Skuteczne zarządzanie przepływami logistycznymi pozwala osiągnąć większą wydajność łańcucha dostaw

Przepływy logistyczne – kluczowy element zoptymalizowanego łańcucha dostaw

18 październik 2021

Przepływy logistyczne to bardzo szeroko zakrojone pojęcie obejmujące wymianę dóbr, informacji oraz zasobów finansowych pomiędzy różnymi jednostkami współpracującymi ze sobą.

Procesy te mają kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania łańcucha dostaw, a w efekcie całego przedsiębiorstwa, ponieważ od prawidłowego zarządzania przepływami logistycznymi zależą możliwości produkcyjne i dystrybucyjne, które wpływają bezpośrednio na spełnianie oczekiwań klienta.

W niniejszym artykule wyjaśniamy, czym są przepływy logistyczne, prezentujemy różne ich rodzaje oraz sposób ich optymalizacji w celu osiągnięcia większej wydajności łańcucha dostaw.

Czym są przepływy logistyczne?

Przepływy logistyczne to wszystkie czynności wykonywane w zakresie danego produktu od produkcji aż po sprzedaż, w tym transport, magazynowanie oraz dystrybucja.

Prawidłowe zarządzanie tymi czynnościami, charakteryzującymi się stałym przepływem zasobów i informacji, stanowi pierwszy krok w kierunku optymalizacji łańcucha dostaw. Aby było to możliwe, należy dogłębnie poznać procesy logistyczne realizowane w firmie.

Zorganizowanie optymalnych przepływów logistycznych rozpoczyna się od analizy i prognozowania popytu. Bez tego elementu nie da się wyznaczyć tempa produkcji, przeprowadzić inwentaryzacji, określić strategii transportu do punktu sprzedaży itp.

Wypracowanie efektywnych przepływów logistycznych przyczyniających się do zwiększenia wydajności łańcucha dostaw wymaga sprawności operacyjnej wewnątrz każdego działu firmy w zakresie zaopatrzenia, magazynowania, przygotowywania zamówień i dystrybucji, ale również ich skoordynowanej pracy.

Określenie strategii transportu do punktu sprzedaży lub klienta końcowego ma podstawowe znaczenie dla efektywności przepływów logistycznych

Określenie strategii transportu do punktu sprzedaży lub klienta końcowego ma podstawowe znaczenie dla efektywności przepływów logistycznych

Rodzaje przepływów logistycznych

W zależności od etapu realizacji istnieją dwa istotne rodzaje przepływów logistycznych:

 • Przepływy wewnętrzne. Znane również jako przepływy produkcyjne, są to wszystkie przepływy komponentów i poszczególnych materiałów niezbędnych w sieci produkcyjnej (logistyka zaopatrzenia). Wyróżniamy tu między innymi procesy obróbki, produkcji, manipulacji towarem, magazynowania i transportu surowców. 
 • Przepływy zewnętrzne. Dzielą się na dwa rodzaje – przepływy dostawy i przepływy dystrybucji. Przepływy dostawy są związane z dostarczaniem surowców i materiałów eksploatacyjnych od dostawcy do magazynu. Przepływy dystrybucji dotyczą z kolei przepływów wyrobów gotowych lub półproduktów z magazynu do klienta końcowego. 

Ponadto w zależności od zapotrzebowania istnieją różne strategie zarządzania przepływami:

 • Przepływy push. Produkcja niezbędnych wyrobów na podstawie prognozy popytu.
 • Przepływy pull. Zlecenie wytworzenia produktu jest realizowane wyłącznie na podstawie złożonego zamówienia przez klienta. Jest to bardzo częsta strategia stosowana w przypadku produktów dostępnych wyłącznie na zamówienie lub wymagających personalizacji. 
 • Przepływy ścisłe. Nazywane z języka angielskiego just-in-time, polegają na dostarczaniu zarówno surowców, jak i wyrobów gotowych w wymaganym momencie. Umożliwia to ograniczenie składowanych zapasów do minimum. 
 • Przepływy synchroniczne. Poszczególne materiały i elementy są dostarczane w miarę postępów procesu produkcyjnego.

