Załadunek to proces polegający na rozmieszczeniu pojemników lub palet we wnętrzu pojazdu

Optymalizacja załadunku palet na ciężarówki za pomocą oprogramowania

22 lip 2021

Ze względu na coraz większą różnorodność produktów, ich opakowań oraz wykorzystywanych rodzajów transportu właściwy załadunek towaru na pojazd to skomplikowany proces. Oprogramowanie oraz cyfryzacja to rozwiązania, które przyczyniają się do automatyzacji znacznej części całego procesu, umożliwiając jego szybszą i bardziej efektywną realizację.

W niniejszym artykule omawiamy sposób wykorzystania nowych technologii w celu maksymalizacji efektywności i wydajności podczas wydawania towaru. 

Załadunek pojazdu w erze e-commerce 

Załadunek palet na umieszczeniu towaru w samochodzie dostawczym lub ciężarówce w celu jego transportu do wyznaczonego miejsca docelowego (może to być centrum dystrybucyjne, inny magazyn lub bezpośrednio klient końcowy). Należy zadbać o poprawny rozkład ładunków we wnętrzu pojazdu, a zwłaszcza upewnić się, czy nie popełniono żadnych błędów na etapie wydania lub przydzielenia produktów do wysyłki.

Proces ten staje się coraz trudniejszy ze względu na krótkie terminy dostaw wymuszane przez sektor e-commerce i logistykę multimodalną, w ramach której towar jest przewożony za pomocą różnych środków transportu na poszczególnych etapach drogi do określonego miejsca docelowego. Sektorem najlepiej obrazującym tą złożoność jest sektor 3PL, w którym zróżnicowanie magazynowanych artykułów oraz duża liczba obsługiwanych klientów szczególnie komplikuje czynności związane z wydawaniem towaru. 

Coraz większe trudności wiążą się z poważnymi konsekwencjami w przypadku popełnienia błędu. W razie pomyłki należy co najmniej zorganizować zwrot towaru oraz wysyłkę nowego produktu, przy czym wszystkie związane z tym dodatkowe koszty musi pokryć sprzedawca. 

W związku z tym etap wysyłki ma kluczowe znaczenie dla kontroli kosztów i dbałości o wizerunek marki i przedsiębiorstwa. Po załadunku towaru na ciężarówkę naprawienie jakichkolwiek błędów staje się niezwykle trudne. Wykorzystanie oprogramowania do optymalizacji przebiegu tego procesu pomaga zapewnić jego płynny i bezbłędny przebieg. 

Easy WMS automatycznie przypisuje towar do danego bufora w celu późniejszego załadunku palet na ciężarówkę
Easy WMS automatycznie przypisuje towar do danego bufora w celu późniejszego załadunku palet na ciężarówkę

Zalety wdrożenia oprogramowania na etapie załadunku pojazdu

System zarządzania magazynem (WMS) to oprogramowanie, którego jedną z funkcji jest kierowanie załadunkiem pojazdów w magazynie. Przykładowo opracowany przez Mecalux system Easy WMS, umożliwia przypisanie doku przeładunkowego lub bufora do każdego wydawanego towaru. 

Wdrożenie oprogramowania zapewnia następujące korzyści dla procesu załadunku:: 

