Wózki do kompletacji zamówień

Wózki do kompletacji zamówień powstały w wyniku rozwoju wózków paletowych i elektrycznych wózków podnośnikowych. Są specjalnie przystosowane do ułatwienia kompletacji zamówień, ponieważ operator ma dostęp do przycisków sterowniczych urządzenia z jednej strony, a do palety lub ładunku z drugiej strony, co przyspiesza operacje ściągania towaru.

Niektóre wózki do kompletacji pracują na poziomie posadzki, inne umożliwiają podnoszenie. W obu przypadkach mają wspólne trzy podstawowe cechy:

 1. Po pierwsze wózek paletowy musi być w stanie pomieścić operatora, dlatego korpus urządzenia jest oddzielony od wideł ładunkowych. W tym miejscu otwiera się niewielki podest, na który może wejść operator.

 2. Po drugie, aby umożliwić operatorowi dostęp do przycisków sterowniczych w takiej pozycji, zmieniono konfigurację koła kierownicy, które zostało obrócone o 180° w stosunku do położenia, w jakim jest zamontowane w tradycyjnych wózkach paletowych i wózkach podnośnikowych.

 3. Wreszcie, biorąc pod uwagę przeznaczenie użytkowe tych urządzeń, wskazane jest, ale nie niezbędne, zastosowanie długich wideł o wymiarach od 1600 do 2400 mm, ponieważ takie rozwiązanie pozwala na jednoczesną kompletację dwóch lub trzech zamówień.

Wózki do kompletacji zamówień w magazynie z regałami kompletacyjnymi

Wózki do kompletacji zamówień w magazynie z regałami kompletacyjnymi. 

 

W sprzedaży dostępna jest duża gama urządzeń o bardzo różnych cechach, jednak można je podzielić na trzy główne typy:

 • Wózki do kompletacji zamówień na poziomie posadzki: Najbardziej podstawowym wariantem są wózki do kompletacji pracujące na poziomie posadzki. Choć umożliwiają one tylko kompletację zamówień artykułów umieszczonych na pierwszym poziomie magazynowania (regał, poziom nad podłogą itd.), niektóre modele posiadają mały podest, na który operator może wejść, aby uzyskać dostęp do miejsc paletowych położonych wyżej. W urządzeniu znajduje się miejsce dla operatora. Standardowo wózki kompletacyjne mogą transportować jedną lub dwie palety, natomiast te z długimi widłami mogą obsługiwać jednocześnie dwie lub trzy palety.

 

Wózki do kompletacji zamówień na poziomie posadzkiWózki do kompletacji zamówień na poziomie posadzki z podestem

 • Wózki do kompletacji zamówień z niskiego poziomu: Drugim typem są wózki do kompletacji niskiego poziomu. Ponieważ operatorzy często muszą pracować na większej wysokości, urządzenia te powstały w oparciu o wózki pracujące na poziomie posadzki.

  W wózkach do kompletacji zamówień z niskiego poziomu istnieją dwie opcje. W najprostszej z nich wózek jest wyposażony w podest przeciwpoślizgowy w górnej części korpusu. Ponieważ korpus jest dość wysoki, między podestem operatora i górnym podestem konieczne jest zamontowanie małego stopnia pośredniego, który może być stały lub składany.

  Innym, bardziej kosztownym rozwiązaniem, jest zastosowanie elektrohydraulicznego systemu podnoszenia w podeście, na którym podnosi się operator.

 

 Wózki do kompletacji zamówień z niskiego poziomu

 

 • Wózki do kompletacji zamówień ze średniego i wysokiego poziomu: Wózki do kompletacji zamówień trzeciego typu są w stanie dotrzeć do średnich i wyższych poziomów. Składają się z korpusu zawierającego silnik napędowy, pompę hydrauliczną, akumulator i urządzenia sterownicze. Podstawa korpusu jest połączona z dwiema stopkami podporowymi, które są zamontowane na małych kołach. Z korpusem połączony jest również maszt podnoszenia, wzdłuż którego podnosi się i opuszcza kabina z operatorem.

  Do kabiny może być przyspawana para wideł. W takim przypadku wysokość podnoszenia jest ograniczona do wysokości podnoszenia podłogi kabiny operatora. Inna możliwość polega na zamontowaniu wideł na wózku drugiego masztu podnoszenia wbudowanego w kabinę, aby operator mógł podnosić lub opuszczać ładunek na wysokość, która będzie dla niego najwygodniejsza do wykonania pracy.

  Korytarz roboczy konieczny do pracy tych urządzeń może wynosić ±1150 mm, w przypadku gdy palety są obsługiwane z przodu, oraz ±1500 mm, gdy palety są obsługiwane poprzecznie. Maksymalna wysokość podnoszenia najwyższych wózków kompletacyjnych wynosi 10 lub 11 m. Alternatywą dla wózków do kompletacji są wózki trójstronne typu combi, które osiągają wysokość podnoszenia powyżej 12 m.

 

Wózki do kompletacji zamówień ze średniego i wysokiego poziomu

Inne artykuły w tym rozdziale