Zalety efektywnego zarządzania przepływami logistycznymi

Skuteczne zarządzanie przepływami logistycznymi przynosi firmie szereg korzyści w licznych obszarach jej działalności:  

 • Wzrost wydajności. Wzrost wydajności jest jedną z głównych korzyści, jaką można zaobserwować już od pracy linii produkcyjnych po dostawy towarów klientom docelowym. 
 • Lepsze zarządzanie zapasami. Sprawny obieg informacji przez poszczególne działy firmy przyczynia się do znacznie lepszej kontroli towarów. Umożliwia to ograniczenie występowania zapasu nadmiernego lub braku zapasów w magazynie.
 • Optymalizacja informacji. Wynikająca z ujednolicenia i uproszczenia informacji oraz zapasów. 
 • Ograniczenie kosztów. Poznanie i udoskonalenie przepływów logistycznych jest nieodzowne dla podejmowania działań naprawczych i optymalizowania operacji, zmierzających do ograniczenia kosztów logistycznych.
 • Konkurencyjność firmy. Dzięki sprawnym i bezbłędnym przepływom logistycznym firmy stają się bardziej konkurencyjne, co umożliwia im rozwój i ekspancję na nowe rynki.
 • Lojalność klientów. Dobra obsługa klienta jest możliwa tylko pod warunkiem zapewnienia terminowych i bezbłędnych dostaw zamówień. Szybka realizacja sprzyja poczuciu zadowolenia z dokonanego zakupu, co zwiększa prawdopodobieństwo powrotu konsumenta i ponownych zakupów w firmie. 

Efektywne zarządzanie przepływami logistycznymi przyczynia się do osiągnięcia maksymalnej wydajności łańcucha dostaw oraz spełnienia głównego celu logistyki – zwiększenia wartości oferowanych produktów i świadczonych usług po możliwie najniższych kosztach.

Przepływy logistyczne 4.0

Automatyzacja procesów logistycznych jest rozwiązaniem wybieranym przez wiele firm w celu utrzymania konkurencyjności na rynku opanowanym przez przemysł 4.0. Zarządzanie przepływami logistycznymi przebiega zatem znacznie sprawniej w wyniku automatyzacji wszystkich lub większości operacji wchodzących w skład łańcucha logistycznego, w tym przekazywania informacji. 

Wdrożenie jednego z wielu rodzajów magazynów automatycznych lub zautomatyzowanych urządzeń przeładunkowych przyczynia się do poprawy wydajności, ograniczenia błędów i obniżenia kosztów operacyjnych. Są to trzy osiągnięcia decydujące o efektywności przepływów logistycznych firmy. 

Można również postawić na automatyzację zarządzania wszystkimi informacjami dotyczącymi przepływów logistycznych za pomocą systemu WMS. WMS może zostać zintegrowany z systemem ERP, tworząc w ten sposób magazyn doskonale skomunikowany z pozostałymi ogniwami łańcucha dostaw. Systemy ERP obejmują różne moduły związane bezpośrednio z przepływami logistycznymi, w tym moduły finansowe, przekrojowe (np. moduł konserwacji lub zapewnienia jakości) czy logistyczne (np. moduł dedykowany produkcji lub zaopatrzeniu).

Z kolei systemy zarządzania magazynem, jak na przykład Easy WMS firmy Mecalux, posiadają rozmaite funkcje usprawniające cyfrowe zarządzanie przepływami logistycznymi od momentu wytwarzania produktu po jego dostarczenie klientowi końcowemu. Mecalux opracował m.in. moduł WMS do zarządzania produkcją, który synchronizuje czynności magazynowe z procesami produkcyjnymi w celu zapewnienia zaopatrzenia w trybie just-in-time. Z kolei w zakresie dostaw program dla spedycji (moduł WMS Multi Carrier Shipping Software) upraszcza codzienną współpracę magazynu z firmami przewozowymi, zapewniając pełną kontrolę nad całym procesem wysyłki – od zapakowania artykułów po utworzenie kodu umożliwiającego ich śledzenie.

Wdrożenie systemu WMS pozwala na cyfryzację zarządzania wszystkimi informacjami związanymi z przepływami logistycznymi

Wdrożenie systemu WMS pozwala na cyfryzację zarządzania wszystkimi informacjami związanymi z przepływami logistycznymi

Przepływy logistyczne – główny aspekt efektywności łańcucha dostaw

Stworzenie efektywnego łańcucha dostaw nie jest możliwe bez sprawnych, szybkich i bezbłędnych przepływów logistycznych oraz skoordynowanej współpracy wszystkich działów firmy. W celu dynamizacji obiegu zasobów i informacji zaleca się określenie procesów magazynowych, które można zautomatyzować, oraz sposobów poprawy zarządzania danymi dzięki integracji systemu WMS z ERP. 

Usprawnij przepływy logistyczne w Twojej firmie i zapewnij optymalną wydajność łańcucha dostaw dzięki systemom magazynowym Mecaluxu. Skontaktuj się z nami, a dostarczymy Ci innowacyjne rozwiązanie logistyczne dostosowane do Twojej działalności.