Paletyzowanie towaru polega na układaniu produktów na paletach

Paletyzowanie towaru – sposoby i zalety

07 cze 2023

Paletyzowanie towaru polega na układaniu produktów na palecie, aby ułatwić ich składowanie, obsługę i transport. Palety (najczęściej drewniane) pełnią funkcję nośnika ładunku, a także zapobiegają uszkodzeniu transportowanych produktów.

Na paletach układane są pojedyncze jednostki ładunkowe, dzięki czemu powstaje jeden ładunek o większych wymiarach. Paletyzacja usprawnia obsługę ładunków przez magazynierów, ponieważ mogą naraz pobierać i odkładać całe ładunki zamiast wielu pojedynczych produktów.

Aby instalacja działała w pełni wydajnie, konieczne jest prawidłowe przeprowadzenie paletyzacji. W magazynach automatycznych, oprócz zapewnienia integralności towaru, ważne jest sprawdzenie stanu palet, co pozwoli zapobiec uszkodzeniom konstrukcji automatycznych systemów składowania i transportu. Zanim palety zostaną skierowane do regałów, na stanowiskach kontroli rozmiaru i wagi palet (PIE) weryfikuje się, czy są w odpowiednim stanie.

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów palet różniących się wymiarami i materiałem wykonania. W większości przypadków wybór rodzaju palety do paletyzacji towaru zależy od cech produktu, systemów składowania oraz urządzeń transportu bliskiego wykorzystywanych w magazynie.

Poprawnie wykonana paletyzacja ułatwia składowanie i transport
Prawidłowo wykonana paletyzacja ułatwia składowanie i transport towaru

Sposoby paletyzowania towaru

Sposoby paletyzowania towaru zależą od rodzaju produktu. Niezależnie od wybranej opcji celem paletyzacji jest zwiększenie stabilności ładunku, aby zapobiec stratom i uszkodzeniom towaru. Dwa główne sposoby paletyzacji: 

  • Przeplatany (A): sposób ułożenia pojemników powtarza się co dwie warstwy, aby zwiększyć stabilność ładunku na palecie.
  • Układanie w stos (B): wszystkie jednostki ładunkowe są ułożone tak samo, tworząc jednolitą całość.

Podczas paletyzacji często owija się paletę plastikowymi lub stalowymi taśmami spinającymi, czy też zabezpiecza za pomocą folii stretch, aby ustabilizować ładunek na czas transportu.

Jest wiele sposobów tworzenia stosów na paletach
Istnieją różne sposoby tworzenia stosów na paletach

Zalety paletyzowania towaru

Zalety paletyzowania towaru są następujące:

  • Optymalizacja powierzchni składowania – grupowanie towaru na paletach umożliwia składowanie większej liczby produktów na tej samej powierzchni.
  • Wzrost produktywności – układanie produktów w stosy na palecie zmniejsza liczbę operacji wykonywanych przez magazynierów i urządzenia transportu bliskiego, a także umożliwia obsługę większej liczby produktów jednocześnie.
  • Sprawne pobieranie i odkładanie ładunków – pobieranie i odkładanie paletyzowanego towaru przebiega sprawnie dzięki odpowiednim urządzeniom transportu bliskiego.
  • Monitorowanie składowanego towaru – składowanie palet ułatwia kontrolę stanów magazynowych ze względu na mniejszą liczbę pojedynczych ładunków znajdujących się w magazynie.
  • Większa wydajność załadunku i rozładunku – dzięki paletyzacji pracownicy magazynu (lub urządzenia automatyczne w rampach załadowczych) sprawniej przeprowadzają załadunek lub rozładunek. Urządzenia transportu bliskiego mogą układać produkty w stosy, co przekłada się na mniejszą liczbę ruchów magazynowych. 
  • Integralność towaru podczas transportu – zabezpieczenie palet zapobiega stratom i uszkodzeniom pojedynczych paczek lub pojemników podczas dystrybucji produktu.
  • Bezpieczeństwo w magazynach manualnych i automatycznych – paletyzowanie zmniejsza ryzyko uszkodzeń i strat towaru, a jednocześnie zapewnia większe bezpieczeństwo towaru, operatorów i urządzeń automatycznych.
Na palecie warstwami układane są mniejsze jednostki ładunkowe
Mniejsze jednostki ładunkowe są układane na palecie warstwami

Paletyzowanie towaru – wskazówki

W pierwszej kolejności należy wybrać rodzaj palety dostosowany do potrzeb prowadzonej działalności. Ze względu na znaczną różnorodność produktów oferowanych przez przedsiębiorstwa dostępnych jest wiele wariantów palet różniących się wymiarami, np. europalety lub palety amerykańskie, czy materiałem wykonania – drewniane, plastikowe lub metalowe.

Najczęściej stosuje się palety kwadratowe lub prostokątne. Ich popularność wynika z prostej obsługi i pakowania oraz możliwości sztaplowania palet. Podczas paletyzowania należy równomiernie rozłożyć obciążenie, aby ustabilizować ładunek.

Należy stosować do pakowania materiały wysokiej jakości, ponieważ to opakowanie zapobiega uszkodzeniom produktów podczas obsługi, składowania i transportu. Trzeba też dopilnować, aby do środka nie dostawało się powietrze, woda, ani inny rodzaj cieczy, które mogłyby doprowadzić do uszkodzenia składowanego towaru.

Prawidłowe paletyzowanie towaru jest kluczowe, aby zapewnić bezpieczeństwo w magazynie automatycznym
Prawidłowo przeprowadzone paletyzowanie towaru zwiększa bezpieczeństwo w magazynie automatycznym

Paletyzowanie towaru – większa wydajność i bezpieczeństwo w magazynie

Paletyzowanie towaru usprawnia logistykę, ale przede wszystkim zapewnia integralność produktów podczas składowania czy transportu towaru między różnymi strefami magazynu. Poprawne przeprowadzenie paletyzacji jest szczególnie ważne w magazynach automatycznych – palety w dobrym stanie umożliwiają płynne działanie systemów składowania i zmniejszają ryzyko strat towaru i uszkodzeń konstrukcji.

Jeśli chcesz zwiększyć wydajność swojego magazynu i usprawnić przepływ towaru na paletach, skontaktuj się z nami. Nasi eksperci doradzą Ci w wyborze najlepszego rozwiązania dla Twojej firmy.