Procesy magazynowe związane z transportem ładunków można zautomatyzować przy pomocy przenośników przemysłowych

Które procesy magazynowe można zautomatyzować?

19 cze 2020

Sposób, w jaki realizowane są procesy magazynowe, ma istotny wpływ na konkurencyjność firm, które w swoich łańcuchach dostaw realizują etap składowania towarów. Celami, do których w tej kwestii powinny dążyć przedsiębiorstwa, powinny być: zredukowanie kosztów operacyjnych, usprawnienie jakości usług oraz zwiększenie wydajności pracy w magazynie. W ich osiągnięciu może pomóc automatyzacja.

Procesy magazynowe, które można zautomatyzować, możemy podzielić na dwie grupy: te dotyczące obsługi fizycznej ładunków oraz wszystkie czynności związane z organizacją i planowaniem pracy w obiekcie. W tym artykule, trzymając się powyższego podziału, omówimy rozwiązania automatyczne, które umożliwiają usprawnienie procesów logistycznych realizowanych w magazynie.

Automatyzacja procesów magazynowych związanych z manipulacją ładunkami

Oto najistotniejsze procesy magazynowe dotyczące obsługi ładunków, które można zautomatyzować:

– Obsługa ładunków wewnątrz magazynu

Procesy magazynowe związane z obsługą ładunków wewnątrz obiektu składowania mogą zostać zautomatyzowane za pomocą wymienionych poniżej systemów transportowych, które można stosować oddzielnie lub w połączeniu z innymi rozwiązaniami:

  • Przenośniki przemysłowe (paletowe i pojemnikowe): mogą połączyć każdy obszar magazynu, włącznie z przemieszczaniem ładunków pomiędzy piętrami obiektu.
  • Systemy podwieszanego transportu szynowego: ich dużymi zaletami są m.in. szybkość transportu i możliwość niemal dowolnej konfiguracji.
  • Wózki wahadłowe: jest to doskonałe rozwiązanie do łączenia obszarów magazynowych w linii prostej. Wózki wahadłowe transportują ładunki szybciej niż tradycyjne przenośniki. Urządzenie to, w połączeniu z systemem transportu podwieszanego, zostało zastosowane m.in. w centrum dystrybucyjnym Ceramiki Paradyż.

– Manipulacja ładunkami na regałach

W przypadku procesów magazynowych dotyczących obsługi ładunków na regałach najlepszym rozwiązaniem automatycznym są układnice paletowe oraz układnice pojemnikowe (system miniload).

Układnice mogą różnić się między sobą pod następującymi względami:

  • Czas potrzebny na przeprowadzenie jednego cyklu obsługi ładunku.
  • Maksymalne dopuszczalne obciążenie.
  • Głębokość regału, na jakiej może być obsługiwany ładunek (co jest uzależnione od długości wideł teleskopowych).
  • Rodzaj chwytaka. Na przykład układnica paletowa trójstronna może dostarczyć ładunek z przodu i magazynować go po bokach.

W tym miejscu można wymienić również system Pallet Shuttle. Jest to rozwiązanie magazynowe umożliwiające składowanie akumulacyjne, w którym obsługą ładunków wewnątrz regałów magazynowych zajmują się samojezdne platformy. System ten dostępny jest w wersji półautomatycznej, w której umieszczaniem wózków Pallet Shuttle w regałach magazynowych zajmują się operatorzy wózków widłowych, oraz w wariancie w pełni automatycznym, w którym zadanie to wykonuje układnica paletowa.

– Rozładunek i załadunek samochodów ciężarowych

Procesy magazynowe dotyczące rozładunki i załadunku samochodów ciężarowych są jednym z newralgicznych punktów łańcucha logistycznego. Stąd coraz częściej do usprawnienia i przyspieszenia ich przebiegu wykorzystuje się rozwiązanie automatyczne pod postacią systemów przenośników przemysłowych wraz z podnośnikami hydraulicznymi.

