Inne systemy transportowe w magazynie

Oprócz omówionych we wcześniejszych artykułach rodzajów transportu, istnieją także inne systemy transportowe w magazynie – ogólne i szczególne – przy czym niektóre z nich mają ograniczone zastosowanie. Poniżej przedstawiono krótki opis wybranych rozwiązań.

Wózki ręczne

Są zazwyczaj stosowane do transportu pojemników skrzyniowych i opakowań jako element dodatkowy do wózków kompletacyjnych.
Inne systemy transportowe w magazynie – wózki ręczne. Ilustracja dzięki uprzejmości Duro

Ilustracja dzięki uprzejmości Duro.

Inne systemy transportowe w magazynie – wózki ręczne. Ilustracja dzięki uprzejmości Toyota

Ilustracja dzięki uprzejmości Toyota.

 
Inne systemy transportowe w magazynie – wózki ręczne. Ilustracja dzięki uprzejmości Rapid Racking

Ilustracja dzięki uprzejmości Rapid Racking.

Inne systemy transportowe w magazynie – wózki ręczne. Ilustracja dzięki uprzejmości Rapid Racking

Ilustracja dzięki uprzejmości Rapid Racking.

 

Przenośniki łańcuchowe podwieszane

W tym systemie transportowym stosowane są łańcuchy, będące w ciągłym ruchu i tworzące określony obwód. Do łańcuchów podwieszone są różne nośniki, które umożliwiają zawieszenie produktów (pudełek, wiszących ubrań, komponentów itp.). Poniżej przedstawiono dwa przykłady.
Przenośnik łańcuchowy podwieszany dla pudełek

Rozwiązanie dla pudełek.

Przenośnik łańcuchowy podwieszany dla ubrań

Rozwiązanie dla wiszących ubrań.

 

Suwnice pomostowe lub wciągarki

Są to systemy transportu i podnoszenia składające się z jednej lub dwóch belek oraz wyposażone w silnik jezdny, za pomocą którego przemieszczają się w kierunku wzdłużnym, wsparte na podwieszonych belkach umieszczonych na końcu tak jak szyna. Na tych belkach umieszczony jest wózek z silnikiem jazdy poprzecznej i silnikiem podnoszenia, który napędza liny połączone z hakiem zabezpieczającym.
Towar lub przedmiot transportowany powinien posiadać jakiś rodzaj zaczepienia. Jeżeli go nie posiada, zakłada się zawiesia obejmujące całość i umożliwiające zaczepienie towaru o hak suwnicy pomostowej. Ruchy są wykonywane w powietrzu i nie powinno być przeszkód uniemożliwiających przemieszczanie. Maszyny te są idealne do transportu ładunków o dużej rozpiętości i kształtowników, ale nie mogą być wykorzystywane do przeładunku na regałach, chyba że zamontowane zostaną odpowiednie urządzenia.
Hak suwnicy pomostowej

Hak suwnicy pomostowej.

Wciągarka

Ilustracja dzięki uprzejmości GH.

 

Inne artykuły w tym rozdziale