Towary łatwo psujące się to artykuły, których wartości konsumpcyjne lub użytkowe szybko ulegają pogorszeniu wraz z upływem czasu

Logistyka towarów łatwo psujących się – przykładowe systemy magazynowe

11 sie 2023

Zarządzanie towarami łatwo psującymi się to jedno z głównych wyzwań logistycznych, szczególnie dla firm z sektora spożywczego.

Mając na uwadze właściwości produktów nietrwałych, firmy te muszą zapewnić ich bezpieczne magazynowanie oraz identyfikowalność każdego artykuły na przestrzeni całego łańcucha dostaw: od etapu produkcji, poprzez składowanie, aż po transport i sprzedaż klientowi końcowemu.

Co to są produkty nietrwałe?

Produkty nietrwałe to artykuły, których wartości konsumpcyjne lub użytkowe szybko ulegają pogorszeniu wraz z upływem czasu ze względu na działanie mikroorganizmów takich jak grzyby czy bakterie. Takie towary muszą więc być wykorzystane przed upływem ich daty przydatności. Chociaż do produktów nietrwałych zaliczają się też kwiaty i niektóre artykuły farmaceutyczne czy chemiczne, najczęściej, mówiąc o towarach łatwo psujących się, myślimy o sektorze spożywczym i takich produktach jak mięso, mleko, sery, owoce, ryby czy warzywa.

Czynnikami mającymi największy wpływ na stan produktów nietrwałych są: temperatura, wilgotność, światło oraz ciśnienie atmosferyczne. Towary są narażone na ich oddziaływanie np. w trakcie magazynowania czy transportu.

Niektóre produkty spożywcze takie jak bakalie, zboża, rośliny strączkowe, makarony czy ciastka mają dłuższą datę przydatności z powodu mniejszej zawartości wody. Rozkład tego rodzaju produktów może nastąpić szybciej, jeśli nie są one składowane w optymalnych dla siebie warunkach.

Logistyka towarów łatwo psujących się

Logistyka towarów łatwo psujących się musi być dostosowana do właściwości obsługiwanych produktów tak, aby docierały one do końca łańcucha dostaw w optymalnym stanie. Organizując logistykę produktów nietrwałych, należy pamiętać o kilku kluczowych czynnikach:

  • Warunki termiczne i wilgotność: towary łatwo psujące się, takie jak produkty spożywcze, tracą swoje cechy organoleptyczne (kolor, smak, tekstura, smak), jeśli nie są magazynowane w niskiej temperaturze. Aby uniknąć rozwoju niechcianych bakterii w składowanych artykułach, konieczna jest szczegółowa kontrola wilgotności i temperatury w miejscu ich przechowywania.
  • Bezpieczeństwo i higiena: przestrzeń magazynowa powinna być utrzymywana w czystości, aby zapobiec namnażaniu się mikroorganizmów, które mogą mieć negatywny wpływ na produkt końcowy. Stosowanie zasad higieny jest konieczne w każdej strefie centrum logistycznego. Powinno dotyczyć wszystkich pracowników takiego obiektu, jak również czystości regałów, posadzki i ścian oraz urządzeń transportu bliskiego.
  • Identyfikowalność: firmy powinny zapisywać szczegółowe informacje dotyczące produktów nietrwałych takie jak: numer partii, data produkcji, data ważności oraz przydatności do spożycia. Identyfikowalność produktów to procedura logistyczna coraz częściej wymagana przez dostawców i samych klientów.
  • Rotacja produktów: wskazane jest zapewnienie optymalnej rotacji produktów zgodnie z metodą FIFO (first in, first out). Ta strategia zarządzania zapasami pozwala w pierwszej kolejności pobierać z regałów i wysyłać towary łatwo psujące się z krótką datą ważności.
  • Sprawne operacje: produkty nietrwałe zazwyczaj się zamawiane masowo, dlatego mają wysokie wskaźniki rotacji. Ich obsługa powinna więc być szybka, bezbłędna i jak najbardziej zoptymalizowana.

