Jednym ze sposobów, aby zapewnić bezpieczeństwo w magazynie, jest zainstalowanie tryskaczy

Bezpieczny magazyn: trzy przykłady projektów łączących wydajną i bezpieczną obsługę towarów

05 maj 2020

Bezpieczny magazyn to nadrzędny cel każdej firmy, która w swoim łańcuchu dostaw uwzględnia składowanie towarów. Kwestia ta powinna być poruszona już na etapie projektowania obiektu oraz wyboru systemów składowania.

Jak z tym zagadnieniem radzą sobie firmy i w jaki sposób minimalizują ryzyko wystąpienia zagrożeń w swoich centrach dystrybucyjnych? Przyjrzyjmy się trzem projektom wykonanym przez Mecalux, w których udało stworzyć się wydajny i bezpieczny magazyn. Oto realizacje firm Cepsa, Bracchi i Cofan.

Cepsa: bezpieczne składowanie paliw

Automatyczny magazyn samonośny to rozwiązanie cechujące się dużą wydajnością logistyczną oraz bezpieczeństwem pracującego w nim operatorów oraz wykorzystywanego wyposażenia. Mecalux zrealizował tego typu projekt w rafinerii firmy Cepsa, znajdującej się w położonej na południowym zachodzie Hiszpanii miejscowości Algericas.

Cepsa to hiszpańskie przedsiębiorstwo zajmujące się sprzedażą ropy i gazu ziemnego. Z uwagi na charakter działalności firmy – składowanie towarów niebezpiecznych oraz paliw – priorytetowym celem była budowa bezpiecznego magazynu.

Aby to osiągnąć, obiekt Cepsa został zorganizowany z uwzględnieniem następujących założeń:

  • maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni: z powodu ograniczonej dostępności powierzchni Mecalux zaproponował konstrukcję magazynu samonośnego z regałami paletowymi o podwójnej głębokości składowania.
  • automatyzacja operacji magazynowych: obsługa dużej ilości towarów niebezpiecznych i paliw nie pozostawia miejsca na występowanie błędów. Dlatego 18 poziomów nośnych regałów obsługuje siedem układnic paletowych, a transportem ładunków zajmują się przenośniki przemysłowe.
  • zabezpieczenia przeciwpożarowe: specyfika magazynowanych towarów i regulacje dotyczące ich składowania wymagały dostarczenia najbardziej zaawansowanych rozwiązań ochrony przeciwpożarowej.
  • system zarządzania magazynem: w celu sprostania złożoności wykonywanych operacji i obsługi różnorodnych produktów zainstalowano w obiekcie oprogramowanie magazynowe Easy WMS.

Zastosowany szereg środków bezpieczeństwa – m.in. automatyczne bramy przeciwpożarowe oraz ognioodporne kurtyny – ograniczył ryzyko wystąpienia zagrożenia zdrowia pracowników oraz uszkodzenia ładunków.

Bracchi: minimalizacja zagrożeń i maksymalizacja wydajności

Bezpieczny magazyn jest jednym z efektów automatyzacji odbywających się w nim procesów składowania. Powierzenie obsługi i transportu ładunków maszynom oraz zastosowanie urządzeń optymalizujących procesy kompletacji zmniejszają ryzyko zagrożeń, na jakie mogą być narażeni pracownicy. Nie oznacza to jednak, że tradycyjne magazyny są niebezpiecznymi miejscami pracy. W tego typu obiektach odpowiednie warunki można zapewnić poprzez dobór efektywnych systemów składowania, zastosowanie systemów ochrony przeciwpożarowej oraz zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe oznaczenie stref roboczych magazynu niezautomatyzowanego.

Takie podejście cechowało firmę Bracchi. Jej centrum dystrybucyjne o powierzchni 30 000 m2, w którym składowane są produkty o różnych wymiarach i charakterystyce, to przykład jak powinien wyglądać i funkcjonować wydajny oraz bezpieczny magazyn. Mecalux zainstalował w nim regały paletowe i regały wspornikowe. Dla ochrony składowanych ładunków zostały one dodatkowo wyposażone w system przeciwpożarowy złożony z automatycznych tryskaczy, których zadaniem jest ugaszenie pożaru w jak najkrótszym czasie od jego wykrycia.

Zlokalizowane prostopadle do regałów przejście w magazynie Bracchi pełni funkcję drogi ewakuacyjnej
Zlokalizowane prostopadle do regałów przejście w magazynie Bracchi pełni funkcję drogi ewakuacyjnej

W celu zapewnienia bezpiecznego przemieszczania się zarówno pracowników poruszających się pieszo, jak i operatorów wózków widłowych w magazynie zastosowano szereg oznaczeń na regałach i posadzce. Dzięki temu ruch odbywa się płynnie zminimalizowane zostało ryzyko wystąpienia groźnych dla życia sytuacji.

Dodatkowo prostopadle do bloku regałów zostało utworzone dolne przejście, które jednocześnie usprawnia przemieszczanie się operatorów w magazynie oraz pełni rolę drogi ewakuacyjnej.

Cofan: szybka i bezpieczna kompletacja zamówień

Zaprojektowane i wyposażone przez Mecalux centrum dystrybucyjne firmy Cofan to modelowy przykład bezpiecznego magazynu, w którym obsługuje się bardzo dużą liczbę artykułów o zróżnicowanej rotacji z zachowaniem maksymalnej ochrony pracowników oraz produktów.

Celem Cofan było uzyskanie wysokiej wydajności operacji magazynowych oraz zapewnienie całkowitego bezpieczeństwa w czasie przebiegu procesu kompletacji zamówień. Udało się osiągnąć te założenia, dzięki wdrożeniu następujących rozwiązań:

  • Automatyzacja transportu ładunków: z uwagi na charakter działalności firmy w magazynie składowane są głównie jednostki o niewielkich rozmiarach. Zastosowanie przenośników pojemnikowych pozwoliło wdrożyć realizację zamówień według zasady „towar do człowieka”. Dzięki temu proces ten odbywa się znacznie szybciej i wydajniej, a przy okazji eliminuje trasy, które musieliby pokonać operatorzy, aby ręcznie zebrać wymagane do zamówienia produkty.
  • Podzielenie magazynu na strefy z uwzględnieniem charakterystyki i rotacji składowanych ładunków: automatyczny magazyn miniload przeznaczony jest do składowania małych produktów o niewielkiej rotacji, z kolei artykuły łatwopalne przechowywane są w strefie oddzielonej ognioodpornymi ścianami od reszty magazynu.
Systemy przenośników zwiększają bezpieczeństwo i wydajność kompletacji zamówień w magazynie firmy Cofan
Systemy przenośników zwiększają bezpieczeństwo i wydajność kompletacji zamówień w magazynie firmy Cofan

Obecnie Cofan posiada bezpieczny magazyn, który wyróżnia się wysoką wydajność pracy oraz możliwością zagwarantowania całodobowej usługi dostaw zamówień.

Bezpieczny magazyn przede wszystkim

Automatyczne systemy magazynowe, systemy ochrony przeciwpożarowej oraz realizowanie regularnych przeglądów technicznych to kluczowe czynności, które pozwalają zminimalizować występowanie zagrożeń w centrum dystrybucyjnym. Jeśli Twoim celem jest bezpieczny magazyn i poszukujesz rozwiązań, które umożliwią Ci optymalizację procesów składowania – skontaktuj się z nami. Nasi eksperci zaproponują rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.