Magazyn w chmurze umożliwia przesyłanie wszystkich danych dotyczących procesów logistycznych na serwer zewnętrzny

Magazyn w chmurze – elastyczne rozwiązanie przyszłości

11 październik 2021

Korzystanie z  magazynu w chmurze zdecydowanie upraszcza instalację systemu WMS i zwiększa dostępność tego rozwiązania dla wielu firm. Uruchamianie programu i przechowywanie danych odbywa się na serwerach znajdujących się poza magazynem, co eliminuje konieczność zakupu i konserwacji niezbędnej do użytkowania oprogramowania infrastruktury informatycznej.

Sektor logistyki coraz częściej korzysta z programów komputerowych udostępnianych w chmurze. Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez niemieckie przedsiębiorstwo Axit/Siemens ponad 50% specjalistów ds. logistyki wykorzystuje obecnie usługi oferowane w chmurze do zarządzania prowadzonymi procesami, a kolejne 20% planuje zastosować takie rozwiązanie w niedalekiej przyszłości.  

Jakie zalety i wady ma wykorzystywanie aplikacji udostępnionych w chmurze? W niniejszym artykule oceniamy przydatność oprogramowania SaaS oraz prezentujemy korzyści wynikające z wdrożenia tego rozwiązania w przedsiębiorstwie.

Do obsługi systemu WMS wystarczy operatorom stacja robocza lub terminal radiowy

Do obsługi systemu WMS wystarczy operatorom stacja robocza lub terminal radiowy

Zastosowanie technologii udostępnianych w chmurze w sektorze logistyki

Magazyn w chmurze, zwany również modelem SaaS (ang. software as a service) stanowi alternatywę dla oprogramowania instalowanego na urządzeniach lokalnych użytkownika (model on-premise) i uruchamianych za pośrednictwem własnych serwerów. W przypadku usługi świadczonej w chmurze oprogramowanie działa na serwerach profesjonalnego dostawcy chmury, a firma korzysta z narzędzia za pomocą połączenia internetowego. Umożliwia to rezygnację zarówno z własnego sprzętu serwerowego, jak i konieczności jego konserwacji, wykonywania kopii zapasowych oraz dbałości o bezpieczeństwo danych. 

Wygoda tego rozwiązania dotyczy zarówno sposobu użytkowania, jak i wysokości wkładu finansowego. W przypadku rozwiązań on-premise konieczny jest zakup sprzętu komputerowego oraz licencji wieczystej. Wersja w chmurze wykorzystuje natomiast model subskrypcji, umożliwiając rozłożenie nakładów finansowych w czasie. W przypadku wyboru oprogramowania w wersji SaaS inwestycja początkowa jest niższa również dzięki eliminacji konieczności zakupu serwerów.

Dostawcy oprogramowania logistycznego najczęściej oferują oba wspomniane rozwiązania. Pośród licznych aplikacji logistycznych dotępnych w chmurze, oprócz systemów WMS, znajdują się również m.in. systemy ERP, MES i TMS. 

Instalacja systemu WMS w chmurze

Magazyn w chmurze działa w następujący sposób: klient zamawia usługę WMS, a dostawca tego rozwiązania konfiguruje wszystkie stacje robocze i terminale radiowe tak, aby nawiązywały bezpośrednią łączność z serwerem oferowanym w chmurze. Klient nie potrzebuje zatem potężnych instalacji, wystarczy mu jedynie wydajne połączenie internetowe o dostatecznej przepustowości w każdym urządzeniu, na którym zamierza korzystać z oprogramowania SaaS. 

Firma Mecalux jako dostawca systemów zarządzania magazynem zapewnia klientowi wsparcie przez cały okres eksploatacji systemu WMS – od zaprojektowania po opracowanie, wdrożenie, uruchomienie, a nawet konserwację i pomoc techniczną. 

Po zatwierdzeniu wdrożenia oprogramowania Easy WMS zespół specjalistów udaje się do magazynu użytkownika, aby pomóc mu w zaznajomieniu się z nowym oprogramowaniem na pierwszych etapach pracy.

