W planie konserwacji zapobiegawczej należy uwzględnić automatyczne systemy składowania

Konserwacja zapobiegawcza i przeglądy magazynów automatycznych

02 lut 2021

Magazyny automatyczne to zaawansowane technologicznie instalacje, których działanie opiera się na trzech filarach: oprogramowanie magazynowe, automatyczne systemy transportu (wraz z oprogramowaniem sterującym) oraz, co oczywiste, regały. W tego typu obiektach w dużym zakresie pracę operatorów zastępują urządzenia automatyczne.

Jedne z najczęściej pojawiających się pytań w dziedzinie automatyzacji magazynów dotyczą konserwacji zapobiegawczej i przeglądów, których będą wymagać nowe urządzenia.

W jaki sposób zabezpieczyć się przed postojem, który paraliżuje cały proces logistyczny? Jakie są opcje wsparcia technicznego dla systemów automatycznych? Odpowiedź na te pytania przynosi opracowanie planu konserwacji i przeglądów.

Rodzaje planów konserwacji i przeglądów magazynu

Plan konserwacji i przeglądów to zespół zadań do wykonania w celu skompensowania zużycia instalacji w wyniku jej funkcjonowania, aby uniknąć wystąpienia awarii. Plan ten przewiduje również procedurę na wypadek zaistnienia usterek w urządzeniach.

Cele powiązane z konserwacją instalacji magazynowych skupiają się na:

Istnieją różne rodzaje planów konserwacji systemów przemysłowych:

- Konserwacja naprawcza:

Dwa rodzaje konserwacji łagodzące skutki zużywania się materiałów:

 • Konserwacja naprawcza: obejmuje działania naprawcze podejmowane w następstwie wystąpienia usterki lub awarii.
 • Konserwacja zapobiegawcza / systematyczna: dotyczy szeregu działań podejmowanych, aby zapobiec awariom. Jest dostosowana do zaleceń producenta. Wszelkie czynności konserwacyjne należy odnotować w planie konserwacji zapobiegawczej.

- Aktualizacja jako działanie konserwacyjne

Polega na wdrażaniu ulepszeń w celu ograniczenia błędów oraz zwiększenia wydajności systemów i instalacji. Ten rodzaj konserwacji dotyczy szczególnie instalacji nowych wersji oprogramowania ze względu na szybki rozwoju w dziedzinie IT. Obejmuje również wymianę części lub całych zespołów maszyn na nowe, udoskonalone.

Instalacja nowych wersji oprogramowania magazynowego jest przykładem konserwacji poprzez aktualizację
Instalacja nowych wersji oprogramowania magazynowego jest przykładem konserwacji poprzez aktualizację

Charakterystyka planu konserwacji zapobiegawczej

Plan konserwacji zapobiegawczej można opracować na trzy sposoby:

 • Na podstawie zaleceń producentów, zwykle łączony z następnym opisanym tu rodzajem planu.
 • Na podstawie ogólnych protokołów konserwacyjnych, jako listę do wykonania w przypadku każdego typu systemu nawet, jeżeli dany system tworzą urządzenia różnych producentów. Przykładowo można sporządzić jeden plan konserwacji zapobiegawczej i przeglądów dla wszystkich urządzeń transportu bliskiego z kategorii wózki systemowe trójstronne.
 • Na podstawie analizy ukierunkowanej na niezawodność (z ang. RCM - Reliability Centred Maintenance). W porównaniu z dwoma poprzednimi to najbardziej złożona metoda, która skupia się na określeniu usterek, jakie potencjalnie mogą wystąpić w instalacji, ich klasyfikacji, a następnie opracowaniu środków zapobiegawczych.

Co powinien zawierać plan konserwacji zapobiegawczej i przeglądów?

 • Wszelkiego rodzaju czynności konserwacyjne. Zwykle to kontrole sensoryczne, odczyty parametrów operacyjnych, kontrole układów elektrycznych, elementów mechanicznych, czyszczenie etc.
 • Specyfikę danej pracy określającą, kto może ją wykonywać.
 • Częstotliwość przeglądów i przybliżony czas wykonywania każdej z czynności konserwacyjnych.
 • W niektórych przypadkach informację o konieczności zatrzymania maszyny w celu wykonania przeglądu.
 • Wszelkie pozostałe czynności określone w przepisach prawnych dotyczących konserwacji systemów działających w magazynie oraz krajowych regulacjach w obszarze BHP.
Należy stworzyć plan konserwacji zapobiegawczej i przeglądów układnic, aby uprzedzić ewentualne awarie i spowodowane nimi przestoje
Należy stworzyć plan konserwacji zapobiegawczej i przeglądów układnic, aby uprzedzić ewentualne awarie i spowodowane nimi przestoje

Warianty przeglądów i konserwacji z firmą Mecalux

Po zaprojektowaniu i wykonaniu inteligentnego magazynu Mecalux przygotowuje program przeglądów gwarancyjnych i monitorowania instalacji, aby zapewnić długoterminowe, sprawne działanie magazynu automatycznego.

