Magazyny automatyczne są przykładem transformacji cyfrowej w logistyce

Transformacja cyfrowa w logistyce

15 kwi 2021

Najważniejszą siłą napędową rozwoju logistyki 4.0 jest transformacja cyfrowa przedsiębiorstw o coraz szerszym zasięgu. Trzeba jednak zdać sobie sprawę, że droga do cyfryzacji magazynu może okazać się skomplikowana

W naszym artykule omówimy założenia transformacji cyfrowej. Powiemy, jakie pociąga za sobą zmiany w organizacji procesów logistycznych oraz przedstawimy technologie umożliwiające sprawną komunikację magazynu z pozostałymi ogniwami łańcucha dostaw

Co transformacja cyfrowa oznacza dla logistyki?

Pojęcie transformacji cyfrowej odnosi się do zastosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa celem poprawy wydajności. Transformacja cyfrowa w logistyce oznacza więc przyjęcie nowych rozwiązań informatycznych w zadaniach takich jak magazynowanie, przygotowanie zamówień czy transport.

Cyfryzacja przedsiębiorstwa obejmująca każdą płaszczyznę jego funkcjonowania to trend, który bez wątpienia utrzyma się w przyszłości. Tendencję do wprowadzania innowacyjnych systemów coraz wyraźniej możemy zaobserwować w głównych sektorach gospodarki, choć przemiany nie następują w identycznym tempie. Z badania przeprowadzonego przez amerykańską firmę doradztwa strategicznego McKinsey wynika, że przedsiębiorcy szczególnie chętnie sięgają po nowoczesne technologie w strategii marketingowej (49% respondentów) oraz w dziedzinie oferowanych produktów i usług (21%). Tylko 2% ankietowanych przyznało, że podejmuje kroki w kierunku transformacji cyfrowej łańcucha dostaw.

Choć sprawa nie jest przedsiębiorcom zupełnie obca, nie wykorzystują oni jednak w pełni potencjału płynącego z digitalizacji. Z ankiety przeprowadzonej przez Forbes Insights wynika, że 65% menadżerów logistyki dostrzega konieczność przebudowy modelu biznesowego jako jedyną szansę na przetrwanie w nadchodzącej epoce cyfrowej.

Doskonałym przykładem technologii ułatwiającej transformację cyfrową w logistyce jest oprogramowanie do zarządzania magazynem
Doskonałym przykładem technologii ułatwiającej transformację cyfrową w logistyce jest oprogramowanie do zarządzania magazynem

Technologia na rzecz transformacji cyfrowej magazynu

Technologia, jaką omówimy w dalszej części postu, ma na celu m.in. wprowadzenie zautomatyzowanego i inteligentnego zarządzania obiegiem dokumentów w firmie oraz organizacją procesów roboczych.

Kwestii związanych z transformacją cyfrową nie da się omówić z pominięciem technologii stanowiących podstawę tzw. Czwartej Rewolucji Przemysłowej, która doprowadziła do narodzin Przemysłu 4.0. W związku z tym przypomnijmy rozwiązania technologiczne istotne z punktu widzenia transformacji cyfrowej zarządzania magazynem:

  • Przechowywanie danych w chmurze – coraz więcej programów do zarządzania magazynem jest dostępnych w wersji SaaS (od ang. Software as a Service, czyli oprogramowanie jako usługa) zamiast tradycyjnej wersji on-premise (instalowanej na serwerze firmowym). To pozwala znacząco zredukować początkowe nakłady inwestycyjne niezbędne do wdrożenia systemu WMS, ponieważ zamiast zakupu całej infrastruktury technicznej wystarczy miesięczna opłata licencyjna.
  • Urządzenia IoT (Internet of Things, czyli Internet rzeczy) – zastosowanie technologii IoT w magazynie obejmuje przede wszystkim czujniki, które przechwytują informacje z otoczenia fizycznego i przekazują je do komputerowej bazy danych. Są to m.in. etykiety RFID oraz czujniki ruchu zamontowane na automatycznych systemach jak np. układnice czy przenośniki palet.
  • Robotyzacja – urządzenia i systemy automatyczne ułatwiają pracownikom realizację rutynowych zadań z zakresu logistyki wewnętrznej. Np. systemy typu Pallet Shuttle usprawniają pracę operatorów, a technologia smart carts w połączeniu z urządzeniami pick to light zapewniają dokładniejszą kompletację.
  • Sztuczna inteligencja w logistyce – umożliwia analizę bardzo dużej ilości danych na poszczególnych etapach łańcucha dostaw. To z kolei pozwala na dokładniejsze prognozowanie popytu (demand forecasting), a także ułatwia zarządzanie lokalizacją towarów w magazynie i optymalizację logistyki ostatniej mili.
  • Symulacja z wykorzystaniem cyfrowych bliźniaków (digital twins) – technologia wyjątkowo użyteczna przy projektowaniu magazynu i wprowadzaniu zmian w jego układzie przestrzennym. Pozwala przetestować nowe rozwiązania w środowisku cyfrowym przed ich wdrożeniem w rzeczywistości. Model bliźniaków cyfrowych – dostępny już w niektórych programach do zarządzania magazynem np. w Easy WMS firmy Mecalux – pozwala ograniczyć ryzyko kosztownych błędów zgodnie z koncepcją nieustannego doskonalenia procesów.

