Pracownik korzystający z systemu Easy WMS, niezbędnego narzędzia do mierzenia wskaźników KPI w magazynie

Dlaczego warto mierzyć wskaźniki KPI w magazynie

08 cze 2020

Wskaźniki KPI w magazynie, czyli kluczowe wskaźniki efektywności (Key Performance Indicators), to rodzaj miernika pozwalającego firmom określenie stopnia wydajności realizacji procesów magazynowych. Jest to jedno z powszechnie wykorzystywanych narzędzi do oceny wydajności pracy magazynu.

Jak sama nazwa wskazują są to wskaźniki kluczowe, dlatego nie można mierzyć wszystkich aspektów pracy magazynu. Opracowywaniu wskaźników KPI powinien przyświecać cel zbadania tylko najważniejszych procesów realizowanych w gospodarce magazynowej dla specyfiki działalności danego obiektu składowania.

W tym artykule przedstawimy znaczenie mierzenia wskaźników KPI w magazynie, ich rodzaje, a także w jaki sposób uzyskać najbardziej wiarygodne rezultaty ich pomiarów.

Znaczenie wskaźników KPI w magazynie

Wskaźniki KPI w magazynie dostarczają informację, które mogą pomóc ulepszyć zarządzanie gospodarką magazynową oraz zidentyfikować i wyeliminować nieefektywność przeprowadzanych procesów logistycznych. W przypadku logistyki magazynowej ich zastosowanie umożliwia:

 • Mierzenie efektywności danego procesu magazynowego w określonym przedziale czasowym.
 • Podejmowanie decyzji operacyjnych w oparci o uzyskane realne dane.
 • Analizowanie działalności magazynu w kontekście realizacji założonych celów.

Przykłady wskaźników KPI w magazynie

Wskaźniki KPI w magazynie możemy podzielić na cztery grupy. Niektóre są przydatne, gdy celem jest zmniejszenie kosztów lub czasu przeznaczonego na wykonywanie zadań, inne służą identyfikowaniu szans na usprawnienie wydajności pracy magazynu bez ponoszenia strat w jej jakości. Oto kategorie wskaźników i wybrane przykłady

 • Wskaźniki finansowe: wykorzystywane są do monitorowania kosztów operacyjnych związanych z zapasami. Przykłady: wskaźnik kosztów składowania zapasów, wskaźnik wykorzystania powierzchni składowej magazynu, wskaźnik rotacji zapasów.
 • Wskaźniki wydajności: oceniają efektywność procesów, mierzą produktywność w porównaniu do poczynionych nakładów. Przykłady: koszty wykonywanej pracy, efektywność wykorzystania urządzeń przeładunków na podstawie liczby obsługiwanych ładunków.
 • Wskaźniki odnoszące się do czasu: określają wydajność procesów w odniesieniu do czasu ich realizacji. Przykłady: wskaźnik terminowości dostaw, wydajność przyjęcia towarów
 • Wskaźniki jakościowe: mierzą jakość usługi oferowanej klientom. Przykłady: wskaźnik stopnia realizacji zamówień, wskaźnik poprawności kompletacji, wskaźnik reklamacji.
System WMS gwarantuje, że uzyskane wskaźniki KPI w magazynie będą wiarygodne
System WMS gwarantuje, że uzyskane wskaźniki KPI w magazynie będą wiarygodne

System WMS a wskaźniki KPI w magazynie

Wiarygodność otrzymanych wskaźników KPI w magazynie jest uzależniona od rzetelności danych, na podstawie których są one obliczane. Rozwiązania cyfrowe, jak na przykład zaprojektowany przez Mecalux system zarządzania magazynem Easy WMS, gwarantują dokładność gromadzonych informacji. Oto kilka z zalet oprogramowania Easy WMS w odniesieniu do korzystania ze wskaźników KPI:

 • Dostarcza w czasie rzeczywistym dane na temat zapasów w magazynie, ich stanu, pochodzenia, miejsca składowania itp.
 • Oferuje wgląd w działanie operacji magazynowych i pozwala zidentyfikować obszary wymagające poprawy. Na przykład system WMS planuje zadania w procesie kompletacji i mierzy czas ich wykonania, dostarczając informacje umożliwiające usprawnienie szybkości i efektywności realizacji zamówień.
 • Jest źródłem szczegółowych danych na temat wydajności pracowników. Moduł Labor Management System (System zarządzania czasem pracy) oferuje funkcje organizowania zadań operatorów oraz mierzenie efektywności ich pracy,
 • Moduł Supply Chain Analytics (Analiza łańcucha dostaw) dostarcza szczegółowe raporty na temat głównych wskaźników KPI w magazynie. Rodzaje wskaźników mogą być w pełni modyfikowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa

Magazyn, w którym nie wykorzystuje się mocy dostępnych danych, nie może konkurować na współczesnym rynku logistycznym. Prawidłowo dobrane wskaźniki KPI w magazynie nie tylko pomagają obniżyć koszty operacyjne, ale też stanowią narzędzie do bardziej przemyślanego podejmowania decyzji co do kolejnych inwestycji w przyszłości.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, jak usprawnić działanie swojego magazynu lub łańcucha dostaw, skontaktuj się z nami. Pomożemy dopasować najlepsze rozwiązania magazynowe dostosowane do charakteru działalności Twojej firmy.