Organizacja data-driven stosuje analizę danych w celu zwiększenia wydajności i innowacyjności

Organizacja data-driven – rewolucja cyfrowa i potęga danych

19 wrz 2023

Ostatnie osiągnięcia technologiczne przyczyniły się do rozkwitu organizacji data-driven. Mowa tu o firmach stosujących analizę danych z wykorzystaniem technologii cyfrowych, aby udoskonalać wykonywane procesy oraz zwiększać wydajność oferowanych usług.

Chcąc sprostać nowym wymaganiom klientów, firmy stale modyfikują swoje procesy produkcyjne i logistyczne. Analiza danych pozwala uzyskać szczegółowe informacje na temat wydajności operacji i zidentyfikować możliwości wprowadzenia ulepszeń.

Czym jest organizacja data-driven?

Organizacja data-driven to taka firma, w której decyzje biznesowe są podejmowane w oparciu o obiektywne dane, a nie zależą jedynie od subiektywnych opinii, doświadczenia czy intuicji.

Pojęcie data-driven nie jest nowe. Aby podejmowane decyzje były trafniejsze, firmy opierają swój proces decyzyjny o analizę danych. Jak mawiał William Thomson, brytyjski fizyk i matematyk, szerzej znany jako Lord Kelvin: „Jeśli czegoś nie można zmierzyć, nie można tego ulepszyć”. Dane są motorem napędowym zmian w biznesie: poprzez mierzenie wykonywanych procesów uzyskuje się szczegółową mapę stanu rzeczy, co ułatwia wprowadzanie ulepszeń.

Pojawienie się w nowych technologii takich jak big data czy sztuczna inteligencja umożliwiło firmom znacznie dokładniejszą analizę swojej działalności. Organizacje data-driven to takie, które stosują cyfrowy model zarządzania biznesem po to, by maksymalnie skorzystać z pozyskiwanych w ten sposób danych. Firmy te gromadzą, analizują i udostępniają informacje, aby usprawnić współpracę międzydziałową. Zgodnie z prognozami firmy konsultingowej Gartner do roku 2025 95% decyzji opierających się obecnie na danych zostanie poddanych przynajmniej częściowej automatyzacji.

Analiza danych jest bardzo potrzebna we wszystkich branżach, jednak jej znaczenie jest szczególnie istotne w sektorze logistycznym. Logistyka generuje olbrzymie ilości danych o wielkim potencjale, który można wykorzystać do usprawnienia łańcuchów dostaw.

Za pomocą danych cyfrowych można zwiększyć tempo i wydajność procesów logistycznych
Za pomocą danych cyfrowych można zwiększyć tempo i wydajność procesów logistycznych

Dlaczego warto stać się organizacją data-driven?

Według raportu firmy konsultingowej McKinsey „w roku 2025 większość pracowników będzie wykorzystywała dane do optymalizacji prawie wszystkich aspektów swojej pracy. Szybki postęp technologiczny i ogromny potencjał danych sprawiają, że coraz więcej firm staje się data-driven.

McKinsey zauważa, że organizacje, które będą szybciej rozwijały się technologicznie i maksymalnie wykorzystają możliwości, jakie daje analiza danych, osiągną większe zyski. Dla przykładu firmy, które skutecznie wykorzystują dane do poprawy efektywność i wydajność pracy, osiągają już 20% zysku operacyjnego (EBIT) dzięki sztucznej inteligencji.

Automatyzacja i cyfryzacja biznesu, będąca efektem czwartej rewolucji przemysłowej, (przemysłu 4.0), w procesie produkcyjnym i logistycznym generuje olbrzymie ilości danych o wielkim potencjale.

Zgodnie z publikacją Instytutu Systemów Komunikacji i Informatycznych Politechniki Narodowej w Atenach „potrzeba wsparcia procesu decyzyjnego opartego na analizie danych generowanych przez przemysł 4.0 doprowadziła do powstania nowych rozwiązań i algorytmów pomagających podejmować optymalne decyzje z zakresu czynności operacyjnych i konserwacyjnych”. 

