Kompletacja zamówień przeprowadzana bezpośrednio z palet

Składowanie towarów o niewielkich lub średnich rozmiarach przeznaczonych do kompletacji nie zawsze musi odbywać się na regałach specjalnie zaprojektowanych do tego celu. Zazwyczaj kompletacja zamówień odbywa się poprzez zdjęcie produktu bezpośrednio z palet.

Jeżeli opcja ta jest stosowana na najniższych poziomach regałów paletowych, wykorzystuje się wózki widłowe, wózki paletowe lub wózki do kompletacji zamówień z niskiego poziomu.

Jeżeli jest stosowana na wyższych poziomach, konieczne jest użycie wózków do kompletacji zamówień ze średniego lub wysokiego poziomu albo wózki systemowe trójstronne z ruchomą kabiną operatora typu combi (w których kabina operatora podnosi się razem z ładunkiem).

Rozwiązania te są odpowiednie, jeżeli każda paleta zawiera tylko jedną referencję oraz w przypadku gdy kompletacja produktów dużej konsumpcji wykonywana jest na niższych poziomach, a kompletacja produktów średniej i niskiej konsumpcji na wyższych. Warto wybrać te rozwiązania, o ile liczba rzędów nie jest priorytetem.

 

Magazyn z kompletacją bezpośrednio z regałów paletowych na poziomie posadzki

Magazyn z kompletacją bezpośrednio z palet na poziomie posadzki.

Magazyn na pojedyncze pudełka z regałami obsługiwanymi przez wózek do kompletacji zamówień

Magazyn na pojedyncze pudełka z regałami obsługiwanymi przez wózek do kompletacji zamówień.

 

 

Magazyn z regałami paletowymi z kompletacją na wysokim poziomie

Magazyn z regałami paletowymi z kompletacją na wysokim poziomie.

Magazyn mieszany

Magazyn mieszany.

 

 

Kompletacja zamówień bezpośrednio na regałach paletowych wiąże się także z pewnymi ograniczeniami, które należy wziąć pod uwagę. Opróżniane palety muszą być zastępowane kolejnymi paletami umieszczonymi w strefie rezerwowej. W niektórych magazynach poziomy wysokie są stosowane do składowania jednostek rezerwowych przekładanych następnie do poziomów niskich, które są wykorzystywane do kompletacji.

W przypadku produktów dużej konsumpcji wskazane jest układanie dwóch palet z każdej referencji na poziomach kompletacji. W ten sposób można uniknąć oczekiwania na uzupełnienie (podczas gdy jedna paleta jest uzupełniana, na drugiej znajduje się już dostępny produkt). Ponadto, aby zwiększyć liczbę rzędów, konieczne jest ustawienie na przemian korytarzy składowania i uzupełniania z korytarzami kompletacji zamówień.

Często poziomy z półkami są umieszczane w dolnej części regałów paletowych, aby ułatwić kompletację. W tego typu rozwiązaniu produkty o wysokiej rotacji mogą być składowane na paletach ustawionych bezpośrednio na podłodze.

Ze względów bezpieczeństwa (aby zapobiec wypadkom) do korytarzy, w których znajduje się operator wykonujący kompletację, nie powinny wjeżdżać wózki podnośnikowe, które nie są sterowane przez operatora.

 

Kompletacja z poziomu posadzki

 

Magazyn z półkami w dolnej częśći regałów paletowych

 

 
Operator wykonujący kompletację bezpośrednio z regału paletowego

Operator wykonujący kompletację bezpośrednio z palet.

 

Inne artykuły w tym rozdziale