To tylko kilka z najważniejszych trendów, jakie niebawem zrewolucjonizują pracę magazynu. Pamiętajmy jednak, że nieustannie pojawiają się nowe rozwiązania i koncepcje, które mogą znacznie podnieść wydajność procesów logistycznych. Dlatego też powyższa lista w żadnym wypadku nie może być traktowana jako wyczerpująca.

Jakie strategie transformacji cyfrowej można zastosować w logistyce?

Przy planowaniu transformacji cyfrowej w logistyce należy wziąć pod uwagę specyficzną sytuację danej firmy ze szczególnym uwzględnieniem trudności, z jakimi się mierzy, możliwości działania oferowanych przez konkretną branżę oraz wyznaczonych celów. Całe przedsięwzięcie warto zatem podzielić na następujące etapy:

1. Określić punkt wyjścia i wyznaczyć cele – we wstępnej analizie należy uwzględnić aktualną sytuację w obszarach, które odczują największe zmiany w związku z transformacją cyfrową. Np. obieg dokumentów (całkowita rezygnacja z dokumentacji papierowej), dostępne oprogramowanie i sprzęt, organizacja procesów itd. Takie opracowanie stanowić będzie niezbędną podstawę do wyznaczenia celów transformacji cyfrowej.

2. Zapewnić sprawne zatwierdzanie kosztorysów przy jasno określonych priorytetach – wewnętrzne procedury administracyjne nie mogą blokować inwestycji w technologię niezbędną do przeprowadzenia transformacji cyfrowej.

3. Pozyskać pracowników 4.0 – firma musi stawiać na pracowników posiadających nie tylko specjalistyczne wykształcenie w kierunku zarządzania łańcuchem dostaw, ale również odpowiednie umiejętności w dziedzinie oprogramowania i cyfryzacji.

4. Dążyć do nieustannego doskonalenia – w procesach logistycznych tylko drobiazgowa analiza poszczególnych etapów i pomiar wskaźników (KPI) umożliwiają podejmowanie decyzji zwiększających efektywność operacyjną. 

Wiele firm, będących liderami w swojej branży, przeprowadziło już cyfryzację magazynu – zakończoną sukcesem. Przedstawimy dwa przykłady transformacji cyfrowej w logistyce na różnych poziomach: inteligentne zarządzanie magazynem Rent a Book dzięki wdrożeniu systemu WMS oraz automatyzacja centrum logistycznego BH Bikes dzięki zastosowaniu automatycznego magazynu paletowego i pojemnikowego.

Wspomagane przez oprogramowanie i sprzęt informatyczny przygotowywanie zamówień z wykorzystaniem wózków kompletacyjnych jest dobrym przykładem udanej transformacji cyfrowej w logistyce, ponieważ usprawnia przygotowanie zamówień
Wspomagane przez oprogramowanie i sprzęt informatyczny przygotowywanie zamówień z wykorzystaniem wózków kompletacyjnych jest dobrym przykładem udanej transformacji cyfrowej w logistyce, ponieważ usprawnia przygotowanie zamówień

Przewaga konkurencyjna dzisiaj, bezwzględna konieczność w przyszłości

Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest postrzeganie cyfryzacji jako celu samego w sobie, podczas gdy w rzeczywistości jest to droga do wydajniejszego zarządzania przedsiębiorstwem i jego logistyką. Z ankiety Deloitte Industry 4.0 investment wynika, że dla połowy przedsiębiorców najważniejszym powodem transformacji cyfrowej jest poprawa wydajności, w dalszej kolejności wskazano presję ze strony konkurencji oraz chęć sprostania rosnącym oczekiwaniom klientów.

Nie chodzi o to, by zakupić najbardziej innowacyjne systemy, ale by drobiazgowo przeanalizować potrzeby przedsiębiorstwa i ocenić zwrot z inwestycji w poszczególne rozwiązania.

W Mecaluxie mamy odrębny zespół do wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, dzięki którym Twoja firma stawi czoła wyzwaniom Przemysłu 4.0. Jeżeli potrzebujesz pomocy w transformacji cyfrowej infrastruktury i procesów, skontaktuj się z nami.