Roboty AGV to pojazdy sterowane automatycznie wykorzystywane w magazynach i zakładach produkcyjnych

Jak działają roboty AGV?

24 czerwiec 2022

Roboty AGV (ang. automated guided vehicle) to samojezdne urządzenia transportowe, które po raz pierwszy zastosowano w magazynach i zakładach produkcyjnych w połowie XX wieku.

Wózki AGV poruszają się samoczynnie bez nadzoru ze strony operatora. Można je podzielić na grupy ze względu na zastosowaną metodę naprowadzania. Obecnie najpopularniejsze z nich to naprowadzanie elektromagnetyczne, refleksyjne oraz wykorzystujące mapping 2D.

Czym są roboty samojezdne?

Roboty samojezdne, nazywane też autonomicznymi wózkami transportowymi, to urządzenia wykorzystywane do transportu ładunków w obiektach logistycznych i halach produkcyjnych.

Ich najważniejszą zaletą jest brak konieczności nadzoru przez człowieka – urządzenia samoczynnie przemieszczają się między wyznaczonymi punktami dzięki naprowadzaniu laserowemu lub technologii rozpoznawania obrazu. Roboty AGV mogą przewozić niemal każdy ładunek, poruszając się po z góry ustalonych trasach.

Mimo wielu zalet rozwiązanie to może okazać się niewystarczające w obiektach o dużym natężeniu przepływu ładunków. W takich przypadkach zdecydowanie lepiej postawić na automatyczne przenośniki paletowe i pojemnikowe, które gwarantują najwyższe tempo transportu towarów.

W ostatnich latach opracowano roboty AGV bazujące na sztucznej inteligencji (AIV od ang. autonomous intelligent vehicles). Tego typu urządzenia doskonale sprawdzają się w obiektach o wysokim tempie przepływu ładunków i nie wymagają wyznaczonych tras przejazdu.

Roboty AGV służą do automatyzacji pobierania towarów z regałów oraz dostarczania produktów do kittingu
Roboty AGV służą do automatyzacji pobierania towarów z regałów oraz dostarczania produktów do kittingu

Zastosowanie robotów AGV

Roboty AGV wykorzystuje się m.in. do przenoszenia zapasów między rożnymi strefami obiektu logistycznego oraz do załadunku i wyładunku towarów w dokach przeładunkowych. Dzięki dużej ładowności urządzenia te stosuje się też w zakładach produkcyjnych do zaopatrywania linii montażowych w większe elementy. Najczęściej spotykane zastosowania robotów AGV są następujące:

  • Załadunek i rozładunek pojazdów. Roboty AGV z powodzeniem zastępują wózki widłowe i inne urządzenia przeładunkowe. Tego typu systemy mogą samoczynnie pobierać i umieszczać towary w przestrzeni ładunkowej ciężarówki.
  • Załadunek i rozładunek regałów. Roboty samojezdne odkładają towary na wyznaczone miejsca w regałach oraz pobierają je i odwożą na stanowiska kompletacji zamówień. Pozwala to znacznie przyspieszyć zarówno przepływ produktów, jak i pracę personelu.
  • Zaopatrywanie zakładu produkcyjnego. Roboty AGV sprawnie i szybko transportują duże ilości towarów oraz ciężkie ładunki o nietypowym kształcie. Dlatego właśnie często są wykorzystywane w magazynach zaopatrujących zakłady produkcyjne oraz linie montażowe, zwłaszcza w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym.
  • Dostarczanie produktów do kittingu. Roboty AGV nie tylko nadają się do przenoszenia ciężkich elementów, ale również do zaopatrywania stanowisk do kittingu w magazynach. Wózki poruszające się po wyznaczonych trasach płynnie dostarczają odpowiednie ilości produktów wchodzących w skład poszczególnych zestawów.

Roboty AGV znalazły zastosowanie niemal w każdej branży, począwszy od przemysłu wytwórczego (zwłaszcza zakłady działające w modelu just-in-time, który wymaga ścisłego przestrzegania wyznaczonego harmonogramu zaopatrzenia), poprzez przemysł spożywczy i farmaceutyczny, aż po motoryzację.

Roboty AGV zapewniają sprawny przepływ ładunków w magazynie firmy Novartis w Polsce
Roboty AGV zapewniają sprawny przepływ ładunków w magazynie firmy Novartis w Polsce

Jak działają roboty AGV?

Typowy robot AGV składa się z pięciu podstawowych elementów: systemu nawigacji, urządzeń bezpieczeństwa, akumulatora, napędu i sterownika.

