Wózki systemowe trójstronne i wózki systemowe dwustronne

Wózki systemowe trójstronne i wózki systemowe dwustronne to urządzenia, które nadają się do pracy w wąskich korytarzach (między 1500 i 1800 mm), co znacznie zwiększa pojemność magazynową. Wózki te mogą osiągnąć wysokość podnoszenia ładunku powyżej 14 m.

Mają one jednak pewne ograniczenia, które należy wziąć pod uwagę. Po pierwsze wymagają bardzo dobrego wypoziomowania podłogi magazynu, po której się przemieszczają. Muszą być również prowadzone za pomocą profili montowanych po obu stronach korytarza lub prowadzone przewodowo albo laserem, podobnie jak pojazdy sterowane automatycznie (AGV) i laserowo (LGV).

Z kolei jedną z zalet wózków systemowych jest to, że nie muszą obracać się w korytarzu, ponieważ to widły wykonują ruch konieczny do ściągnięcia lub ułożenia palet. Dlatego urządzenia te są przeznaczone do pracy w korytarzach magazynowych. Poza tym obszarem manewry są powolne, więc konieczna jest optymalizacja ruchów.

Jako elementy pomocnicze zwykle używane są wózki lub przenośniki, które ściągają lub układają palety w strefie przedniej regałów magazynowych, dzięki czemu wózki wieżowe nie muszą opuszczać korytarza.

W wózkach systemowych trójstronnych głowica wideł obraca się wokół własnej osi i może ściągać oraz układać ładunki z każdej strony korytarza a także z przodu. Wózki te mogą również układać palety bezpośrednio na podłodze.

W wózkach systemowych dwustronnych widły są teleskopowe i montowane są na tzw. wózku podnoszącym. W przeciwieństwie do wózków systemowych trójstronnych urządzenia te nie mogą układać palet na podłodze ani z przodu korytarza, jednak ich przewaga polega na tym, że mogą pracować w jeszcze węższym korytarzu, wykonując większą liczbę cykli.

 

 

Wózek systemowy trójstronny z ruchomą kabiną operatora

Wózek systemowy trójstronny z ruchomą kabiną operatora.

Wózek systemowy dwustronny ze stałą kabiną operatora

Wózek systemowy dwustronny ze stałą kabiną operatora.

 

Wózek systemowy posiada kabinę, w której może usiąść operator. Jeżeli kabina jest zamocowana do korpusu urządzenia, wówczas taki wózek nazywany jest wózkiem ze stałą kabiną operatora (man-down). Jeżeli natomiast kabina podnosi się razem z widłami, wówczas wózek jest nazywany wózkiem z ruchomą kabiną operatora (man-up). Ten drugi system zwany jest również combi, ponieważ pozwala operatorowi na połączenie operacji obsługi palet z kompletacją zamówień.

 

Wózek systemowy ze stałą kabiną operatora (man-down)

Wózek systemowy ze stałą kabiną operatora (man-down).

Wózek systemowy z ruchomą kabiną operatora (man-up, typ combi)

Wózek systemowy z ruchomą kabiną operatora (man-up, typ combi).

 
Wózek systemowy w magazynie maszyn i narzędzi budowlanych

Wózek systemowy w magazynie maszyn i narzędzi budowlanych.

 

Wózki systemowe trójstronne z ruchomą kabiną operatora typu combi

Ich konfiguracja jest bardzo podobna do konfiguracji opisanej dla wózków do kompletacji zamówień ze średniego i wysokiego poziomu. Jedyna różnica polega na tym, że zamiast prostych wideł przymocowanych do płyty przesuwanej wzdłuż drugiego masztu wózki te posiadają obrotową głowicę wyposażoną w prawdziwe widły ładunkowe.

Ta głowica z widłami pozwala wózkowi na ściąganie i układanie palet z obu stron regału. Może on zatem wykonywać obie funkcje, tj. kompletacji zamówień oraz składowania lub uzupełniania jednostek ładunkowych. Wózki trójstronne typu combi mają tę przewagę nad wózkami kompletacyjnymi, że mogą osiągnąć wysokość nawet 14 m.

 

Systemy prowadzenia

Wózki systemowe muszą być prowadzone za pomocą profili (prowadzenie mechaniczne) lub przewodów. Poniżej przedstawiono najczęściej spotykane warianty.

System prowadzenia z profilem LPN 50

System prowadzenia z profilem LPN 50
Palety opierają się bezpośrednio na podłodze. Profil w kształcie litery „L“ zamocowany do podłogi pełni funkcję prowadnicy.

System prowadzenia z profilem UPN 100

System prowadzenia z profilem UPN 100
Palety opierają się na profilach ułożonych na podłodze lub na belkach nośnych. Profil w kształcie litery „U“ zamocowany do podłogi pełni funkcję prowadnicy.

System prowadzenia z profilem UPN 100 tworzącym „wysepkę“

System prowadzenia z profilem UPN 100 tworzącym „wysepkę“
Przestrzeń między prowadnicami obu korytarzy wypełnia się betonem, tworząc „wysepkę“, na której osadzane są regały.

Przy wejściu do korytarza z mechanicznym systemem prowadzenia należy ułożyć profile wejściowe z otworem, aby ułatwić wyśrodkowanie urządzeń.

Przy wejściu do korytarza z mechanicznym systemem prowadzenia należy ułożyć profile wejściowe z otworem, aby ułatwić wyśrodkowanie urządzeń.

 
System prowadzenia z przewodem

System prowadzenia z przewodem
Przewód umieszczony w podłodze wytwarza pole magnetyczne wykrywane przez urządzenie i pełni funkcję prowadnicy. Jeżeli stosowany jest system prowadzenia laserem, przewód nie jest umieszczony w podłodze. Położenie reflektorów umożliwia bezpieczną jazdę.

 

Inne artykuły w tym rozdziale