Kompletacja z poziomu posadzki

Kompletacja z poziomu posadzki oznacza przygotowywanie zamówień realizowane poprzez ułożenie pełnych ładunków (np. palet) na posadzce, z których wyciągane są jednostki tworzące końcowe zamówienia.

Kompletacja z poziomu posadzki w magazynie firmy z branży dystrybucyjnej

Kompletacja z poziomu posadzki w magazynie firmy z branży dystrybucyjnej.

 

Systemy realizacji

Najbardziej odpowiedni system tworzenia zamówień z tego poziomu polega na zgrupowaniu pełnych ładunków we właściwej strefie w celu wykonania jak najszybszej kompletacji. Ładunki można ułożyć w jednym rzędzie, w kilku rzędach równoległych oraz w kształcie litery „U“.

  • Ładunki można ułożyć w jednym rzędzie, jeżeli liczba elementów składowych przeciętnego zamówienia (najczęstszego zamówienia w operacjach magazynowych) nie jest zbyt duża.

    Osoba przygotowująca zamówienie może wykonać swoją pracę w akceptowalnym czasie bez zbędnego wysiłku. Ułożenie to należy zastosować również wtedy, gdy wymaga tego przestrzeń dostępna dla kompletacji, ponieważ strefa przygotowania jest rozległa lub ponieważ nie ma innej alternatywy.

  • Ułożenie pełnych ładunków w dwóch lub więcej równoległych rzędach może – i powinno być – stosowane, jeżeli możliwe jest podwojenie lub zwielokrotnienie strefy kompletacji. Między rzędami należy pozostawić korytarz umożliwiający przejście osób przygotowujących zamówienie.

  • Trzecia możliwa konfiguracja ma kształt litery „U“. Nadaje się zarówno do sytuacji, w których jest niewiele pełnych ładunków, jak i do sytuacji, w których liczba tych ładunków jest duża. Ma znaczną przewagę, ponieważ umożliwia bardzo szybką kompletację, jednak wadą tego rozwiązania jest konieczność zapewnienia większej przestrzeni.

 

Powody uzasadniające kompletację zamówień z poziomu posadzki

Strategia ta wymaga niższych kosztów inwestycyjnych. Jest to wystarczający, ale nie jedyny powód do wybrania tego rozwiązania.

  • Szybkość kompletacji jest większa w tym systemie, ponieważ ułożenie jednostek ładunkowych na posadzce zmniejsza czas poszukiwania elementów lub części składowych zamówienia.

  • System ten ułatwia także dostęp do jednostek, ponieważ są one ułożone na podłodze w przeciwieństwie do jednostek znajdujących się na regałach położonych na różnych poziomach.

  • Tendencja do popełniania błędów jest mniejsza, ponieważ można zbliżyć się do elementu lub części, którą należy zdjąć, aby ułatwić jej identyfikację, dlatego kontrola jest bardziej precyzyjna.

  • Takie rozwiązanie znacznie zmniejsza możliwość wystąpienia pomyłek przy zdejmowaniu towaru oraz przy natychmiastowej kontroli.

Główna wada tej metody ułożenia ładunków polega na tym, że jeżeli dostępna przestrzeń jest niewielka, jej wykorzystanie należy ograniczyć tylko do niewielkiej liczby referencji.

Magazyn firmy z branży dystrybucyjnej

Magazyn firmy z branży dystrybucyjnej.

 

Najodpowiedniejsze urządzenia do kompletacji zamówień z poziomu posadzki

Najodpowiedniejszymi urządzeniami do kompletacji zamówień z poziomu posadzki są wózki paletowe ręczne oraz samojezdne, obsługiwane przez operatora pieszo lub kierowane przez niego. Generalnie wszystkie, nawet najprostsze wersje ręcznych wózków paletowych, nadają się do kompletacji zamówień z poziomu posadzki.

Jednak idealnym urządzeniem do jednoczesnej kompletacji wielu zamówień jest tzw. wózek do kompletacji zamówień z niskiego poziomu.

 

Operator transportujący paletę przy pomocy wózka paletowego

Operator transportujący paletę przy pomocy wózka paletowego.

 

Inne artykuły w tym rozdziale