Jedną z zalet koncepcji data-driven jest o wiele większa przejrzystość i widoczność procesów. Za pomocą kluczowych wskaźników wydajności (KPI) można szczegółowo monitorować procesy produkcyjne i logistyczne, przewidywać nadzwyczajne sytuacje i prowadzić działania proaktywne, aby poprawić wydajność pracy. Jak zauważają autorzy wspomnianej publikacji „konserwacja zapobiegawcza to obszar zyskujący szczególną pozycję w ograniczaniu kosztów i poprawie wyników przedsiębiorstw. Firmy korzystają ze zróżnicowanych źródeł danych w celu wykrywania nieprawidłowego działania urządzeń (dane diagnostyczne), przewidywania możliwych błędów (dane prognostyczne) czy uzasadniania szybkich decyzji (proaktywne podejmowanie decyzji)”.

Dysponowanie obiektywnymi danymi pozwala opracowywać wydajniejsze strategie i operacje. Na podstawie danych można rozpoznawać wąskie gardła czy niewydajności w dowolnym procesie i wdrażać optymalizacje. Na przykład w przypadku zauważenia spadku liczby przygotowywanych zamówień kierownik magazynu może podjąć decyzję o przydzieleniu dodatkowych pracowników do strefy kompletacji.

Organizacje data-driven stosują sztuczną inteligencję w celu automatyzacji procesów decyzyjnych
Organizacje data-driven stosują sztuczną inteligencję w celu automatyzacji procesów decyzyjnych

Czego potrzeba, aby stać się organizacją data-driven?

Wykorzystanie zaawansowanych narzędzi analitycznych przestało być jedną z opcji do wyboru, stając się podstawową potrzebą dla wielu firm. Jednak, aby zyskać status organizacji data-driven, stosowanie technologii cyfrowych do analizowania danych to zdecydowanie za mało. W tym celu wymagane jest połączenie kultury organizacyjnej, infrastruktury technologicznej i umiejętności analitycznych. 

Istnieje szereg aspektów, jakie należy uwzględnić w przypadku data-driven. Poniżej przedstawiamy sześć punktów wymienionych w tym zakresie przez dyrektora finansowego firmy konsultingowej Sandline Global w artykule opublikowanym w czasopiśmie Forbes:

  1. Dysponowanie osobami i procesami do celów gromadzenia danych i prezentowania ich w odpowiedni sposób, czyli inwestowanie zarówno w systemy cyfrowe, jak i zasoby ludzkie. Pracownicy powinni mieć zapewnione potrzebne narzędzia i szkolenia do poprawnego analizowania danych.
  2. Gromadzenie wszelkich dostępnych danych biznesowych. Wykorzystywanie zasobów ludzkich oraz stosownego oprogramowania do oceny informacji i budowania obszernej bazy danych powinno być priorytetowym działaniem firmy.
  3. Sporządzanie rejestru pozyskanych danych w celu poszukiwania współzależności i tworzenia statystyk pozwalających zidentyfikować trendy, które mogą dostarczyć cenne informacje biznesowe. Ważna jest tu rola oprogramowania, za pomocą którego pracownicy mogliby weryfikować najistotniejsze dane dla swojego obszaru działalności.
  4. Stosowanie danych do sporządzania prognoz i podejmowania przyszłych decyzji. Właściwe analizowanie danych pozwala wyciągnąć przydatne wnioski, które mogą przyczynić się do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w firmie. Zbiory danych to potężne źródło wiedzy, jednak nie mogą one zastąpić rozumu ludzkiego. Kluczowa jest umiejętność stosowania wygenerowanych danych jako wsparcia w procesie podejmowania decyzji.
  5. Udostępnianie danych w ramach organizacji. Poszczególni pracownicy różnych działów mogą interpretować te same dane na różne sposoby, w zależności od zajmowanego stanowiska. Większa przejrzystość sprzyja współpracy i zwiększa poczucie odpowiedzialności, co korzystnie wpływa na proces podejmowania decyzji.
  6. Posiadanie mechanizmów weryfikacyjnych na bieżąco kontrolujących wiarygodność danych, aby gromadzone informacje były przydatne dla działalności firmy.

