Składowanie blokowe polega na układaniu jednostek ładunkowych jedna na drugiej bezpośrednio na posadzce magazynu

Składowanie blokowe – jak zagospodarować przestrzeń magazynu bez regałów

08 wrz 2021

Składowanie blokowe to jedno z podstawowych i jednocześnie najprostszych do wdrożenia sposobów magazynowania ładunków. Właściwe wykorzystanie tego rozwiązania może przynosić szereg korzyści. Aby wykorzystać tę metodę, należy znać jej specyfikę oraz sytuacje, w których zapewni najlepszą funkcjonalność.

W niniejszej publikacji wyjaśnimy, na czym dokładnie polega składowanie blokowe, jakie ma zalety i wady oraz jaka jest różnica między składowaniem blokowym a akumulacyjnym. 

Na czym polega składowanie blokowe

Składowanie blokowe to sposób magazynowania polegający na układaniu jednostek ładunkowych (palety, pojemniki lub produkty luzem) w stosy, jedna na drugiej na posadzce magazynu bez użycia regałów.

Ładunki mogą być przechowywane na różnych nośnikach, zależnie od właściwości samego produktu. Nadrzędnym wymogiem jest zapewnienie odpowiedniej wytrzymałości pozwalającej na przyjęcie ciężaru pozostałych artykułów. W przypadku produktów delikatnych stworzona w ten sposób konstrukcja może ulec zawaleniu.

 

Zalety i wady składowania blokowego

Składowanie blokowe charakteryzuje się następującymi zaletami: 

  • Oszczędność kosztów: to największa zaleta tego rozwiązania. Składowanie blokowe jest najbardziej opłacalnym sposobem magazynowania ładunków, ponieważ nie wymaga montażu regałów. 
  • Lepsze wykorzystanie przestrzeni: dzięki ułożeniu ładunków w stosach i w blokach możliwe jest lepsze wykorzystanie powierzchni w porównaniu z ustawianiem na posadzce palet pojedynczo. Rozwiązanie to pozwala wyeliminować większość korytarzy obsługowych.
  • Łatwe zarządzanie pozycjami asortymentowymi: składowanie blokowe wymaga podzielnia ładunków według asortymentu, jaki się na nich znajduje. Stworzone przez to bloki ładunków z tą samą referencją ułatwiają ich obsługę.

Ten rodzaj składowania posiada również kilka istotnych wad, których wpływ na zarządzanie magazynem należy wziąć pod uwagę przed wdrożeniem tej metody przechowywania ładunków:

  • Ograniczenia wysokości składowania: określane stosownie do rodzaju magazynowanych ładunków. W przypadku ułożenia zbyt dużej liczby produktów w stosach, cała konstrukcja może okazać się niestabilna. Tylko regały gwarantują możliwość składowania na dużych wysokościach. 
  • Uszkodzenie towaru: w przypadku nadmiernego ciężaru ładunków ułożonych w stosach towar znajdujący się niżej może ulec uszkodzeniu.
  • Ryzyko wypadków: regały zapobiegają osuwaniu się ładunków, amortyzują ewentualne uderzenia urządzeń transportu bliskiego i zapewniają całkowitą stateczność ładunku w wyznaczonej lokalizacji. Składowanie blokowe nie zapewnia tych korzyści. Jest to system wiążący się z większą liczbą zagrożeń

Główna zaletą wynikającą ze składowania blokowego są niskie początkowe nakłady inwestycyjne. Jeżeli jednak chcemy wyeliminować ryzyko uszkodzenia ładunków i zwiększyć bezpieczeństwo operatorów, niezbędne jest użycie regałów.

Składowane blokowo mogę być jedynie ładunki o odpowiedniej wytrzymałości
Składowane blokowo mogę być jedynie ładunki o odpowiedniej wytrzymałości

Kiedy zdecydować się na składowanie blokowe?

Każdy sposób składowania ma określone zalety i wady, a jego zastosowanie zależy od wielu czynników, takich jak: dostępna w magazynie powierzchnia, rodzaj składowanego towaru oraz niezbędny przepływ pracy. Składowanie blokowe jest rozwiązaniem skierowanym do firm obsługujących towar przeznaczony do układania w stosy w celu ograniczenia kosztów i uproszczenia prowadzonych operacji.