  • System nawigacji. Odpowiada za zbieranie i przetwarzanie danych niezbędnych do sprawnego poruszania się robota po wyznaczonej trasie. Najczęściej w tym celu stosuje się naprowadzanie laserowe i elektromagnetyczne (indukcyjne).
  • Urządzenia bezpieczeństwa. Każdy robot AGV jest wyposażony w odpowiednie systemy zapewniające bezpieczną pracę. Mogą to być np. czujniki laserowe, które wykrywają przeszkody na trasie przejazdu, aby w porę zatrzymać urządzenie.
  • Akumulator. Zapewnia energię niezbędną do zasilania napędu i pozostałych podzespołów robota. Każdy robot AGV ma wbudowany akumulator oraz system ładowania dostosowany do warunków panujących w danym obiekcie.
  • Napęd. Roboty AGV są wyposażone w wiele mechanizmów umożliwiających poruszanie się po wyznaczonych trasach oraz realizację określonych zadań. Do tej kategorii elementów zalicza się m.in. silniki, koła, rozsuwane maszty oraz hydrauliczne układy podnoszenia ładunków.
  • Sterownik. Robot działa pod kontrolą programowalnego sterownika logicznego (PLC), który przetwarza informacje otrzymane z oprogramowania.

Rozkazy pochodzą z oprogramowania nadrzędnego, np. systemu WMS do zarządzania magazynem, który nadzoruje pracę całego obiektu logistycznego i synchronizuje manewry poszczególnych systemów automatycznych.

Najciekawsze projekty z wykorzystaniem robotów AGV

Informatyczny system magazynowy Easy WMS marki Mecalux nadzoruje działanie wielu obiektów logistycznych wykorzystujących roboty AGV.

Na tego typu rozwiązanie zdecydowała się m.in. hiszpańska firma Normagrup specjalizująca się w produkcji oświetlenia awaryjnego. Firma zainwestowała w cztery inteligentne wózki samojezdne, które poruszają się między liniami produkcyjnymi a automatycznym magazynem pojemnikowym. System Easy WMS komunikuje się z oprogramowaniem sterującym robotów AGV, informując o wydaniu artykułu z magazynu. Po otrzymaniu takiego komunikatu wózek odbiera artykuł i zawozi go na wyznaczoną linię produkcyjną. „Automatyczna realizacja wszystkich manewrów zapewnia idealną synchronizację pracy magazynu i zrobotyzowanych procesów w zakładzie produkcyjnym” – zapewniają przedstawiciele Normagroup.

Polski oddział firmy biotechnologicznej Novartis dysponuje samonośnym magazynem automatycznym obsługiwanym przez roboty AGV. Obiekt pracuje pod kontrolą oprogramowania Mecaluxu, które dba o prawidłową organizację towarów i zaopatrzenie linii produkcyjnych. „Automatyzacja jest dla Novartis priorytetem nawet w takich obszarach, jak bliski transport ładunków” – podkreśla Tomasz Marchewa, dyrektor ds. łańcucha dostaw w przedsiębiorstwie.

Roboty AGV najczęściej jednak wykorzystuje się do transportu towarów w obrębie tego samego magazynu. Taką właśnie funkcję pełnią w obiektach logistycznych firmy Clairefontaine w Alzacji (Francja), gdzie przewożą towary między strefami składowania, przyjęć, kompletacji zamówień i wysyłek. Firma Clairefontaine zainwestowała również w informatyczny system magazynowy Easy WMS, który koordynuje wszystkie operacje logistyczne przedsiębiorstwa.

 

Sprawny transport ładunków dzięki robotom AGV

Roboty AGV to automatyczne urządzenia pozwalające usprawnić przepływ towarów między różnymi strefami tego samego obiektu lub między magazynem a zakładem produkcyjnym. Większość robotów AGV – z wyjątkiem urządzeń opartych na sztucznej inteligencji – porusza się po wyznaczonych trasach.

Dlatego rozwiązania typu AGV warto uzupełnić o urządzenia automatyczne o większej wydajności, np. układnice i przenośniki, albo zainwestować w autonomiczne roboty mobilne (AMR), które nie wymagają z góry określonych tras przejazdu. Jeżeli chcesz wdrożyć rozwiązania automatyczne, aby zwiększyć wydajność pracy Twoich obiektów logistycznych, koniecznie skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści doradzą Ci, jak najlepiej wykorzystać możliwości logistyczne Twojej firmy.