Zastosowanie urządzeń poruszających się swobodnie w magazynach samonośnych

Możliwe jest zbudowanie magazynów samonośnych, w których przeładunek towarów będzie wykonywany przez urządzenia poruszające się swobodnie (wózki systemowe trójstronne lub dwustronne, wózki widłowe wysokiego składowania).

Należy jednak pamiętać, że wysokość wózków wieżowych nie przekracza 15 m, a wózków widłowych wysokiego składowania 10,5 m. Ponadto potrzebne są szersze korytarze niż zazwyczaj stosowane do układnic. Posadzka musi być bardzo płaska, w szczególności jeżeli stosowane są wózki wieżowe.

Ważnym czynnikiem jest konieczna obecność pracowników wewnątrz regałów do obsługi ładunku i wykonywania operacji.

Pomimo powyższych zastrzeżeń, magazyn samonośny obsługiwany przez urządzenia poruszające się swobodnie jest dobrym i ciekawym rozwiązaniem. Jest to konstrukcja szczególna, ponieważ nie posiada słupów, zazwyczaj tańsza i szybsza w montażu niż systemy z tradycyjnymi budynkami.

 

Chłodnia samonośna obsługiwana przez wózki trójstronne.

Chłodnia samonośna obsługiwana przez wózki trójstronne.

 

Podpora urządzeń poruszających się swobodnie

Takie urządzenia opierają się bezpośrednio na posadzce, natomiast do szybszej i bezpieczniejszej pracy w korytarzach wózki wieżowe wymagają systemu prowadzenia, który może być mechaniczny, przewodowy lub laserowy.

 

System prowadzenia z profilem LPN 50

System prowadzenia z profilem LPN 50

Palety opierają się bezpośrednio na posadzce. Profil w kształcie litery „L“ zamocowany do podłogi pełni funkcję prowadnicy.

 

System prowadzenia z profilem UPN 50

System prowadzenia z profilem UPN 50

Palety opierają się na profilach ułożonych na podłodze lub na belkach nośnych. Profil w kształcie litery „U“ zamocowany do podłogi pełni funkcję prowadnicy.

 

 
System prowadzenia z profilem UPN 100 tworzącym „wysepkę“

System prowadzenia z profilem UPN 100 tworzącym „wysepkę“

Przestrzeń między prowadnicami obu korytarzy wypełnia się betonem, tworząc „wysepkę“, na której osadzane są regały.

 

 

System prowadzenia z przewodem

System prowadzenia z przewodem

Przewód umieszczony w podłodze wytwarza pole magnetyczne (wykrywane przez urządzenie) pełniące funkcję prowadnicy.
 

Odstępy w urządzeniach poruszających się swobodnie

Odstępy w urządzeniach poruszających się swobodnie są bardzo podobne jak w przypadku urządzeń wahadłowych. Należy jednak pamiętać, że sposób zdejmowania i układania ładunków stosowany przez te urządzenia rożni się nieco od sposobu wykorzystywanego przez urządzenia wahadłowe.

Zasadniczo urządzenia poruszające się swobodnie posiadają głowice obrotowe umożliwiające wyjęcie i ułożenie ładunku po lewej lub prawej stronie regału. Natomiast urządzenia wahadłowe mają głowice teleskopowe.

Cecha ta sprawia, że potrzeby związane z szerokością korytarza bardzo się różnią. Przy założeniu stosowania europalet o głębokości 1200 mm wózek trójstronny musi mieć korytarz o szerokości 1700 do 1900 mm, w zależności od zamierzonej wydajności urządzenia. Układnica natomiast potrzebuje korytarza o szerokości zaledwie 1500 do 1600 mm.

Podczas określania odstępów w magazynie zaprojektowanym do obsługi przez wózek systemowy należy uwzględnić trzy wymiary - w odniesieniu do szerokości korytarzy – tzn. odległość między główkami szyn prowadzących (oznaczoną literą A na załączonej ilustracji), długość między przodami ładunków (B) oraz odstęp między przodami regałów (C).

Należy również wziąć pod uwagę tolerancje płaskości posadzki.

 

Odstępy w magazynie zaprojaktowanym do obsługi przez wózek systemowy

 

 

Inne artykuły w tym rozdziale