  • Umieszczenie ładunków z uwzględnieniem trasy pojazdu. Program określa kryteria regulujące rozmieszczenie towaru oraz zasady dostosowane do wymogów produktu lub potrzeb firmy. Easy WMS wyznacza bufor lub dok, do którego operator powinien dostarczyć towar, który następnie jest ładowany na odpowiedni pojazd. Wszystko to ma na celu maksymalne dostosowanie tych czynności dzięki zaplanowaniu ułożenia towaru z uwzględnieniem trasy, którą pokonania.
  • Lepszy rozkład ciężaru i objętości towaru we wnętrzu pojazdu. Optymalne ułożenie pudeł, palet lub innych jednostek ładunkowych umożliwia maksymalne wykorzystanie  pojemności pojazdu. Oprogramowanie uwzględnia również odpowiednią dystrybucję ciężaru, aby uniknąć utraty równowagi lub przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej masy (MAW).  
  • Uwzględnienie czynności rozładunkowych. Kiedy nie cały towar jest rozładowywany w tym samym miejscu lub niektóre produkty powinny zostać rozładowane szybciej w celu ich wydania w pierwszej kolejności, rozładunek pojazdu musi odbywać się w określonym porządku. Należy mieć to na uwadze ze znacznym wyprzedzeniem, tj. podczas ładowania pojazdu. Rolę przewodnika przejmuje tutaj oprogramowanie, wskazując, które ładunki mają zostać załadowane najpierw, a które w drugiej kolejności, aby te, które należy wydać wcześniej, były łatwiej dostępne.
  • Eliminacja zbędnych kosztów. System WMS gwarantuje całkowitą identyfikowalność produktu, zapobiegając pomyłkom podczas załadunku. Oprogramowanie automatycznie przypisuje towar do pojazdu, stosując uprzednio określone kryteria (trasa, przewoźnik lub kolejność dostawy), aby przesyłka dotarła do wyznaczonego miejsca docelowego bez jakichkolwiek potknięć. Wyeliminowanie błędów umożliwia ograniczenie kosztów logistyki odzysku.  

Podsumowując, dzięki wykorzystaniu oprogramowania możliwe jest przyspieszenie wysyłki towaru z magazynu, uniknięcie błędów i przyspieszenie załadunku.

Easy WMS umożliwia automatyczne przypisywanie ładunków określonym przewoźnikom
Easy WMS umożliwia automatyczne przypisywanie ładunków określonym przewoźnikom

Automatyczne przypisywanie doków przeładunkowych 

Oprogramowanie, takie jak Easy WMS, oferuje funkcję zarządzania załadunkiem pojazdów z uwzględnieniem ich tras.

Na etapie wysyłki towaru Easy WMS przypisuje mu konkretny bufor (miejsce tymczasowego umieszczenia towaru) lub od razu konkretny dok przeładunkowy. Może to zostać określone przez operatora lub automatycznie przez system WMS, który wyznacza lokalizację, stosując uprzednio ustalone kryteria. 

Już w trakcie kompletacji zamówień Easy WMS może przypisać każdej paczce określony bufor, stosownie do zlecenia wysyłki lub uprzednio wyznaczonej trasy przewozu. W ten sposób system zarządzania magazynem firmy Mecalux ułatwia wydawanie towaru poprzez kierowanie go bezpośrednio do wyznaczonych przewoźników. 

Czynności te można wykonać za pośrednictwem terminala radiowego lub stacji roboczej. Wystarczy, że operator wprowadzi na ekranie odpowiednie dane. W kilku prostych krokach może utworzyć dowolną liczbę operacji załadunku. Wówczas zostanie mu wskazany dok, w którym nastąpi załadunek oraz opcjonalnie, numer rejestracyjny pojazdu. 

W związku z tym oprogramowanie umożliwia konfigurację automatycznego załadunku na podstawie danych uprzednio zgromadzonych w WMS. Na podstawie zlecenia wysyłki, ustalonej trasy lub przypisanego przewoźnika Easy WMS tworzy zadanie, wskazując operatorowi docelowy zasobnik bufor, w którym należy złożyć wydawany towar. Dzięki temu żadna paczka nie trafia do niewłaściwego przewoźnika. 

Szybka i bezbłędna wysyłka

Wdrożenie oprogramowania, a w szczególności systemu WMS, ogranicza udział operatorów w organizacji wysyłki towaru, dzięki czemu umożliwia eliminację błędów, przyspieszenie operacji oraz śledzenie produktu na przestrzeni całego łańcucha dostaw. 

Jeżeli chcesz uniknąć błędów w trakcie wysyłki towaru i wyróżnić się na tle konkurencji, skontaktuj się z nami. Konsultant w zakresie opracowanego przez Mecalux oprogramowania Easy WMS zaproponuje Ci najlepsze rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb. Zagwarantujemy Ci sprawny i bezbłędny transport towaru do Twoich klientów.