Przykładowe systemy magazynowe do składowania produktów nietrwałych

Chcąc wydajnie zarządzać towarami łatwo psującymi się, firmy wdrażają rozwiązania logistyczne, uwzględniające takie aspekty jak: rotacja produktów, ścisła kontrola temperatury i pełna identyfikowalność każdego artykułu.

Regały paletowe

Ten system magazynowy, który wyróżnia bezpośredni dostęp do każdej składowanej palety, jest szczególnie polecany w przypadku zarządzania dużą liczbą produktów nietrwałych. Przykładem firmy korzystającej z tego rozwiązania jest Abarrotes La Y Griega, przedsiębiorstwo zaopatrujące ok. 3000 sklepów i hurtowni w stanach Chiapas i Oaxaca w Meksyku. W swoim magazynie firma posiada regały paletowe Mecaluxu odporne na wstrząsy sejsmiczne, o pojedynczej i podwójnej głębokości składowania, na których miejsce znalazło ponad 100 różnych kategorii produktów.

Regały paletowe Mecaluxu pozwalają firmie Abarrotes La Y Griega przyjmować 320 palet do magazynu i tyle samo z niego wydawać oraz przygotowywać od 250 do 300 zamówień dziennie. Bezpośredni dostęp do składowanych ładunków usprawnia pracę operatorów, którzy pobierają i odkładają produkty nietrwałe oraz „szybciej wykonują proces załadunku i rozładunku”, przyznaje Juan Manuel Álvarez Mendoza, dyrektor generalny firmy Abarrotes La Y Griega.

Towary łatwo psujące się w firmie Abarrotes La Y Griega są magazynowane na regałach paletowych
Regały paletowe to system składowania, na którym Abarrotes La Y Griega składuje produkty nietrwałe w swoim magazynie w Meksyku

Regały przepływowe

Palety są wprowadzane od wyższej strony kanału regałów przepływowych, po czym pod wpływem grawitacji przemieszczają się w kierunku przeciwnego końca instalacji. Gwarantuje to idealną rotację produktów nietrwałych według strategii FIFO: pierwsze artykuły na wejściu są pierwszymi na wyjściu.

Regały przepływowe odgrywają kluczową rolę w składowaniu towarów łatwo psujących się firmy Pet Supermarket oferującej karmy i akcesoria dla zwierząt domowych. Pet Supermarket posiada na Florydzie magazyn z regałami przepływowymi, na których mieści się 2048 palet. Największą zaletą tego systemu jest gwarancja perfekcyjnej rotacji towarów łatwo psujących się oraz usprawnienie zarządzania 3000 referencji, jakie znajdują się w katalogu firmy. „Od 20 lat korzystamy z regałów Mecaluxu w prawie wszystkich naszych projektach logistycznych. Jesteśmy z nich bardzo zadowoleni, ponieważ są to produkty o doskonałej jakości”, zaznacza Jim Sperrazza, dyrektor ds. logistyki w firmie Pet Supermarket.

Pet Supermarket składuje swoje produkty nietrwałe na regałach przepływowych
Pet Supermarket korzysta z regałów przepływowych do składowania towarów szybko psujących się

Regały przesuwne Movirack

Regały przesuwne Movirack to jedno z najchętniej wybieranych rozwiązań do składowania produktów nietrwałych w temperaturze kontrolowanej, ponieważ to jedyny system składowania akumulacyjnego, który pozwala na bezpośredni dostęp do każdej magazynowanej palety. Dzięki lepszemu wykorzystaniu przestrzeni znacząco zmniejsza się objętość chłodzonego powietrza, co przekłada się na ograniczenie zużycia energii.

