Technologie usprawniające kompletację: terminale radiowe, pick to light, put to light i kompletacja głosowa

Wszystkie odmiany i strategie kompletacji ręcznej mogą zwiększyć swoją efektywność poprzez zastosowanie czterech technologii:

  1. Terminali radiowych.

  2. Pick to light

  3. Put to light

  4. Kompletacji głosowej (voice picking).

Wszystkie powyższe technologie są odpowiednie do przygotowywania zamówień z palet i pojemników.

Terminale radiowe

W artykule Technologia RFID w magazynie wyjaśniono działanie urządzeń radiowych oraz ich znaczenie w poprawie zarządzania magazynem.

Konieczne jest dobranie typu terminala (ręcznego, nadgarstkowego lub wózkowego) odpowiedniego do wykonywanej pracy oraz zastosowanie zaawansowanego i intuicyjnego programu zarządzającego.

Ręczny terminal radiowy. Wózkowy terminal radiowy.
Ręczny terminal radiowy. Wózkowy terminal radiowy.
 

System pick to light

Natomiast systemy typu pick to light składają się z urządzeń świetlnych i numerycznych, które wskazują operatorowi, z jakiej pozycji i w jakiej ilości musi wyjąć produkt. Są one połączone z WMS magazynu. W artykule Systemy magazynowania opisano ich działanie na przykładzie regałów półkowych przepływowych na pojemniki. Uwagi te można również zastosować do regałów paletowych.

Urządzenia typu pick to light mogą posiadać światła różnokolorowe. Takie rozwiązanie pozwala na jednoczesną kompletację kilku zamówień. Każde z nich ma wówczas przypisany określony kolor.

Magazyn firmy z branży farmaceutycznej.

Magazyn firmy z branży farmaceutycznej.

 

System put to light

Trzeci typ urządzenia, które może poprawić efektywność kompletacji, to tzw. put to light.

Jego funkcja stanowi przeciwieństwo systemu pick to light, ponieważ system wskazuje operatorowi, gdzie i w jakiej ilości powinien ułożyć towar.

Oba systemy często wzajemnie się uzupełniają. Put to light może być zastosowany na stałych stanowiskach na paletach lub ruchomych urządzeniach, na których kompletowane jest więcej niż jedno zamówienie.

Schemat przedstawiający działanie systemów pick to light i put to light.

Schemat przedstawiający działanie systemów pick to light i put to light.

System kompletacji głosowej

Ostatnia technologia to kompletacja głosowa (voice picking). Jest ona oparta na terminalach komputerowych wyposażonych w syntezatory i systemy rozpoznawania głosu, które mogą wydawać polecenia i otrzymywać potwierdzenia poprzez komunikację ustną z operatorem kompletującym zamówienia.

Każdy operator posiada terminal ze słuchawkami i mikrofonem, dlatego w tym systemie pracownicy mają wolne ręce. Powoduje to znaczne zwiększenie liczby wykonywanych operacji. Jest to również bardzo dobre rozwiązanie do pracy w chłodniach, ponieważ użycie rękawic utrudnia obsługę innych typów terminali (wiąże się to na przykład z ograniczeniem możliwości korzystania z przycisków).

Kompletacja głosowa (voice picking) stosowana w zautomatyzowanym centrum logistycznym przeznaczonym na magazynowanie i dystrybucję produktów mrożonych

Kompletacja głosowa (voice picking) stosowana w zautomatyzowanym centrum logistycznym przeznaczonym na magazynowanie i dystrybucję produktów mrożonych.

Inne artykuły w tym rozdziale