 

Charakterystyka magazynów w chmurze 

Cyfryzacja systemów logistycznych wykorzystywanych do zarządzania stanowi niezbędny warunek w celu przystosowania prowadzonej działalności do wymogów zintegrowanego łańcucha dostaw. Identyfikowalność produktów oraz zarządzanie zwrotami to tylko niektóre wyzwania, które wymuszają konieczność wymiany informacji z klientami i dostawcami. Wdrożenie oprogramowania do zarządzania w chmurze dostarcza firmie następujące korzyści:

  • Niższe nakłady inwestycyjne: brak konieczności posiadania własnych serwerów oraz możliwość pokrycia kosztu licencji poprzez regularne uiszczanie określonej kwoty umożliwiają znaczne obniżenie niezbędnych nakładów inwestycyjnych.
  • Elastyczność: aplikacje on-premise zwykle wymagają określenia stałej liczby licencji, podczas gdy oprogramowanie SaaS umożliwia elastyczne dostosowywanie potrzeb w tym zakresie, co doskonale sprawdza się w przypadku firm prowadzących działalność o wysoce sezonowym charakterze. Ponadto, w przypadku firm posiadających wiele magazynów, system WMS dostępny w chmurze gwarantuje synchronizację zapasów zgromadzonych w tych obiektach oraz poszczególnych czynności prowadzonych w każdym z nich. 
  • Konserwacja i bezpieczeństwo: klient nie musi posiadać personelu wyspecjalizowanego w dziedzinie systemów komputerowych w celu wykonywania prac konserwacyjnych, kopii zapasowych oraz dbałości o bezpieczeństwo zarówno baz danych, jak i samej aplikacji. 
Wybór oprogramowania dostępnego w chmurze umożliwia istotne skrócenie czasu potrzebnego na wdrożenie systemu WMS
Wybór oprogramowania dostępnego w chmurze umożliwia istotne skrócenie czasu potrzebnego na wdrożenie systemu WMS

Wdrożenie oprogramowania SaaS zwykle kojarzone jest również z pewnymi wadami: 

  • Mniej kontroli nad posiadanymi danymi: wiele organizacji obawia się wycieku danych podczas przekazywania informacji z własnych serwerów na serwery dostawcy. Istnieje jednak o wiele większe prawdopodobieństwo błędów i wycieku danych podczas ich składowania na serwerze klienta ze względu na niższy poziom ochrony przed zagrożeniami sieciowymi. 
  • Zależność od połączenia internetowego: wdrożenie oprogramowania SaaS wiąże się z całkowitym uzależnieniem od dostępnego połączenia internetowego. Choć nie stanowi to problemu w ośrodkach miejskich, istnieją wciąż tereny przemysłowe, na których dostęp do wysokiej jakości łącza internetowego pozostawia wiele do życzenia.

Obecnie coraz więcej firm decyduje się na stosowanie rozwiązań dostępnych w chmurze z uwagi na możliwość przeniesienia odpowiedzialności za bezpieczeństwo i konserwację aplikacji na podmioty trzecie, co przekłada się na zmniejszenie kosztów magazynu. Ponadto system WMS obsługiwany w chmurze stanowi o wiele bardziej elastyczne rozwiązanie, umożliwiające dostosowanie do poziomu natężenia pracy w magazynie. Ocena poszczególnych funkcji i możliwości systemu powinna zostać przeprowadzona w porozumieniu z dostawcą oprogramowania, który doradzi firmie najlepsze rozwiązanie dla jej konkretnych potrzeb. 