Dodatkowo na etapie uruchamiania instalacji Mecalux organizuje dla personelu magazynu szczegółowe szkolenie z zakresu obsługi oprogramowania oraz działania systemów automatycznych. Tworzony jest również plan konserwacji regałów, o którym można przeczytać w dalszej części tekstu.

Przyjrzyjmy się bliżej konserwacji zapobiegawczej oraz konserwacji naprawczej dla każdego z systemów oferowanych przez firmę Mecalux.

1. Systemy magazynowania automatycznego: oferta konserwacyjna

Mecalux jako producent układnic, przenośników i innych urządzeń do magazynowania automatycznego świadczy profesjonalne usługi konserwacyjne. Można je podzielić na trzy rodzaje:

 • Obecność w obiekcie klienta specjalisty z firmy Mecalux: zalecana szczególnie w przypadku większych projektów. Zadaniem takiej osoby jest zadbanie o optymalne warunki pracy urządzeń, a także natychmiastowe rozwiązywanie wszelkich problemów z obsługą systemu. Dyspozycyjność specjalisty do ustalenia.
 • Przygotowanie i realizacja planu konserwacji zapobiegawczej: Mecalux, jako producent systemów automatycznych, posiada znaczące doświadczenie w ich konserwacji. Jako że każdy magazyn ma inną charakterystykę, plan konserwacji musi być dopasowany do danego projektu i systemu. Można w nim zawrzeć równoważne systemy innych producentów. W planie określa się czynności konserwacyjne oraz częstotliwość ich wykonywania (przeglądy zazwyczaj od dwóch do sześciu razy w ciągu roku).
 • Wsparcie techniczne w zakresie elektromechaniki: ta usługa zalicza się do czynności konserwacji naprawczej. Dzięki niej magazyn może zostać objęty zdalnym wsparciem technicznym 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Jej zadaniem jest rozwiązywanie mogących się pojawić problemów. Pomoc jest udzielana drogą telefoniczną z wykorzystaniem zdalnego połączenia z urządzeniami lub na miejscu.
Oprogramowanie kontrolujące systemy automatyczne podlega okresowym aktualizacjom, podobnie jak oprogramowanie magazynowe
Oprogramowanie kontrolujące systemy automatyczne podlega okresowym aktualizacjom, podobnie jak oprogramowanie magazynowe

2. Aktualizacja oprogramowania magazynowego Easy WMS

Zespół badawczo-rozwojowy Mecalux Software Solutions przygotowuje comiesięczne aktualizacje oprogramowania Easy WMS, poprzez które wzbogaca go o nowe funkcjonalności, ulepsza już istniejące oraz koryguje ewentualne błędy.

Wszyscy klienci korzystający z oprogramowania Easy WMS wdrożonego czy to w modelu on-premise, czy SaaS, którzy wykupili aktualizację licencji, mają dostęp do większej liczby funkcjonalności. Aktualizacji systemu dokonuje zespół wsparcia technicznego z firmy Mecalux.

Ponadto istnieje możliwość skorzystania z dodatkowego telematycznego wsparcia poprzez moduł Easy Monitor, który nadzoruje działanie oprogramowania magazynowego, wykrywa w czasie rzeczywistym wszelkie zdarzenia i koordynuje czynności naprawcze wykonywane zdalnie przez specjalistów.

Mogą oni łączyć się w tym celu z oprogramowaniem magazynowym za pomocą wirtualnej sieci prywatnej (VPN). Zakres i harmonogram wsparcia można dopasować do potrzeb klienta. W żadnym wypadku czas reakcji nie przekracza jednej godziny.

3. Konserwacja regałów – kontrola stanu technicznego

Obowiązek kontrolowania stanu technicznego instalacji magazynowej, zarówno w przypadku magazynów tradycyjnych, jak i zautomatyzowanych ustala europejska norma PL-EN 15635. Z tego powodu raz w roku zaleca się przeprowadzanie przeglądu regałów magazynowych.

Mecalux już od ponad 25 lat oferuje usługi przeglądu instalacji regałowych klientom z bardzo zróżnicowanych branż. W ramach usługi konserwacji zapobiegawczej do magazynu klienta Mecalux wysyła swojego specjalistę, który dokonuje przeglądu systemów magazynowych oraz urządzeń transportu bliskiego, a następnie sporządza raport, w którym opisuje stan techniczny każdego z regałów, a także podaje zalecenia, jeżeli zachodzi taka konieczność. Jako producent systemów magazynowych Mecalux dostarcza również części potrzebne do ich naprawy.

Jeżeli nie chcesz, aby zaskoczyła Cię awaria, skorzystaj z usługi konserwacji zapobiegawczej i naprawczej systemów składowania oraz oprogramowania magazynowego oferowanej przez Mecalux. Skontaktuj się z nami, a udostępnimy szczegóły dotyczące każdego planu konserwacji i dostosujemy go do Twoich potrzeb. Uruchom swój magazyn i zapewnij mu niezawodną ochronę!