Optymalny slotting zwiększa wydajność magazynu

Slotting – efektywny przydział artykułów do lokalizacji

11 cze 2021

Slotting to proces polegający na wyznaczeniu optymalnej lokalizacji ładunków w magazynie. Przemyślana strategia rozmieszczenia artykułów na regałach jest niezbędna, aby zapewnić wydajną pracę obiektu. Dążenie do skrócenia czasów dostaw oraz wzrost cen powierzchni magazynowej zmuszają przedsiębiorstwa do poszukiwania sposobów na zwiększenie wydajności składowania, jeżeli chcą dotrzymać kroku konkurencji. 

W niniejszym artykule przedstawimy, czym jest slotting, omówimy podstawowe strategie zarządzania lokalizacją i przedstawimy rozwiązania informatyczne, które pomagają usprawnić ten proces. 

Pojęcie slottingu w logistyce 

Angielski termin slotting odnosi się do strategii rozmieszczania zapasów w magazynie w taki sposób, aby usprawnić przyjmowanie i przepływ ładunków oraz komisjonowanie zamówień.

Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy nie jest możliwe powiększenia powierzchni magazynowej. Wraz z nadejściem nowych trendów konsumenckich już nie wystarczy optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni, trzeba również zadbać o odpowiednie ulokowanie poszczególnych pozycji asortymentowych (SKU) w celu maksymalnego ograniczenia wykonywanych manewrów i przyspieszenia obsługi zamówień.

Strategię dystrybucji produktów zazwyczaj określa kierownik magazynu. Aby ją skutecznie wdrożyć, należy najpierw opracować wspólną dla wszystkich pracowników magazynu metodę identyfikacji. Kierownik magazynu powinien ponumerować miejsca składowania wg systemu uzgodnionego z magazynierami, aby uniknąć błędów przy umieszczaniu i pobieraniu ładunków.

Dobrze przemyślana strategia przypisania artykułów do lokalizacji powinna uwzględniać specyficzne potrzeby magazynu, opierając się m.in. na następujących kryteriach: 

  • Wskaźnik rotacji produktów (A, B, C).
  • Data ważności lub numer partii.
  • Przepływy ładunków w magazynie.
  • Optymalne trasy kompletacji.

W tym miejscu należy zauważyć, że każde poszerzenie magazynowanego asortymentu ─ a wraz z nim wzrost liczby obsługiwanych pozycji ─ oznacza konieczność dostosowania strategii slotting.

Aby zapewnić efektywny przydział artykułów, należy ponumerować dostępne miejsca składowania
Aby zapewnić efektywny przydział artykułów, należy ponumerować dostępne miejsca składowania

Korzyści z usprawnienia przydziału artykułów do lokalizacji

Efektywny slotting pozwala:

1. Zoptymalizować wykorzystanie przestrzeni magazynowej – pod uwagę brane są wszystkie dostępne miejsca, a nie tylko konkretne strefy z określonym rodzajem ładunków. Dzięki temu można lepiej zagospodarować zajmowany obiekt.

2. Zwiększyć wydajności magazynu – prawidłowo opracowana strategia przydziału artykułów do lokalizacji powinna uwzględniać czas potrzebny na pobranie ładunków oraz ich rozmieszczenie. Nadrzędnym celem jest zwiększenie wydajności pracy poprzez wyeliminowanie zbędnych manewrów.

3. Identyfikować i śledzić produkty – strategia slottingu pozwala uniknąć błędów w identyfikowaniu produktów, umożliwiając tym samym ścisłą kontrolę przepływu ładunków w magazynie. 

Aby jak najlepiej wykorzystać dostępną przestrzeń i znacząco zwiększyć wydajność, przy planowaniu strategii przydziału artykułów należy wziąć pod uwagę specyficzne uwarunkowania magazynu oraz przepływy ładunków. W tym celu trzeba w pierwszej kolejności pozyskać odpowiednie dane, na przykład za pomocą specjalistycznego oprogramowania.

Wykorzystanie oprogramowania – cyfrowa strategia przydziału artykułów do lokalizacji

Cyfryzacja to najlepszy sposób na usprawnienie dowolnego procesu logistycznego. Slotting nie jest w tym przypadku wyjątkiem. Do opracowania w pełni skutecznej strategii przydziału artykułów do lokalizacji wg kryteriów określonych przez kierownika magazynu niezbędny jest system zarządzania magazynem (WMS).

System WMS, jak np. Easy WMS marki Mecalux pozwala nie tylko na bieżąco kontrolować zapasy, ale także dokładnie określić, gdzie w danym momencie znajduje się konkretny produkt. W tym celu śledzi i rejestruje przyjęcia i wydania ładunków w magazynie na podstawie określonych zmiennych, znacznie ułatwiając pracę operatorów.

Zasada działania programu jest następująca: podczas konfiguracji należy określić aktualne lub oczekiwane przepływy ładunków i metody pracy w magazynie. Na podstawie wyznaczonych kryteriów przyjmowania towarów WMS klasyfikuje produkty i stosuje zasady przydziału do lokalizacji określone przez kierownika magazynu.

Dla przykładu przyjmijmy, że program odebrał z systemu ERP polecenie przyjęcia towaru o numerze SKU01 i terminie ważności upływającym za tydzień. W konfiguracji określono, że wszystkie artykuły o terminie ważności poniżej miesiąca są kierowane bezpośrednio do strefy przygotowania zamówień (zamiast do składowania). W takim przypadku aplikacja utworzy zadanie uzupełnienia zapasów na regale kompletacyjnym, które pojawi się na terminalu operatora odpowiedzialnego za odbiór ładunku. Pozwala to uniknąć zbędnych manewrów i ewentualnych strat zapasów.

System WMS, jak np. Easy WMS marki Mecalux, na bieżąco kontroluje przyjęcia i wydania ładunków w magazynie
System WMS, jak np. Easy WMS marki Mecalux, na bieżąco kontroluje przyjęcia i wydania ładunków w magazynie

Zautomatyzowany przydział artykułów do lokalizacji

Aktualne trendy w branży logistycznej wymagają wdrożenia odpowiednich rozwiązań technologicznych pozwalających zwiększyć wydajność. Wymóg skrócenia czasu dostawy oraz powszechne przyjęcie pudełka jako podstawowej jednostki ładunkowej w handlu elektronicznym zmusiły centra logistyczne do poszukiwania sposobów na zwiększenie wydajności składowania towarów.

Tu z pomocą przychodzą strategie takie jak slotting, który pozwala do maksimum wykorzystać dostępną przestrzeń magazynową oraz znacząco skrócić czas realizacji poszczególnych operacji. A to oznacza realny wzrost wydajności funkcjonowania centrum. 

Poza tym efektywne zarządzanie przydziałem artykułów do lokalizacji odciąża pracowników zajmujących się kompletacją i pozwala zoptymalizować przepływ ładunków w magazynie. Aby jednak zapewnić bezbłędne stosowanie wyznaczonych kryteriów przydziału, konieczne jest oprogramowanie pozwalające zautomatyzować tę czynność. Ręczne zarządzanie obarczone jest zbyt dużym ryzykiem popełnienia błędów, które mogą generować niepotrzebne koszty

Już ponad 500 użytkowników z 36 krajów świata korzysta z Easy WMS – oprogramowania magazynowego Mecaluxu. Jeżeli i Ty chcesz usprawnić proces przydziału artykułów do lokalizacji w swoim magazynie, skontaktuj się z nami, a jeden z naszych specjalistów doradzi Ci, jak skutecznie zwiększyć wydajność pracy.