Grywalizacja to strategia pracy, która zakłada osiąganie strategicznych celów poprzez stosowanie technik typowych dla gier i zabaw

Grywalizacja w logistyce – większa wydajność poprzez rozrywkę

20 październik 2021

Grywalizacja – coraz silniejszy trend obecny w wielu firmach – nie omija również sektora logistycznego. Wydajność to jeden z filarów logistyki 4.0., która stawia firmy przed koniecznością zwiększenia produktywności swoich pracowników. Chcąc sprostać temu wyzwaniu, pracodawcy coraz chętniej sięgają po innowacyjne techniki motywacyjne poprzez wprowadzanie elementów rozrywki do wyznaczanych zadań.

Według badania przeprowadzonego przez firmę konsultingową MarketsAndMarkets tego typu techniki odegrają kluczową rolę w wielu branżach. Rynek grywalizacji w ciągu najbliższych pięciu lat zwiększy się o 337% – z 9,1 mld dolarów w 2020 roku do 30,7 mld pięć lat później.

W niniejszym artykule przedstawimy, czym jest grywalizacja oraz jak można ją wykorzystać w celu zwiększenia wydajności magazynu.

Pojęcie grywalizacji

Grywalizacja w biznesie to strategia pracy i kształcenia, która zakłada osiąganie określonych celów poprzez rozrywkę i rywalizację. Grywalizacja w logistyce polega na wdrażaniu i rozwijaniu procesów zwiększających wydajność pracy operatorów w oparciu o techniki typowe dla gier i zabaw. To metoda efektywnego rozwoju kompetencji poprzez zabawę, co wzmacnia motywację i chęć rywalizacji.

Techniki grywalizacji mogą objąć nie tylko operatorów, ale także pozostałych członków struktury organizacyjnej firmy

Techniki grywalizacji mogą objąć nie tylko operatorów, ale także pozostałych członków struktury organizacyjnej firmy

Grywalizacja jest wdrażana poprzez konkretne strategie takie jak konkursy (np. pracownik lub order picker miesiąca), intuicyjne i ciekawe interfejsy, okresowe wyzwania do zaliczenia i wiele innych.

Grywalizacja, zwana również gamifikacją lub gryfikacją, to technika motywowania pracowników mająca na celu zwiększenie ich produktywności. Strategie te nie ograniczają się jedynie do operatorów magazynu, lecz mogą zaangażować każdego pracownika firmy, począwszy od kierownika sekcji, aż po pracowników na stanowiskach specjalistycznych.

Nie muszą także sprowadzać się wyłącznie do indywidualnych podmiotów. Można przenieść je na całe organizacje, wprowadzając elementy pozytywnej rywalizacji między nimi.

Przykładem takiego działania jest wdrożenie wspólnego oprogramowania dla całego łańcucha dostaw motywującego każdą z firm do recyklingu tworzyw sztucznych, dzięki czemu można ograniczyć ich negatywny wpływ na środowisko. W tym przypadku techniki grywalizacyjne mogą zachęcić pracowników do wspólnego segregowania odpadów i do rywalizacji na tym polu z zespołami innych firm.

Cztery korzyści grywalizacji w logistyce

Grywalizacja coraz bardziej zaznacza swoją obecność w logistyce, gdzie sprzyja integracji pracowników i motywuje do większego zaangażowania w każdą wykonywaną operację. Poniżej przedstawiamy cztery główne korzyści z zastosowania grywalizacji w logistyce:

  • Wzrost motywacji: wprowadzenie elementów gier, konkursów i szkoleń w formie bardziej rozrywkowej sprawia, że operatorzy chętniej angażują się w codzienne czynności magazynowe, czując się niezbędną częścią realizowanego przez firmę projektu. Dzięki temu motywacja pracowników magazynowych wzrasta.
  • Wydajność i skuteczność: motywacja każdego z pracowników, spójność w działaniu poszczególnych zespołów oraz zdrowa rywalizacja to czynniki przyczyniające się do poprawy nastawienia i pobudzające do pracy. Do zadań kadry zarządzającej logistyką powinno należeć monitorowanie produktywności pracowników i nagradzanie najlepszych oraz stawianie ich za wzór przed całym zespołem. Zachęci to każdego pracownika do włożenia dodatkowego wysiłku w realizację powierzonych czynności.
  • Śledzenie indywidualnych wyników: grywalizacja idzie w parze z technologią, aby realizowane w firmie procesy były bardziej przyjazne. Technologia umożliwia kadrze zarządzającej dostęp do danych na temat wydajności każdego z operatorów, co pozwala zlokalizować deficyty w pracy magazynu. Z czasem dane te powinny być udostępniane pracownikom w celu zwiększenia chęci zdrowej rywalizacji.
  • Zatrzymywanie utalentowanych pracowników: grywalizacja może być dobrą okazją do wprowadzenia technologii big data w magazynie. Narzędzia takie jak moduł Supply Chain Analytics dla systemu Easy WMS pokazują najważniejsze wskaźniki wydajności dla każdej branży, z rozbiciem nawet na pojedynczych operatorów. Pozwala to wyróżnić najbardziej efektywnych pracowników.

