Wózki widłowe wysokiego składowania

Wózki widłowe wysokiego składowania to urządzenia elektryczne, które umożliwiają przemieszczanie oraz obracanie i podnoszenie ładunku poprzez wysunięcie masztu. W ten sposób maszt jest przesuwany w kierunku środka ciężkości urządzenia.

Ta cecha sprawia, że wózki widłowe wysokiego składowania mają tę przewagę nad wózkami z przeciwwagą, że są od nich lżejsze, mogą pracować w węższych korytarzach roboczych (± 2700 mm) i zapewniają większą wydajność.

Maszty i widły są podobne jak w wózkach z przeciwwagą. W celu odłożenia lub zdjęcia palety z regałów magazynowych urządzenie musi być wyśrodkowane przed jednostką ładunkową, a maszt przesuwa się na zewnątrz, co ułatwia manewrowanie. Niektóre wózki mogą podnieść ciężar na wysokość powyżej 10 m, przy czym na najwyższych poziomach można zastosować urządzenia pomocnicze, aby ułatwić manewry.

Z uwagi na wszystkie powyższe zalety urządzenia te obecnie są najczęściej stosowane do pracy na terenie magazynów.

Wózki widłowe wysokiego składowania są najczęściej stosowane do pracy na terenie magazynów.

Wózki widłowe wysokiego składowania są najczęściej stosowane do pracy na terenie magazynów. Ilustracja dzięki uprzejmości Toyota.

Niektóre wózki widłowe wysokiego składowania mogą podnieść ciężar na wysokość powyżej 10 metrów

Niektóre wózki widłowe wysokiego składowania mogą podnieść ciężar na wysokość powyżej 10 metrów.

 
 
Wózki widłowe wysokiego składowania

Wózki widłowe wysokiego składowania. Zdjęcia dzięki uprzejmości Toyota.

 

Wózki widłowe wysokiego składowania wyposażone są w dolne podłużnice, na których osadzone są przednie koła. Palety o wymiarach 800 x 1200 mm, podnoszone od strony boku 800 mm, dopasowują się między obie podłużnice, dzięki czemu można jak najlepiej wykorzystać wysokość regałów.

Wózek widłowy wysokiego składowania z paletą wewnątrz podwozia

Wózek widłowy wysokiego składowania z paletą wewnątrz podwozia.

 

Jeżeli palety są szersze lub są podnoszone od strony dłuższego boku, wózek może się przemieszczać, gdy palety są ułożone powyżej kół. W związku z tym konieczne jest albo zastosowanie szerszych korytarzy, dzięki czemu nie zmniejsza się ładowności na regałach, albo zwiększenie marginesów między górną częścią palety ułożonej na podłodze i pierwszą belką nośną regału (aby jej nie uderzyć), co powoduje pewną utratę wysokości w miejscu lokalizacji. Należy wziąć pod uwagę wszystkie te czynniki przy projektowaniu magazynu.

 

Wózek widłowy wysokiego składowania z paletą na podwoziu

Wózek widłowy wysokiego składowania z paletą na podwoziu.

1. Wysokość podwozia + 200 mm.

2. Wysokość podwozia.

3. Pierwszy poziom obciążenia.

4. Minimalny margines 50 mm.

5. Wysokość palety + wysokość podwozia + minimalny margines 100.

 

Istnieje wersja wózków widłowych, w której maszt jest nieruchomy (nie wysuwa się) i tylko widły wysuwają się do położenia umożliwiającego zdjęcie lub odłożenie palety. Umożliwia to system podobny do pantografu.

Wózek widłowy wysokiego składowania, w którym elementem ruchomym są wysuwane widły (zdjęcie dzięki uprzejmości Crown).

Wózek widłowy wysokiego składowania, w którym elementem ruchomym są wysuwane widły (zdjęcie dzięki uprzejmości Crown).

Choć są one rzadziej stosowane w magazynach, jest to również dobre rozwiązanie, a użycie jest podobne do tradycyjnych wózków widłowych wysokiego składowania.

Zdjęcie wózka widłowego wysokiego składowania do regałów o podwójnej głębokości stosowanego w magazynie produktów spożywczych dużej konsumpcji

Zdjęcie wózka widłowego wysokiego składowania do regałów o podwójnej głębokości stosowanego w magazynie produktów spożywczych dużej konsumpcji.

 

Zdjęcie wózka widłowego wysokiego składowania bocznego załadunku w magazynie kształtowników metalowych

Zdjęcie wózka widłowego wysokiego składowania bocznego załadunku w magazynie kształtowników metalowych.
 

Wózki widłowe wysokiego składowania do obsługi regałów o podwójnej głębokości

W sprzedaży dostępne są wózki widłowe wysokiego składowania obsługujące regały o podwójnej głębokości. Modele te posiadają ruchomy maszt oraz ruchome widły, co umożliwia dostęp do palety na drugiej głębokości.

Wózki widłowe wysokiego składowania do podwójnej głębokości umożliwiają znaczne zwiększenie pojemności magazynowej.

Ich podstawową wadą jest to, że stosowanie tych urządzeń powoduje utratę dostępności oraz że są to urządzenia ograniczone pod względem obsługiwanego obciążenia i wysokości podnoszenia, jaką mogą osiągnąć.

Wózki widłowe wysokiego składowania bocznego załadunku

Wózki te powstały w wyniku rozwinięcia tradycyjnych wózków widłowych wysokiego składowania, do których dodano system, za pomocą którego koła mogą obracać się o 90°. Umożliwia to przesunięcia w bok i do przodu. Chociaż wózki te mogą obsługiwać palety, są idealne do długich ładunków, takich jak palety lub paczki o dużych wymiarach, kształtowniki, rury itp.

Wózki widłowe wysokiego składowania bocznego załadunku

Wózki widłowe wysokiego składowania bocznego załadunku (ilustracje dzięki uprzejmości Toyota).

Inne artykuły w tym rozdziale