Klienci zadowoleni z magazynu w chmurze

Firma Mecalux od wielu lat zajmuje się opracowywaniem narzędzi informatycznych dla logistyki. W efekcie tych prac powstał Easy WMS – system zarządzania magazynem wielokrotnie wyróżniony przez międzynarodową firmę konsultingową Gartner. Easy WMS to skalowalne rozwiązanie dopasowujące się do każdego typu magazynu, dostępne zarówno w wersji SaaS, jak i on-premise. Jako przykład wymienimy tutaj jedynie trzy spośród obiektów zlokalizowanych w 36 państwach, których właściciele zaufali oprogramowaniu Easy WMS:

  • Caffé D’Autore: firma Mecalux nie tylko wyposażyła magazyn tego dystrybutora ekspresów do kawy w regały półkowe, ale również wdrożyła oprogramowanie Easy WMS w chmurze, umożliwiając firmie wgląd w stan zapasów w czasie rzeczywistym. „Dzięki systemowi Easy WMS firmy Mecalux udało nam się zoptymalizować czynności oraz przestrzeń w naszym magazynie. Oprogramowanie umożliwiło nam również wyeliminowanie błędów i poprawę poziomu obsługi. Krótko mówiąc, teraz obsługa klienta odbywa się szybciej i sprawniej” – stwierdza dyrektor działu technicznego firmy. 
  • Casintra: operatorzy logistyczni, tacy jak Casintra, wykorzystują systemy zarządzania magazynem do synchronizacji zapasów z asortymentem klienta. Oprogramowanie Easy WMS w wersji SaaS umożliwia firmie współpracę ze wszystkimi klientami online za pośrednictwem prywatnej sieci zapewniającej całkowite bezpieczeństwo, udostępnianej po bardzo atrakcyjnych kosztach. Javier García, dyrektor operacyjny firmy Casintra, wyjaśnia: „Nasi klienci korzystają z Easy WMS w celu sprawdzenia stanu zapasów i potrzebują do tego jedynie hasła”.
  • Danone: ta międzynarodowa firma z sektora rolniczo-spożywczego poszukiwała oprogramowania, które umożliwiłoby organizację ponad 700 zamówień obsługiwanych każdego dnia w magazynie. Danone zdecydował się na rozwiązanie Easy WMS w chmurze, chcąc zagwarantować sobie możliwość śledzenia produktów na wszystkich etapach łańcucha dostaw. Oprócz podstawowej wersji systemu firma postanowiła wdrożyć również jego rozszerzenie w postaci programu dla spedycji Multi Carrier Shipping Software oraz Supply Chain Analytics w celu usprawnienia ostatniego etapu dostawy, a także zapewnienia sobie możliwości analizy wykonywanych czynności i ciągłego doskonalenia obsługi magazynu. „Uznaliśmy, że system Easy WMS jest dostępny w cenie odpowiadającej naszym potrzebom, a jednocześnie oferuje rozsądne terminy wdrażania. Również fakt, że Mecalux to solidna firma ciesząca się uznaniem na rynku, pomógł nam w podjęciu decyzji” – wskazuje dyrektor ds. łańcucha dostaw firmy Danone Iberia.

Dlaczego warto zdecydować się na magazyn w chmurze?

Wszechstronne oprogramowanie Easy WMS dostępne jest również w wersji SaaS, czyli technologii chmurowej
Wszechstronne oprogramowanie Easy WMS dostępne jest również w wersji SaaS, czyli technologii chmurowej

Nadrzędnym zadaniem logistyki jest zagwarantowanie klientowi terminowej dostawy zamówionego artykułu na uzgodnionych zasadach. W celu przyspieszenia tego procesu firmy decydują się na zakup systemów zarządzania magazynem dostępnych w chmurze, które charakteryzują się większą elastycznością i możliwością adaptacji do potrzeb każdej firmy w porównaniu z rozwiązaniami instalowanymi na urządzeniach lokalnych (on-premise). 

System WMS dostępny w chmurze pozwala na obniżenie nakładów inwestycyjnych potrzebnych do wdrożenia oprogramowania, a jednocześnie zapewnia konserwację systemu oraz ochronę danych generowanych w obiektach. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat magazynów w chmurze, skontaktuj się z nami. Nasi doradcy przedstawią Ci rozwiązanie najlepiej dopasowane do potrzeb Twojej firmy.