Wymienione punkty wskazują, że organizacja data-driven nie tylko gromadzi informacje i sporządza raporty, ale przede wszystkim podejmuje kluczowe decyzje na podstawie obiektywnych danych. Celem takich firm jest poprawa krytycznych procesów i gotowość na zmiany rynkowe poprzez kulturę ciągłego doskonalenia.

Obiektywne dane mogą pomóc organizacjom data-driven usprawnić tak skomplikowane operacje jak kompletacja zamówień
Obiektywne dane mogą pomóc organizacjom data-driven usprawnić tak skomplikowane operacje jak kompletacja zamówień

Zalety logistyki data-driven

W świecie logistyki organizacje data-driven posługują się analizą danych oraz technologiami cyfrowymi, aby podnosić wydajność procesów tworzących łańcuch dostaw.

W artykule naukowym badaczy z Uniwersytetu Technicznego w Dortmundzie wskazano dwie główne korzyści wynikające z podejścia data-driven dla łańcucha dostaw. Są nimi widoczność i optymalizacja procesów. „Widoczność odnosi się do opartej na danych transparentności, dzięki której możliwe jest monitorowanie produktów i ich przemieszczeń. Optymalizacja polega na znajdywaniu najlepszych możliwych rozwiązań, np. najkrótszych tras przemieszczania danego produktu”, wyjaśniają autorzy wspomnianej publikacji.

Gromadzone dane logistyczne mogą dotyczyć wielu tematów. Wśród nich mogą znaleźć się informacje o dostępnych produktach, popycie czy czasie potrzebnym na skompletowanie zamówień. Dane te można pozyskiwać na różne sposoby. Można w tym celu instalować czujniki w magazynach automatycznych, które w czasie rzeczywistym informują o dokładnej lokalizacji artykułów, albo kolektory danych stosowane w magazynach obsługiwanych ręcznie.

Dzięki narzędziom cyfrowym takim jak system zarządzania magazynem (WMS) organizacje data-driven mogą prowadzić ścisłą kontrolę stanu magazynowego oraz wykonywanych w obiekcie logistycznym operacji, a jednocześnie planować zasoby i podejmować strategiczne decyzje. Jednym z przykładów takich narzędzi jest oprogramowanie magazynowe Easy WMS opracowane przez Mecalux, które zostało wyposażone w system SCM, czyli zaawansowaną funkcjonalność zbierającą przydatne dane dotyczące najważniejszych czynności magazynowych. Umożliwia ona wdrażanie istotnych ulepszeń ukierunkowanych na zwiększenie wydajności pracy.

Easy WMS posiada wyspecjalizowane panele do obsługi większości ważnych dla działania magazynu zadań: począwszy od śledzenia statusu produktów wchodzących i wychodzących, przez proces kompletacji aż po wysyłkę zamówień. Dzięki temu rozwiązaniu można śledzić poszczególne wskaźniki i wyciągać wnioski na temat funkcjonowania poszczególnych stref w magazynie. Pozwala to podejmować trafne i dobrze uzasadnione decyzje.

Optymalizacja operacji logistycznych na podstawie analizy danych sprawia, że firmy mogą oferować szybsze i bezbłędne dostawy i w ten sposób podnosić poziom satysfakcji swoich klientów.

Określanie możliwości usprawnień dzięki analizie danych

W kontekście coraz bardziej skomplikowanego rynku firmy są zmuszone nieustannie dostosowywać swoje usługi do nowych oczekiwań i wymagań klientów. Dane mogą stanowić niezbędne narzędzie do podejmowania przejrzystych, skutecznych i racjonalnych decyzji.

Kluczowym elementem organizacji data-driven jest cyfryzacja. Przy pomocy takich rozwiązań technologicznych jak opracowany przez Mecalux system zarządzania magazynem Easy WMS firmy mogą obsługiwać duże wolumeny danych i poddawać je dogłębnej analizie celem odnalezienia wzorców. Oprogramowanie Mecaluxu to idealne narzędzie dla przedsiębiorstw dążących do usprawnienia operacji magazynowych. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz się dowiedzieć, jak zoptymalizować Twój łańcuch dostaw.