„Regały przesuwne maksymalnie wykorzystują dostępną powierzchnię magazynu, zapewniając odpowiednią pojemność, co pozwala nam sprawnie zaopatrywać naszych klientów. Korytarze dostępowe są przy tym na tyle szerokie, że możemy w nich wygodnie wykonywać prace magazynowe, zwłaszcza kompletację”, przyznaje René Mooijer, dyrektor generalny Mooijer-Volendam B.V. Mooijer-Volendam, holenderska hurtownia ryb, owoców morza oraz mrożonych owoców i warzyw, wyposażyła jedną ze swoich mroźni w regały przesuwne Movirack firmy Mecalux. Rozwiązanie to pozwoliło uzyskać miejsce do składowania ponad 4300 palet z towarami łatwo psującymi się.

Dzięki regałom przesuwnym Movirack firmie Mooijer-Volendam B.V. udało się zdynamizować proces magazynowania produktów nietrwałych
Dzięki regałom przesuwnym Movirack firmie Mooijer-Volendam B.V. udało się zdynamizować proces magazynowania produktów nietrwałych

Półautomatyczny system Pallet Shuttle

Rozwiązanie to pozwala firmom magazynującym towary łatwo psujące się składować większą liczbę palet i zwiększyć tempo operacji wejścia i wyjścia produktów. Pallet Shuttle to półautomatyczny system magazynowania akumulacyjnego pozwalający na duże zagęszczenie ładunków, w którym palety są obsługiwane przez wózek elektryczny przemieszczający się po szynach wewnątrz kanałów towarowych.

Koncern Nestlé wyposażył swoją fabrykę mleka w proszku, napojów kakaowych oraz zamienników mleka dla niemowląt w miejscowości Villa Nueva (Argentyna) w półautomatyczny systemem Pallet Shuttle Mecaluxu, aby składować gotowe artykuły zaraz po opuszczeniu przez nie linii produkcyjnych. „System magazynowy zastosowany w fabryce został zaprojektowany tak, aby spełnić nasze wymagania: zapewnia nam większą pojemność składowania bez konieczności budowy nowego obiektu”, wyjaśnia Claudio Marmo, Supply Chain Development Manager w Nestlé Argentina. To rozwiązanie pozwala nie tylko zarządzać towarami łatwo psującymi się zgodnie z metodą FIFO, ale również umożliwia szybki przepływ ok. 500 palet dziennie.

Nestlé składuje towary łatwo psujące się w swoim magazynie w miejscowości Villa Nueva (Argentyna) przy użyciu półautomatycznego systemu Pallet Shuttle
Nestlé składuje towary łatwo psujące się w swoim magazynie w miejscowości Villa Nueva (Argentyna) przy użyciu półautomatycznego systemu Pallet Shuttle

Automatyczne systemy magazynowe 

Automatyczne systemy magazynowe szczególnie sprawdzają się w przypadku zarządzania dużym wolumenem produktów nietrwałych oraz konieczności szybkich i ciągłych przepływów ładunków. Układnice to przykład automatycznego rozwiązania magazynowego łączącego dużą wydajność i bezpieczeństwo.

Jedną z wielu firm korzystających z rozwiązań automatycznych jest należąca do hiszpańskiej grupy Iparlat firma mleczarska Esnelat. Ze względu na wzrost produkcji firma ta podjęła decyzję o instalacji dziesięciu układnic magazynowych, które pozwalają na składowanie i wysyłkę 350 000 palet z produktami nietrwałymi rocznie. „Automatyzacja logistyki przyniosła naszej firmie wiele korzyści. Zyskaliśmy niezawodność w zakresie produkcji, składowania i wysyłki około 300 milionów litrów mleka i produktów mlecznych rocznie”, mówi Esteban Robles, dyrektor techniczny w firmie Esnelat (Grupa Iparlat).

