach intralogistyki
Układnice zdecydowanie usprawniają transport ładunków w procesach intralogistyki

2. Automatyzacja transportu wewnętrznego towarów

Manipulacja ładunkami pochłania znaczny odsetek kosztów intralogistyki. Sposób zarządzania przepływem towaru uległ w ostatnich latach ogromnym przeobrażeniom wraz z upowszechnieniem zautomatyzowanych systemów takich jak układnice czy przenośniki paletowe.

Automatyzacja logistyki jest szczególnie zalecana w magazynach o dużej liczbie powtarzalnych operacji, ponieważ gwarantuje szereg korzyści w dłuższej perspektywie czasowej. Dlatego właśnie to magazyny paletowe i magazyny ładunków ciężkich stały się liderem przemian w kierunku automatyzacji.

Omawiane rozwiązanie doskonale też sprawdza się w magazynach zakładów produkcyjnych, w których przepływ ładunków dyktowany jest wielkością produkcji ustalonej przez przedsiębiorstwo. Obiekty te muszą obsłużyć całość produkcji, wobec czego ich praca powinna być zorganizowana w taki sposób, aby zapewnić nieprzerwany przepływ towarów. I tu właśnie z pomocą przychodzą zautomatyzowane systemy, które pozwalają wydajnie zarządzać procesami intralogistyki.

Co więcej, w obliczu rosnącej popularności sprzedaży internetowej wiele firm mierzy się z koniecznością wdrożenia logistyki dla e-commerce. W tym celu również sięgają po zautomatyzowane systemy usprawniające obsługę mniejszych jednostek.

3. Zastosowanie robotów wspomagających kompletację i pakowanie

Kolejnym krokiem we wdrażaniu nowoczesnej logistyki jest tworzenie zrobotyzowanych magazynów. W obiektach tych działalność personelu wspierana jest przez maszyny – cięższe i powtarzalne prace wykonują roboty, natomiast pracownicy zajmują się bardziej skomplikowanymi operacjami. To właśnie czynnik ludzki jest najistotniejszym elementem intralogistyki, gdyż zapewnia maksymalną efektywność funkcjonowania magazynu.

Dlatego też wszelkie usprawnienia w tym zakresie uwzględniają przede wszystkim bezpieczeństwo i ergonomię pracy. Dobrym przykładem takiego podejścia są tzw. coboty, czyli roboty współpracujące, np. zrobotyzowane ramiona mechaniczne lub maszyny pakujące, które odciążają personel przy kompletacji i pakowaniu zamówień, zmniejszając tym samym uczucie zmęczenia. Aby uniknąć problemów z produktywnością wynikających z nieprawidłowej organizacji pracy, system WMS wyposażany jest w moduł zarządzania czasem pracy (Labor Management Systems). Program jest odpowiedzialny za m.in. przydzielanie zadań poszczególnym pracownikom i monitorowanie ich przebiegu.

Roboty współpracujące – tzw. coboty – podnoszą bezpieczeństwo pracy zgodnie z założeniami intralogistyki
Roboty współpracujące – tzw. coboty – podnoszą bezpieczeństwo pracy zgodnie z założeniami intralogistyki

4. Obsługa magazynu za pomocą systemu WMS i technologii IoT

Wdrożenie informatycznego systemu WMS do zarządzania magazynem znacznie przyspiesza przepływ procesów intralogistyki. Bardzo istotną zaletą takiego oprogramowania jest identyfikowalność ruchu produktów biorących udział w poszczególnych operacjach zachodzących w różnych strefach magazynu. Dzięki tej funkcji system WMS umożliwia lepszą organizację zadań związanych z przyjmowaniem towaru, kompletacją i przygotowaniem zamówień oraz wysyłką.

Zastosowanie w magazynie systemu skomunikowanych wzajemnie urządzeń (technologia IoT – Internet of Things, czyli internet rzeczy) jest niezbędne do gromadzenia i przekazywania informacji ze środowiska rzeczywistego do cyfrowego. Służą do tego m.in. tablety (Pallet Shuttle), słuchawki (kompletacja głosowa (pick by voice)), terminale radiowe czy sygnalizatory świetlne (systemy pick to light).

Systemy tego typu usprawniają przekazywanie poleceń generowanych przez oprogramowanie WMS magazynierom lub zautomatyzowanym systemom magazynowym (bezpośrednia komunikacja między oprogramowaniem sterującym i zarządzającym), a także przyjmowanie informacji zwrotnej. Skuteczna komunikacja jest nieocenionym wsparciem w najbardziej pracochłonnej czynności magazynowej, jaką jest kompletacja zamówień.

System WMS gromadzi olbrzymie zasoby informacji kluczowych dla zarządzania intralogistyką
System WMS gromadzi olbrzymie zasoby informacji kluczowych dla zarządzania intralogistyką

Pomożemy Ci usprawnić intralogistykę

Na łańcuch dostaw stale wpływają zarówno czynniki wewnętrzne, jak i takie, które znajdują się poza kontrolą przedsiębiorstwa. Mimo wdrażania rozwiązań poprawiających zdolność reagowania na zmiany w łańcuchu dostaw (np. zastosowanie big data w logistyce), intralogistyka wciąż pozostaje jedną z dziedzin o największym potencjale optymalizacji. Dzieje się tak dlatego, że każde przedsiębiorstwo ma zdecydowanie większy wpływ na wewnętrzną organizację niż na warunki panujące na rynku.

W Mecaluxie znamy tę problematykę od podszewki. W toku wieloletniej działalności zgromadziliśmy cenne doświadczenie w zakresie optymalizacji procesów intralogistyki. W każdym realizowanym projekcie wychodzimy od drobiazgowej analizy sytuacji klienta i jego indywidualnych potrzeb, aby ostatecznie zaproponować optymalne rozwiązanie dopasowane do charakterystyki jego działalności.

Szukasz godnego zaufania partnera, który pomoże usprawnić intralogistykę w Twojej firmie, skontaktuj się z nami. Umów wizytę z jednym z naszych doradców w siedzibie Twojej firmy. Pomoże nam to lepiej zrozumieć specyfikę działania magazynu, dzięki czemu zaproponujemy Ci rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb. Zachęcamy również do zapoznania się z projektami zrealizowanymi przez Mecalux w dziale prezentującym studia przypadków.