Kolejnym ważnym aspektem jest wskaźnik rotacji zapasów. Składowanie blokowe można stosować wyłącznie w przypadku towaru o niskim poziomie rotacji, ponieważ ograniczenie liczby operacji w zakresie przyjęć i wydań towaru przyczynia się do zwiększenia stabilności konstrukcji.

Składowanie blokowe jest częściej stosowane w przypadku ograniczonych zdolności inwestycyjnych i przestrzeni umożliwiającej rozlokowanie jednolitych bloków ładunków. Dysponując niezbędnymi środkami finansowymi, firmy decydują się zwykle na wdrożenie systemów magazynowych eliminujących ryzyko uszkodzenia ładunków.

Jest to również sposób składowania wykorzystywany w tradycyjnych magazynach do takich operacji jak cross-docking lub jako tymczasowy bufor magazynowy w celu przejściowego składowania produktów, które mają zostać posortowane i wydane bez składowania. Przykładem takiego rozwiązania może być magazyn firmy Refrescos Bandeirantes z Brazylii, dla której firma Mecalux opracowała projekt składowania blokowego palet przed ich umieszczeniem na regałach wjezdnych (drive-in). Było to zatem połączenie regałów z konkretnym zastosowaniem składowania blokowego.

Regały typu drive-in to najprostszy system magazynowania akumulacyjnego
Regały typu drive-in to najprostszy system magazynowania akumulacyjnego

Różnice między składowaniem blokowym i akumulacyjnym

Bardzo często system składowania blokowego jest mylony z systemem akumulacyjnym. Istotną różnicą między tymi dwoma rozwiązaniami jest to, że systemy akumulacyjne wykorzystują regały do przechowywania ładunków, podczas gdy w przypadku składowania blokowego ładunki układane są bezpośrednio jeden na drugim. Regały w dowolnym systemie akumulacyjnym są wyposażone w elementy ochronne zapewniające całkowite bezpieczeństwo towaru oraz operatorów.

Istnieją rozmaite systemy magazynowania akumulacyjnego. Każdy z nich, podobnie jak w przypadku składowania blokowego, umożliwia eliminację korytarzy obsługowych w celu optymalizacji powierzchni magazynowej. Najprostszym systemem są regały wjezdne, w których wózki poruszają się wewnątrz regałów w celu odłożenia lub pobrania palety.

Z kolei system Pallet Shuttle do obsługi palet w obrębie instalacji wykorzystuje wózek o napędzie elektrycznym. Zastąpienie tradycyjnych urządzeń przeładunkowych samojezdnym wózkiem umożliwia znaczne ograniczenie czasu trwania poszczególnych czynności logistycznych oraz zmniejszenie ryzyka wypadków. Inne rozwiązanie stanowią regały przesuwne Movirack umieszczane na ruchomych podstawach, co pozwala tworzyć korytarze robocze oraz zapewnia bezpośredni dostęp do magazynowanych ładunków.

Regały przesuwne Movirack zapewniają bezpośredni dostęp do ładunków przy jednoczesnej optymalizacji powierzchni magazynowej
Regały przesuwne Movirack zapewniają bezpośredni dostęp do ładunków przy jednoczesnej optymalizacji powierzchni magazynowej

Rozwiązanie skrojone na miarę potrzeb magazynu

W niektórych obiektach składowanie blokowe może przynosić korzyści pod warunkiem uprzedniej szczegółowej analizy wszystkich zalet takiego rozwiązania, związanych z nim zagrożeń, możliwych scenariuszy itp. Jest to relatywnie ekonomiczny system magazynowania, ponieważ nie wymaga użycia regałów, jednak w przypadku niewłaściwego wykorzystywania jego wdrożenie może utrudnić uzyskanie oczekiwanych efektów. Dlaczego? Ponieważ jest to rozwiązanie mało elastyczne. Skutkuje również zwiększeniem ryzyka wypadków. Jednak jako technika składowania towaru może być stosowany w tradycyjnych magazynach do ściśle określonych zastosowań, na przykład do tymczasowego magazynowania ładunków przed ich umieszczeniem na regale. W magazynach automatycznych ta metoda składowania zasadniczo nie jest wykorzystywana.

Przekonaj się, czy składowanie blokowe może być rozwiązaniem na miarę Twoich potrzeb logistycznych  skontaktuj się z firmą Mecalux, a pomożemy Ci przeanalizować obsługę logistyczną w Twoim obiekcie i doradzimy indywidualne rozwiązanie magazynowe.