Jak widać technologia pomaga kierownikom magazynu w tworzeniu i wdrażaniu zadań opartych na zasadach grywalizacji, które zachęcają pracowników do większego zaangażowania w wykonywane czynności, oraz wyłonieniu operatorów o najlepszych wskaźnikach wydajności.

Grywalizacja to technika służąca poprawie wydajności pracy operatorów kompletujących zamówienia

Grywalizacja to technika służąca poprawie wydajności pracy operatorów kompletujących zamówienia

Przykłady zastosowania grywalizacji w magazynie

Każda firma stosuje motywacyjne techniki grywalizacji w zależności od przeprowadzanych operacji, rodzaju instalacji magazynowej, a przede wszystkim – specyfiki swojej branży. Jednak niektóre działania stały się powszechne ze względu na istotny wpływ na procesy logistyczne wielu firm. Przykładem może być indywidualne nagradzanie operatorów za wysoką wydajność pracy.

Poniżej wskazujemy obszary, w których techniki grywalizacji mogą zwiększyć motywację do pracy i produktywność operatorów:

  • Ręczna kompletacja zamówień: mimo że coraz więcej firm stawia na automatyczną kompletację zamówień, to kompletacja ręczna wciąż jest z powodzeniem stosowana w wielu obiektach. Celem uniknięcia spadku wydajności na skutek wykonywania ciągle tych samych, monotonnych zadań kierownicy magazynu mogą wprowadzić system nagradzania. Pozwala to utrzymywać wysoką efektywność pracy operatorów.
  • System zarządzania magazynem: oprogramowanie WMS stało się podstawowym narzędziem pracy w magazynie, dlatego każdy z operatorów powinien dobrze znać jego działanie. Szkolenie oparte na technikach grywalizacji, w połączeniu z intuicyjnym, przypominającym grę interfejsem przyspiesza proces kształcenia operatorów.

Osiągnięcie maksymalnej wydajności pracy operatorów wymaga nie tylko niezwykle ważnej motywacji, lecz również systemów magazynowych idealnie dopasowanych do wykonywanych czynności. Regały półkowe przepływowe czy podesty magazynowe to doskonałe rozwiązania pozwalające zorganizować kompletację zamówień w oparciu o techniki grywalizacji. Taka organizacja magazynu umożliwi operatorom szybką i bezpieczną pracę, a wprowadzenie przez rozrywkę elementów zdrowej rywalizacji zachęci ich do maksymalnie efektywnej pracy.

Oprócz tradycyjnych systemów logistycznych rynek oferuje także specjalne oprogramowania zwiększające wydajność operatorów. Przykładem może być Labor Management System, czyli system zarządzania czasem pracy, który umożliwia menadżerom logistycznym podgląd w czasie rzeczywistym wskaźników efektywności pracowników magazynu. Dzięki pozyskanym danym można zlokalizować obszary wymagające poprawy oraz wprowadzić zadania bazujące na technikach grywalizacji, które zachęcą operatorów do bardziej produktywnej pracy.

Grywalizacja znajduje bardzo szerokie zastosowanie w magazynie. Bez względu na środowisko pracy wprowadzenie elementów zabawy i rywalizacji rozwija w operatorach chęć osiągania jak najlepszych wyników oraz zwiększa ich zaangażowanie na rzecz firmy.

Dzięki takim aplikacjom jak Supply Chain Analytics czy Labor Management Software kierownik magazynu może w czasie rzeczywistym śledzić wydajność pracy obiektu

Dzięki takim aplikacjom jak Supply Chain Analytics czy Labor Management Software kierownik magazynu może w czasie rzeczywistym śledzić wydajność pracy obiektu

Grywalizacja – milowy krok w stronę zaangażowania na rzecz logistyki

Menadżerowie logistyczni, w tym kierownicy magazynów, wprowadzają techniki grywalizacji do procesów magazynowych, aby zwiększyć motywację swoich pracowników. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii informatycznej, obserwacji wydajności pracy oraz stosowaniu systemu premiowania za dobre wyniki firma zachęca do jak najbardziej efektywnej pracy.

Stworzone przez Mecalux oprogramowanie magazynowe Easy WMS umożliwia kierownikom ds. logistyki śledzenie wskaźników wydajności każdego operatora, stanowiska pracy czy realizacji całego procesu. W ten sposób mogą oni wykrywać problemy w funkcjonowaniu obiektu i przeciwdziałać ich negatywnym skutkom. Jeżeli chcesz maksymalnie zwiększyć wydajność magazynu, skontaktuj się z nami, a nasi eksperci przedstawią Ci najlepsze rozwiązanie dostosowane do potrzeb Twojej firmy.