Automatyczne systemy składowania akumulacyjnego przynoszą liczne korzyści: usprawnienie operacji, maksymalna pojemność magazynowa, wysoka wydajność pracy i zarządzania np. produktami nietrwałymi. Z tych zalet korzysta Bem Brasil, brazylijska firma produkująca mrożone frytki, która wyposażyła swój magazyn działający w temperaturze -30ºC w automatyczny system Pallet Shuttle marki Mecalux obsługiwany przez układnice. „Automatyczny system Pallet Shuttle to rozwiązanie bardzo praktyczne i efektywne. Dzięki automatyzacji obiektu ograniczyliśmy koszty zużycia energii elektrycznej, poprawiliśmy warunki pracy personelu i przechowywania produktów, a także zwiększyliśmy sprawność obsługi towarów”, tłumaczy João Emílio Rocheto, prezes firmy Bem Brasil.

Esnelat korzysta z układnic magazynowych do składowania i wysyłki ponad 350 000 palet rocznie z produktami nietrwałymi
Esnelat korzysta z układnic magazynowych do składowania i wysyłki ponad 350 000 palet rocznie z produktami nietrwałymi

Przykłady zastosowania systemów śledzenia produktów nietrwałych

Możliwość śledzenia produktów w czasie rzeczywistym to niezbędny warunek w przypadku zarządzania towarami łatwo psującymi się. Z uwagi na tę konieczność, pożądaną zarówno przez dostawców, jak i klientów, cyfryzacja procesów jawi się jako rozwiązanie umożliwiające sprawowanie skutecznej i dokładnej kontroli nad stanem magazynowym oraz maksymalizację wydajności pracowników.

Congelados de Navarra, jeden z europejskich liderów na rynku mrożonek warzywnych, zarządza jednocześnie czterema magazynami automatycznymi tak, jakby stanowiły jeden obiekt. Jest to możliwe dzięki opracowanemu przez Mecalux oprogramowaniu magazynowemu Easy WMS. System Easy WMS m.in. rejestruje spaletyzowane towary trafiające do magazynu z produkcji, przypisuje każdemu artykułowi lokalizację na regałach, kontroluje zapasy oraz dynamizuje proces wysyłki do strefy pakowania i mieszania. Wszystko to, aby umożliwić identyfikowalność produktów, która jest koniecznym wymogiem w przypadku firm oferujących towary łatwo psujące się.

Inną firmą, która zdecydowała się na cyfryzację procesów logistycznych, aby uzyskać pełną identyfikowalność produktów nietrwałych i zwiększyć sprzedaż jest francuski koncern spożywczy Danone. Przedsiębiorstwo to posiada w Hiszpanii magazyn omnichannel obsługiwany przez firmę Nutricia, należącą do grupy spółek Danone, w którym znajdują się specjalistyczne produkty spożywcze (żywność dla niemowląt i małych dzieci oraz żywność medyczna). Chcąc zwiększyć wydajność procesów logistycznych, firma korzysta z autorskiego oprogramowania Mecaluxu Easy WMS, które kontroluje stan magazynowy i przyspiesza kompletację. Dzięki rozwiązaniom cyfrowym Danone może się pochwalić zaawansowanym technologicznie centrum dystrybucji, w którym codziennie przygotowuje się i wysyła nawet 700 zamówień.

Produkty nietrwałe – szeroki wybór systemów magazynowych

Wybór systemu magazynowego do składowania towarów łatwo psujących się jest kluczowy dla bezpiecznego i wydajnego składowania produktów tego rodzaju. Również kontrola stanu magazynowego pod kątem temperatury przechowywania, wagi, opakowania czy wyglądu gwarantuje najwyższą jakość produktów i pozwala zoptymalizować wysyłki.

Jeśli chcesz usprawnić zarówno proces magazynowania produktów nietrwałych, jak i zarządzanie w Twojej firmie, skontaktuj się z nami. Nasi eksperci przeanalizują Twoje wymagania i doradzą Ci, jak rozwinąć wydajną logistykę dla Twojego biznesu.