Wieża kontroli łańcucha dostaw ma kluczowe znaczenie dla optymalizacji jego procesów

Znaczenie wieży kontroli łańcucha dostaw

06 mar 2023

W kontekście rozwoju przemysłu 4.0 wymagającego od firm bardzo złożonych operacji znaczenie wieży kontroli łańcucha dostaw jest coraz większe. To cyfrowe narzędzie dostarcza informacji o procesach logistycznych i pomaga podejmować istotne decyzje w obszarze wdrażania ulepszeń.

Wdrożenie zmian optymalizujących łańcuch dostaw ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia sprzedaży. Nie jest to jednak zadanie tak łatwe, jak mogłoby się wydawać. Korzystając z wieży kontroli łańcucha dostaw, firmy pozyskują i przetwarzają dane dotyczące procesów, z jakich składa się łańcuch dostaw, aby zwiększyć swoją wydajność.

Czym jest wieża kontroli łańcucha dostaw?

Wieża kontroli łańcucha dostaw to platforma cyfrowa pozwalająca monitorować wszystkie wykonywane procesy logistyczne. Przedsiębiorstwo informatyczne IBM określa wieżę kontroli jako panel kontrolny umożliwiający dostęp do danych pochodzących z procesów wchodzących w skład łańcucha dostaw firmy. To wirtualne centrum dowodzenia pozwala nadzorować wszystkie procesy logistyczne i monitorować wydajność pracy magazynu w danym momencie.

Według firmy konsultingowej Deloitte, wykorzystując narzędzia stosowane przez wieżę kontroli, kierownicy logistyki mogą proaktywnie i w czasie rzeczywistym zarządzać łańcuchem dostaw. Dzięki przekrojowej analizie danych firmy są w stanie lepiej zrozumieć i łatwiej rozwiązywać krytyczne problemy, a także przygotować się na wystąpienie sytuacji nadzwyczajnych.

Aby wieża kontroli mogła kompleksowo nadzorować wszystkie prowadzone procesy, wymaga zastosowania specjalistycznych programów informatycznych. Wieża kontroli pozyskuje dane do analizy, łącząc się z poszczególnymi aplikacjami biorącymi udział w operacjach logistycznych: od systemu zarządzania magazynem (WMS), aż po system zarządzania produkcją (MES) czy system planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). Na podstawie uzyskanych informacji firmy mogą usprawnić wydajność procesów logistycznych, a jednocześnie identyfikować swoje produkty na przestrzeni całego łańcucha dostaw.

W celu dokładnego monitorowania zapasów wieża kontroli łańcucha dostaw łączy się z systemem WMS
W celu dokładnego monitorowania zapasów wieża kontroli łańcucha dostaw łączy się z systemem WMS

Jak jest rola wieży kontroli w łańcuchu dostaw?

Wieża kontroli to narzędzie oferujące pełną widoczność całego łańcucha dostaw. Rozwiązanie to opisują autorzy raportu firmy Kearney zatytułowanego Next-level logistics control towers: „Większość firm ma tylko ogólne pojęcie ma temat korzyści płynących z wdrożenia wieży kontroli łańcucha dostaw. Narzędzie to pozwala uzyskać całkowitą widoczność stanu magazynowego i przepływów pracy, dzięki czemu podlegają one większej kontroli pomiędzy rejonami, dywizjami czy szlakami handlowymi”. Za pośrednictwem spersonalizowanych paneli wieża kontroli dostarcza praktycznych informacji o szczególnym znaczeniu dla kierowników logistycznych, którzy dzięki nim mogą uniknąć zakłóceń w dostawach lub odpowiednio zareagować w sytuacji, np. niespodziewanego wzrostu popytu.

Aby błyskawicznie odpowiadać na oczekiwania klientów, świat biznesu musi jak najszybciej wejść do pociągu o nazwie „cyfryzacja”. W swoim raporcie firma Deloitte zauważa, że wieża kontroli łańcucha dostaw oferuje niekwestionowane korzyści: „To cyfrowe narzędzie może posłużyć do rozwiązania wielu problemów dotyczących łańcucha dostaw i osiągnięcia wymiernych korzyści, takich jak wzrost przychodów, większe marże, lepsza wydajność, mniejsze ryzyka i szybszy czas reakcji w sytuacjach nadzwyczajnych”.

O znaczeniu wieży kontroli łańcucha dostaw dla wyników finansowych i podejmowania decyzji strategicznych można przeczytać również w raporcie firmy doradczej Accenture. W badaniu napisano, że firmy stosujące ten cyfrowy panel kontroli mogą liczyć na większy zysk, mniejsze koszty logistyczne od 3 do 5% oraz wzrost wydajności pracy między 10 a 20%.

Wieża kontroli pomaga podnieść jakość świadczonych usług i uzyskać pełną widoczność oraz identyfikowalność produktów na wszystkich etapach łańcucha dostaw, co przekłada się na skuteczne, skalowalne i sprawne wykonywanie procesów i ograniczenie ryzyka operacyjnego.

Wieża kontroli ma duże znaczenie jako element poprawiający wydajność łańcucha dostaw
Wieża kontroli ma duże znaczenie jako element poprawiający wydajność łańcucha dostaw

Kiedy zaleca się wdrożyć wieżę kontroli łańcucha dostaw?

Za pomocą technologii logistyki 4.0 możesz wdrożyć wieżę kontroli łańcucha dostaw, która przyczyni się do wzrostu wskaźników wydajności Twoich procesów logistycznych.

Z tego rozwiązania może skorzystać każda firma, jednak jest ono szczególnie zalecane w przypadku złożonych procesów logistycznych, jakie cechują przedsiębiorstwa posiadające magazyny połączone z liniami produkcyjnymi lub dystrybuujące towary pomiędzy różnymi instalacjami logistycznymi i do wielu punktów sprzedaży.

Wieża kontroli ma również istotne znaczenie dla firm o wysokim tempie pracy lub obsługiwanych przez wielu dostawców. Digitalizacja pozwala w jednej chwili uzyskać wgląd w działanie całego łańcucha dostaw oraz dostęp do aktualnych danych, dzięki którym można lepiej zarządzać procesami logistycznymi.

Przejrzystość łańcucha dostaw

Wieża kontroli ma tak istotne znacznie, ponieważ zapewnia pełną przejrzystość łańcucha dostaw, co przyczynia się do znaczącego wzrostu sprzedaży. Jedną z zalet tej cyfrowej platformy jest możliwość budowy łańcucha dostaw odporniejszego na ryzyka. Firmy, które zdecydowały się wdrożyć cyfrowy panel kontroli, są lepiej przygotowane, aby na czas odpowiedzieć na wszelkie zakłócenia w działaniu procesów logistycznych.

Kontrola nad operacjami wykonywanymi w łańcuchu dostaw pozwala skupić się na priorytetach każdego przedsiębiorcy, do jakich niewątpliwie należy troska o satysfakcję klientów i podejmowanie działań uprzedzających potencjalne niekorzystne scenariusze rynkowe.

Wdrożenie nowoczesnych technologii jest bez wątpienia kluczem do zdobycia przewagi konkurencyjnej w branży. Jeśli rozważasz digitalizację operacji logistycznych w Twojej firmie, skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści doradzą Ci najlepsze rozwiązanie cyfrowe dostosowane do wymagań Twojego biznesu.