Magazynowanie „on demand” to efekt ewolucji tradycyjnych usług logistycznych w modelu 3PL

Magazynowanie „on-demand” – elastyczna logistyka

29 lip 2021

Nasilenie nowych tendencji sprzedażowych, takich jak strategia omnichannel czy e-commerce, zmusiło firmy do poszukiwania rozwiązań umożliwiających sprawną obsługę złożonej logistyki 4.0. Nie dziwi zatem fakt, że magazyny on-demand oraz operatorzy 3PL oferujący szerszy zakres usług cieszą się coraz większą popularnością. 

Outsourcing procesów logistycznych stanowi coraz częstszą praktykę. Badanie przeprowadzone przez firmę konsultingową Global Market Research wskazuje, że do 2026 r. spodziewany jest coroczny wzrost tego sektora o 9%, a już dziś jego obroty przekraczają miliard dolarów.

W niniejszym artykule omawiamy zagadnienie magazynowania on-demand, przyczyny jego nagłego pojawienia się na rynku oraz sektory, których w największym stopniu dotyczy ta nowa tendencja w logistyce.  

Magazynowanie on demand polega na outsourcingu usług logistycznych przez krótki czas
Magazynowanie on demand polega na outsourcingu usług logistycznych przez krótki czas

Czym jest magazynowanie on-demand?

Magazynowanie on-demand stanowi efekt ewolucji koncepcji operatora logistycznego 3PL. Gdy firmy obsługują coraz więcej pozycji asortymentowych, a działalność sektora e-commerce przyczynia się do jeszcze większej sezonowości rynku, przedsiębiorstwom potrzebne są elastyczne usługi logistyczne. 

Magazynowanie on-demand można określić jako możliwość dostępu do usług magazynowania i przygotowywania zamówień w obliczu zapotrzebowania, bez konieczności zawierania długoterminowych umów w tym zakresie. 

W odróżnieniu od tradycyjnych usług logistycznych magazynowanie on-demand zakłada zlecanie takich czynności, jak przyjęcie towaru, magazynowanie i kompletacja zamówień stosownie do wielkości obsługiwanego towaru oraz przy uwzględnieniu krótkiego czasu.

Innymi słowy, operator magazynu „na zamówienie” świadczy usługi transportu, magazynowania i kompletacji zamówień na rzecz firm niezdolnych do samodzielnego zarządzania towarem w szczytowym okresie zapotrzebowania w swoich obiektach. Magazyny operatorów są wyposażone zazwyczaj w najnowsze technologie, jak np. system WMS do bezbłędnego zarządzania w magazynie towarem różnych klientów. Firma Mecalux opracowała i wdrożyła wiele projektów automatyzacji magazynów na rzecz operatorów 3PL (Havi Logistics, Luís Simões itp.).  

Jednak największą różnicą między operatorami on-demand a operatorami 3PL jest czas trwania umowy. W przypadku operatora 3PL zleceniodawca powierza realizację całości lub części swoich procesów logistycznych na dłuższy czas. Z kolei magazynowanie on demand jest wykorzystywane w ściśle określonych przedziałach czasowych z myślą o wzmocnieniu logistyki firmy w szczególnych sytuacjach rynkowych. 

 

Zastosowania magazynu „on demand”

Coraz więcej firm ze wszystkich sektorów decyduje się na outsourcing procesów logistycznych w celu zapewnienia sprawnych i efektywnych dostaw towaru do klientów docelowych. Najbardziej zainteresowane modelem elastycznego magazynowania są firmy z sektora e-commerce, ponieważ sprzedaż internetowa charakteryzuje się wysoką sezonowością oferowanych produktów.

Dużą zaletą magazynowania on demand jest fakt, że nie wymaga ono długoterminowego zobowiązania. Są to usługi, z których można skorzystać w sytuacjach, w których własny magazyn okazuje się niewystarczający. Oto kilka przypadków, w których ten model outsourcingu logistyki może okazać się przydatny: 

  • Okresy wysokiego popytu: od walentynek po Boże Narodzenie firmy muszą być w stanie dostosować procesy logistyczne do krótkich okresów nasilonych zakupów. Dostawca typu warehouse on-demand zapewnia większą powierzchnię i więcej personelu, a zleceniodawca nie musi reorganizować swojego magazynu. 
  • Łańcuchy dostaw w modelu omnichannel: obecnie wiele firm decyduje się na wdrożenie strategii omnichannel,  łącząc sprzedaż w sklepach stacjonarnych z obsługą zamówień internetowych (kanał e-commerce). W tym celu firmy zlecają istotną część obsługi zamówień dostawcom zewnętrznym, wyspecjalizowanym w logistyce e-commerce. 
  • Zapas nadmierny: magazyny dostępne „na zamówienie” zapewniają firmom dodatkową pojemność magazynową w momentach, w których gromadzą one nadmierną ilość zapasów w głównym centrum logistycznym. Złożony charakter zamówień w sektorze e-commerce, obsługującym tysiące pozycji asortymentowych, utrudnia precyzyjne planowanie zapasów. 
  • Premiery produktów/ ekspansja na nowe rynki: nie tylko mniejsze firmy stosują tę nową praktykę. Coraz więcej średnich i dużych przedsiębiorstw w USA i Europie wykorzystuje magazyny on demand na potrzeby premier produktów lub ekspansji na nowe rynki. Jest to idealne rozwiązanie do składowania towaru o niższym poziomie rotacji, bez konieczności inwestowania w nowe systemy magazynowe w głównym centrum logistycznym do czasu ugruntowania się pozycji produktu na rynku. 

Nadal istnieją jednak sektory, które niechętnie decydują się na magazynowanie on demand, ponieważ tradycyjna logistyka 3PL stanowi charakterystyczny element ich działalności. Dobrym przykładem jest tutaj sektor spożywczy, w którym problem sezonowości produktu właściwie nie istnieje, a głównymi jednostkami ładunkowymi są palety. Firmy z tego sektora nie widzą zatem potrzeby zmian w zakresie siły roboczej czy stosowanych modeli logistycznych pod względem sezonowości obsługiwanych produktów. 

Model magazynowania on demand umożliwia firmom z sektora e-commerce korzystanie z najnowszych technologii magazynowych
Model magazynowania on demand umożliwia firmom z sektora e-commerce korzystanie z najnowszych technologii magazynowych

Sprawna obsługa logistyczna dzięki elastyczności

W kontekście ogromnej złożoności prowadzonych operacji firmy stosujące strategię omnichannel nie potrzebują już dużych konstrukcji magazynowych, a sezonowość obsługiwanych produktów i globalnego rynku zmusza je do uelastycznienia procesów logistycznych

Dzięki magazynom on-demand przedsiębiorstwa mogą sprostać okresom charakteryzującym się wysokim popytem bez konieczności zmian układu przestrzennego magazynu ani wdrażania nowych systemów magazynowych. 

Z tego względu magazyny dostępne „na żądanie” zyskują coraz większą popularność w stosunku do outsourcingu tradycyjnych usług logistycznych (3PL), oferując bardziej wyspecjalizowaną obsługę w określonym przedziale czasowym.