– Kontrola jakości ładunków

Stanowiska kontroli jakości najczęściej są zintegrowane z systemem przenośników i znajdują się w strefie przyjęć magazynu. Współpracując z systemem zarządzania magazynem, zajmują się identyfikacją, sprawdzaniem rozmiarów i wagi ładunku oraz stanem palet, na którym jest transportowany.

– Przygotowywanie ładunków do wysyłki

Jak już wspominaliśmy w artykule „Automatyczna kompletacja zamówień w magazynie”, na rynku dostępne są urządzenia, które automatyzują procesy magazynowe przygotowywania ładunków do wysyłki. Ich zadaniem jest owijanie i etykietowanie palet gotowych do transportu, dzięki czemu cała operacja przebiega o wiele szybciej, dokładniej i zapewnia większe bezpieczeństwo ładunku.

Jeśli czynności przygotowywania wysyłki towarów są realizowane przez operatorów ręcznie, ich pracę można wspomóc poprzez instalację specjalnych manipulatorów, które ułatwiają obsługę ciężkich i dużych rozmiarowo ładunków.

Istnieje wiele rozwiązań, które mogą zautomatyzować procesy magazynowe dotyczące kompletacji zamówień
Istnieje wiele rozwiązań, które mogą zautomatyzować procesy magazynowe dotyczące kompletacji zamówień

Automatyzacja organizacji pracy magazynu

Nawet najlepsze rozwiązania techniczne nie pomogą zoptymalizować działania magazynu, jeśli przebieg pracy w obiekcie składowania nie będzie prawidłowo zorganizowany. Automatyzacja planowania zadań operatorów i zarządzania stanem zapasów usprawni realizowane procesy magazynowe i zapewni wysoką wydajność etapu składowania w łańcuchu dostaw. Można to osiągnąć dzięki zastosowaniu systemu zarządzania magazynem Easy WMS, rozwiązania zaprojektowanego przez Mecalux. Umożliwia on m.in.:

– Planowanie i organizację pracy operatorów magazynowych

System Easy WMS posiada specjalnie zaprojektowany moduł (System zarządzania czasem pracy), który zajmuje się organizacją pracy operatorów w taki sposób, aby ta była jak najbardziej wydajna. Oprogramowanie magazynowe dostarcza dane m.in. na temat efektywności poszczególnych pracowników oraz pozwala zidentyfikować procesy magazynowe, których przebieg wymaga poprawy.

– Wspieranie przeprowadzania procesów kompletacji i przygotowywania zamówień

Trasy, które operatorzy muszą pokonać w trakcie kompletacji zamówień, są planowane z celem zachowania najwyższej efektywności. Rezultatem jest bezpieczniejszy proces magazynowy, który przebiega szybciej i cechuje się mniejszą liczbą błędnie pobranych produktów.

– Optymalizację sposobu i miejsca składowania ładunków

System zarządzania magazynem Easy WMS jest odpowiedzialny również za planowanie rozmieszczenia ładunków na regałach zgodnie z obranym przez firmę sposobem (np. metoda wolnych miejsc składowania). Pozwala to zmaksymalizować stopień efektywności wykorzystania dostępnej powierzchni magazynowej i w konsekwencji zwiększyć pojemność składowania.

– Monitorowanie stanu i przepływu zapasów

Easy WMS zbiera i przechowuje wszelkie informacje dotyczące charakterystyki składowanych zapasów, ich miejsca składowania czy aktualnego stanu w obrębie łańcucha dostaw. Funkcjonalność ta, dzięki aktualizowanym w czasie rzeczywistym danym, umożliwia firmie dokładną kontrolę zapasów i monitorowanie, jak przebiegają procesy magazynowe

Jak widać, lista zawierająca procesy magazynowe, które można zautomatyzować, jest dość rozbudowana. Mamy nadzieję, że powyższe zestawienie pozwoli zobrazować wszelkie zalety wiążące się z podjęciem takiego działania. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat automatycznych rozwiązań magazynowych lub korzyści związane ze stosowaniem systemu zarzadzania magazynem Easy WMS – zapraszamy do kontaktu. Nasi eksperci odpowiedzą na wszelkie pytania.