Poprawna paletyzacja jest niezbędna dla bezpiecznego składowania ładunków w magazynie

Znaczenie paletyzacji w logistyce

18 sie 2021

Paletyzacja to proces logistyczny polegający na grupowaniu towarów na palecie, w wyniku czego otrzymujemy pojedynczy ładunek łatwy do przenoszenia przy użyciu rozmaitych urządzeń transportu bliskiego. Paleta to pozioma platforma, którą można przemieszczać wraz z całym ładunkiem za pomocą wózka widłowego lub wózka paletowego ręcznego i elektrycznego.

Paletyzacja nie tylko ułatwia transport, ale również pozwala chronić towary, zapewniając bezpieczne warunki przechowywania przed kolejnym procesem logistycznym lub w drodze do klienta docelowego.

Rodzaj stosowanych palet należy dobrać odpowiednio do przenoszonych towarów. Dostępne na rynku palety różnią się materiałem wykonania (palety drewniane, plastikowe, metalowe) oraz wymiarami. Najczęściej spotykane to europalety, palety amerykańskie i półpalety.

Od czego zależy wybór palety? Najważniejsze czynniki:  

  • Systemy składowania stosowane w magazynie.
  • Ręczne i automatyczne urządzenia transportu bliskiego.
  • Rodzaj przechowywanych produktów.
  • Warunki określone przez dostawców.

Zalety paletyzacji

Najważniejsze korzyści wynikające z upowszechnienia palet jako standardowej jednostki ładunkowej w magazynach:

  • Wydajniejszy załadunek i rozładunek towarów – produkty ułożone na palecie można sprawniej i szybciej przenosić z i do pojazdu, zarówno przy użyciu ręcznych urządzeń, jak i automatycznych systemów rozładunku i załadunku towarów.
  • Sprawniejszy przepływ towarów w magazynie – produkty na paletach można łatwiej transportować w obrębie magazynu. 
  • Większe bezpieczeństwo towarów i personelu – brak konieczności przenoszenia ładunków pojedynczo ogranicza ryzyko wypadków pracowników i uszkodzenia towarów.
  • Lepsza kontrola stanu zapasów – ładunki na paletach zdecydowanie łatwiej się przelicza. Jeżeli kierownik magazynu zna liczbę składowanych produktów na palecie, może wzrokowo oszacować stan posiadanych zapasów.
  • Lepsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni magazynowej dzięki możliwości układania towarów na posadzce lub umieszczania ich na regałach. 
Pierwsze palety opracowano z myślą o usprawnieniu zaopatrzenia wojsk w czasie II wojny światowej
Pierwsze palety opracowano z myślą o usprawnieniu zaopatrzenia wojsk w czasie II wojny światowej

Początki paletyzacji – historia procesu logistycznego 

Paletę uważa się za jeden z przełomowych wynalazków w logistyce XX wieku. Już na początku lat 20. amerykańskie przedsiębiorstwa zaczęły stosować drewniane płozy celem usprawnienia przepływu coraz cięższych towarów w magazynach.

Jednak palety w swym obecnym kształcie powstały dopiero na potrzeby wojska. Podczas II wojny światowej (1939-1945) niezbędny był wydajny sposób zaopatrywania żołnierzy na froncie w żywność i amunicję. Od tego czasu palety stały się nieodzownym elementem w logistyce, pozwalając usprawnić transport towarów na każdym etapie, począwszy od przyjęcia do magazynu, poprzez składowanie, a na dostawie kończąc. Zarówno magazyny tradycyjne, jak i zautomatyzowane do prawidłowego działania wymagają palet w idealnym stanie technicznym, bez czego trudno zapewnić maksymalną wydajność pracy.

Rosnąca popularność handlu elektronicznego stanowi dodatkowe wyzwanie dla obiektów magazynowych. Obecnie towary przechowuje się nie tylko na paletach, ale również w pudełkach czy pojemnikach

W ten sposób palety przestają być główną jednostką ładunkową. Choć w przemyśle spożywczym czy motoryzacyjnym są nadal najchętniej wykorzystywanym nośnikiem, to już np. w handlu detalicznym i segmencie e-commerce, który obsługuje raczej drobne zamówienia do kilku sztuk, paletyzacja właściwie staje się zbędna. 

Paletyzacja umożliwia lepsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni magazynowej
Paletyzacja umożliwia lepsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni magazynowej

Jak prawidłowo ułożyć towar na palecie

Proces paletyzacji składa się z dwóch etapów: układania towarów na palecie oraz ich zabezpieczenia. Najpierw należy równomiernie rozmieścić w kolejnych warstwach wszystkie produkty. Zazwyczaj są one umieszczane w niewielkich pudełkach o regularnym kształcie, które nie sprawiają w tym zakresie większych trudności.

Należy przy tym pamiętać, że ciężar na palecie powinien być rozłożony równomiernie – nie należy zbytnio obciążać środka, a tym bardziej boków palety. Grozi to jej odkształceniem, co może skutkować uszkodzeniem towarów oraz stanowić zagrożenie dla personelu. Pudełka nie powinny w żadnym miejscu wystawać z palety, gdyż w przeciwnym razie ładunek może zsunąć się z palety podczas składowania lub transportu i wyrządzić poważne szkody. 

Ładunki na palecie muszą być ułożone stabilnie, aby zabezpieczyć towar przed uszkodzeniem
Ładunki na palecie muszą być ułożone stabilnie, aby zabezpieczyć towar przed uszkodzeniem

Produkty ułożone na palecie należy odpowiednio zabezpieczyć. W tym celu towar zwykle owija się folią stretch, tworząc gotową do transportu jednostkę. Czynność tę można wykonać ręcznie lub skorzystać z dostępnych na rynku owijarek automatycznych. 

Różne jednostki ładunkowe w jednym magazynie – nowa logistyka

Choć wzrost popularności e-commerce zmusił wiele firm do rezygnacji z palet na rzecz pudełek – zwłaszcza w branży odzieżowej i handlu detalicznym – wciąż niemało jest obiektów, które na co dzień posługują się wyłącznie paletami

Towary na paletach przed załadunkiem można składować w strefach buforowych

Towary na paletach przed załadunkiem można składować w strefach buforowych

Prawidłowa paletyzacja jest szczególnie istotna w przypadku przedsiębiorstw, które planują zautomatyzowanie przynajmniej części procesów logistycznych. Przy obsłudze automatycznej lub półautomatycznej towary muszą być idealnie ułożone i zabezpieczone, aby nie zsunęły się z palety, co mogłoby zablokować pracę magazynu. 

Mecalux posiada wieloletnie doświadczenie w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań dostosowanych do potrzeb klientów. W naszej ofercie proponujemy szeroki wybór konwencjonalnych i automatycznych systemów do składowania spaletyzowanych jednostek ładunkowych. Skontaktuj się z nami, a nasi specjaliści pomogą Ci zoptymalizować wykorzystanie powierzchni magazynu i usprawnić jego funkcjonowanie.