Metodę FEFO stosuje się w magazynach, w których składowane są produkty krótkotrwałe

Optymalizacja zarządzania składowaniem produktów krótkotrwałych – metoda FEFO

17 paź 2023

Składowanie produktów krótkotrwałych lub opatrzonych datą ważności wiąże się z potrzebą wydajnego zarządzania asortymentem. W tym kontekście metoda FEFO (first expired, first out) uważana jest za podstawową strategię, gwarantującą, że najstarsze produkty zostaną zużyte lub sprzedane jako pierwsze, minimalizując marnotrawstwo oraz zapewniając zachowanie wysokiej jakości towaru.

Czym jest metoda FEFO?

Metoda FEFO jest strategią zarządzania stanem magazynowym wdrażaną w magazynach i firmach, które obsługują produkty łatwo psujące się i opatrzone datą ważności. 

Podstawowym założeniem metody FEFO jest zużycie produktów z krótkim terminem ważności przed tymi z dłuższym terminem ważności. Omawiana strategia zarządzania asortymentem ma przyczynić się do zminimalizowania marnotrawstwa, utrzymania jakości produktów i przestrzegania przepisów oraz norm dotyczących sektorów gospodarczych, np. spożywczego lub farmaceutycznego, w których świeżość i bezpieczeństwo są kluczowe. 

W przemyśle spożywczym produkty świeże, takie jak nabiał, mięso, owoce i warzywa są obsługiwane według metody FEFO, aby zachować ich jakość i bezpieczeństwo. W sektorze farmaceutycznym ta metoda jest niezbędna, by zapobiec dystrybuowaniu leków przeterminowanych. Podsumowując, skuteczne wdrożenie metody FEFO w przypadku produktów z datą ważności przyczynia się do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów.

Zalety wdrożenia metody FEFO w magazynie

Korzyści związane z wdrożeniem metody FEFO są następujące:

  • Ograniczenie marnotrawstwa. Wykorzystanie produktów z najkrótszą datą ważności w pierwszej kolejności zmniejsza prawdopodobieństwo ich psucia i starzenia się w magazynie, co przekłada się na mniejszą liczbę wyrzucanych artykułów.
  • Utrzymanie jakości. Metoda FEFO umożliwia utrzymywanie świeżości, a także zapewnia optymalne warunki produktów przeznaczonych do sprzedaży i dystrybucji. 
  • Przestrzeganie norm. W sektorach ściśle regulowanych, takich jak farmaceutyczny czy spożywczy, ta strategia zarządzania stanem magazynowym pomaga przestrzegać przepisów i regulacji dotyczących bezpieczeństwa i jakości produktów. 
  • Większa rotacja produktów. Metoda FEFO wiąże się z większą rotacją zapasów, co oznacza szybszy przepływ produktów w magazynie.
  • Wzrost zadowolenia klientów. Gwarancja utrzymania świeżości i wysokiej jakości dostarczanych produktów spełnia oczekiwania i podnosi zadowolenie konsumentów.
  • Obniżenie kosztów. Ograniczenie marnotrawstwa i skuteczne zarządzanie stanem magazynowym w perspektywie długoterminowej może przełożyć się na niższe koszty. Optymalizacja zasobów obejmuje m.in. zapobieganie starzeniu się produktów i zmniejszenie zajmowanej przestrzeni w magazynie.
Metoda FEFO pozwala zapobiec stratom produktów przeterminowanych, przestarzałych i zniszczonych
Metoda FEFO pozwala zapobiec stratom produktów przeterminowanych, przestarzałych i zniszczonych

Jak wdrożyć metodę FEFO?

Aby wdrożyć metodę FEFO w magazynie, należy przeprowadzić następujące czynności:  

  • Etykietowanie produktów. Towary muszą być dobrze oznaczone etykietą zawierającą datę ważności od momentu przyjęcia ładunku do magazynu aż do wysyłki.
  • Rejestrowanie asortymentu. Należy rejestrować i aktualizować asortyment, uwzględniając datę ważności każdego produktu. Do prowadzenia rejestru stanu magazynowego można stosować arkusze kalkulacyjne, oprogramowanie do zarządzania zapasami lub inne narzędzia.
  • Składowanie i przeprowadzanie kompletacji w kolejności zgodnej z datami ważności. Nowe produkty należy składować za starszymi jednostkami asortymentowymi
  • Monitorowanie i aktualizowanie stanu magazynowego. Należy monitorować stan magazynowy, dostosowywać rozmieszczenie produktów i aktualizować daty ważności w odpowiednich momentach.  

Metoda FEFO wymaga skrupulatnego kontrolowania zapasów, co często bywa nieosiągalne w przypadku manualnego zarządzania magazynem. Digitalizacja zarządzania asortymentem za pomocą systemu zarządzania magazynem (WMS) gwarantuje uporządkowane rozmieszczenie produktów według kolejności ich przyjęcia.

Przykłady firm, które stosują metodę FEFO

Rynek oferuje różne systemy składowania – od tradycyjnych po automatyczne – które umożliwiają zarządzanie towarem według metody FEFO. 

Przykładowo, sieć supermarketów Coto w Argentynie składuje w regałach przepływowych produkty charakteryzujące się wysoką rotacją, takie jak ziemniaki i cebula. „Towar zarządzany jest metodą FEFO, co oznacza, że pierwsze w kolejności są artykuły z najkrótszym terminem przydatności do spożycia, co zapewnia doskonałą rotację”, wyjaśnia inżynier firmy. Regały te zbudowane są z lekko nachylonych bieżni rolkowych. Palety umieszczane są na wyższym końcu kanałów i pod wpływem grawitacji samoczynnie przesuwają się na drugi, niższy koniec, skąd są pobierane.

Firma Congelados de Navarra zbudowała w Hiszpanii jedną z największych mroźni w Europie. W magazynie o konstrukcji samonośnej składowanych jest 83 300 palet z mrożonkami w temperaturze -25ºC. Instalacja została wyposażona w automatyczny system Pallet Shuttle z wózkami wahadłowymi firmy Mecalux. Zarządzanie za pomocą oprogramowania Easy WMS wpływa na zwiększenie pojemności składowania oraz dynamiki przepływu towarów na etapie wysyłki zamówień według kryterium FEFO – w pierwszej kolejności wysyłane są produkty o najkrótszym terminie ważności.

Cyfryzacja jest sprzymierzeńcem metody FEFO. System Easy WMS Mecaluxu umożliwia firmie Medis-M, dostawcy leków i urządzeń medycznych, śledzenie 3300 jednostek asortymentowych i opracowanie strategii rozmieszczenia towaru w magazynie w Słowenii. Aby przeprowadzić slotting, program wprowadza reguły i algorytmy, które uwzględniają zmienne takie jak np. dane każdego produktu oraz jego wymiary. „Stosujemy metodę FEFO, co oznacza, że jako pierwszy wychodzi produkt, którego termin ważności upływa najwcześniej” – wyjaśnia Rok Krsnik, Dyrektor Działu Logistyki.

Congelados de Navarra stosuje metodę FEFO w jednym ze swoich magazynów automatycznych
Congelados de Navarra stosuje metodę FEFO w jednym ze swoich magazynów automatycznych

Doskonała rotacja produktów szybko psujących się

Metoda FEFO to strategia zarządzania asortymentem niezbędna w przypadku przemysłów obsługujących produkty szybko psujące się. Wśród zalet tej metody wymienia się ograniczenie marnotrawstwa, zachowanie wysokiej jakości produktów, przestrzeganie norm oraz wzrost zadowolenia klientów.  

Aby skutecznie wdrożyć strategię FEFO, należy wyposażyć magazyn w systemy składowania, które usprawnią przepływy towaru. Ponadto firmy, które obsługują wiele produktów o wysokiej rotacji, decydują się na automatyzację i digitalizację, aby usprawnić przeprowadzanie operacji i zwiększyć wydajność.

Podczas wybierania systemów składowania dostosowanych do strategii FEFO zaleca się współpracę z dostawcą kompleksowych rozwiązań logistycznych, doświadczonym w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań magazynowych. Jeśli chcesz zoptymalizować działanie swojej instalacji logistycznej, w której składowane są produkty krótkotrwałe, skontaktuj się z nami. Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze najlepszego rozwiązania dla Twojej firmy.