Automatyczny magazyn samonośny firmy Hayat Kimya jest jednym z najwyższych w Europie

Innowacje w logistyce – 5 przykładów nieszablonowych rozwiązań

07 październik 2021

Innowacyjność w logistyce ma kluczowe znaczenie dla realizacji dwóch zasadniczych celów łańcucha logistycznego: zapewnienia kompleksowej obsługi klienta oraz ograniczenia kosztów prowadzonej działalności. 

Logistyka stanowi jedną z głównych gałęzi działalności każdej firmy, a jej optymalizacja ma istotne znaczenie dla zachowania wysokiej konkurencyjności. W dążeniach do ciągłego doskonalenia firmy nieustannie dokładają starań, aby zmodernizować prowadzone procesy, czasem za pomocą technologii, czasem strategii logistycznych umożliwiających zaspokojenie potrzeb każdej działalności.

W ciągu ostatnich lat logistyka przystosowała się również do przemian gospodarczych, społecznych i technologicznych, które przekształciły naszą codzienność. Nadejście przemysłu 4.0 podyktowało konieczność dalszego doskonalenia logistyki, dążenia do usprawnienia dystrybucji, zwiększenia efektywności procesów magazynowania i przygotowywania zamówień oraz skrócenia terminów dostawy.

Firma Mecalux posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania wszelkiego rodzaju magazynów. Pozwala to nam na opracowywanie innowacyjnych rozwiązań i wychodzenie naprzeciw złożonym problemom logistycznym, którym nie sposób zaradzić w standardowy sposób. W niniejszym artykule omawiamy kilka przykładów innowacji, przy których mieliśmy okazję współpracować w ostatnich latach:

Hayat Kimya – jeden z najwyższych magazynów samonośnych w Europie

 

Jednym z najciekawszych wyzwań logistycznych w ostatnich latach była budowa jednego z największych automatycznych magazynów samonośnych w Europie. Taki właśnie obiekt zbudował Mecalux dla firmy Hayat Kimya w mieście lzmit (Turcja). Było to niełatwe przedsięwzięcie ze względu na istotne zagrożenie sejsmiczne, ponieważ miasto jest położone na linii uskoku Północnej Anatolii, strefy zagrożenia sejsmicznego obejmującej większość terytorium Turcji.

Firma Hayat Kimya, jeden z wiodących producentów wyrobów higienicznych na rynku eurazjatyckim, podjęła decyzję o centralizacji stanu magazynowego rozproszonego w wielu obiektach i umieszczeniu go w jednym centrum logistycznym. Miało to umożliwić reagowanie na zwiększenie produkcji oraz ograniczenie kosztów transportu towaru w celu zaspokojenia rosnącego popytu w możliwie najkrótszym czasie i z zapewnieniem najwyższej wydajności.

Mecalux stanął przed skomplikowanym wyzwaniem, a mianowicie koniecznością budowy magazynu o pojemności 160 tys. palet na terenie o wysokiej aktywności sejsmicznej. Jak został zrealizowany ten projekt? Firma Mecalux zaprojektowała i wybudowała magazyn samonośny o wymiarach znacznie przewyższających wymiary magazynów tradycyjnych: 120 m długości, 105 m szerokości i 46 m wysokości. Jest to unikatowy obiekt w historii budownictwa, ponieważ jest jednym z najwyższych automatycznych magazynów samonośnych w Europie, znajdującym się ponadto w strefie zagrożenia trzęsieniami ziemi.

Ze względu na specyficzne uwarunkowania magazynu regałów nie można było wykonać jedynie przy użyciu tradycyjnych profili giętych na zimno. Nie można było również zastosować tradycyjnej konstrukcji złożonej z kształtowników walcowanych na gorąco z uwagi na konieczność zachowania wysokiej precyzji podczas montażu. Rozwiązaniem okazało się połączenie obu tych metod konstrukcyjnych. Ponadto wykorzystano aż 10 tys. ton stali zbrojeniowej do budowy konstrukcji antysejsmicznych. Takie rozwiązanie umożliwia absorpcję wszystkich poziomych sił dynamicznych, zwłaszcza działających w kierunku wzdłużnym, mających największy wpływ na stabilność regałów. 

W efekcie powstał ogromny automatyczny magazyn samonośny wyposażony w regały o podwójnej głębokości składowania, automatycznie skomunikowany z liniami produkcyjnymi za pomocą czterech nadziemnych tuneli. Każdego dnia magazyn przyjmuje średnio 6500 palet, a w szczytowych momentach obsługuje nawet 400 palet na godzinę.

Gioseppo – poszanowanie krajobrazu bez uszczerbku dla pojemności magazynowej

Wysokość magazynu Gioseppo została dostosowana do lokalnych wytycznych dotyczących zagospodarowania terenu

Wysokość magazynu Gioseppo została dostosowana do lokalnych wytycznych dotyczących zagospodarowania terenu

Gioseppo, firma specjalizująca się w projektowaniu i sprzedaży obuwia w ponad 60 krajach, potrzebowała nowego magazynu umożliwiającego przechowywanie nawet dwóch milionów par obuwia. Trudnością, z którą musiał zmierzyć się dział techniczny firmy Mecalux, była konieczność posadowienia konstrukcji obiektu na obszarze przybrzeżnym, na którym obowiązywały ścisłe uregulowania krajobrazowe, dlatego wymiary magazynu nie mogły przekraczać ustalonej wysokości. Należało zatem spełnić jasno określone wymogi – uzyskać określoną pojemność magazynową, a jednocześnie ograniczyć wpływ na krajobraz otoczenia. 

Skoro rozbudowa w górę okazała się niemożliwa, rozwiązaniem było zejście w dół. Firma Mecalux wykonała 6-metrowy wykop, w którym wybudowała automatyczny magazyn samonośny o wysokości 18,5 m, długości 79 m i szerokości 21,5 m. Takie rozwiązanie umożliwiło optymalizację wysokości magazynu w celu uzyskania możliwie największej pojemności, bez wywierania negatywnego wpływu na panoramę otoczenia.

Cosmopak – jeden korytarz, dwie temperatury magazynowania i trzy rodzaje produktów

Firma Cosmopak obsługuje bardzo zróżnicowany towar składowany na trzech rodzajach nośników ładunku w jednym korytarzu magazynowym, w którym panują dwie różne temperatury

Firma Cosmopak obsługuje bardzo zróżnicowany towar składowany na trzech rodzajach nośników ładunku w jednym korytarzu magazynowym, w którym panują dwie różne temperatury

Jak wykorzystać jeden korytarz do magazynowania trzech rodzajów produktów w dwóch różnych temperaturach? Cosmopak, wyspecjalizowany dostawca preparatów kosmetycznych, posiada zakład produkcyjny w miejscowości Ovar położonej w północnej Portugalii, w którym produkuje artykuły zaopatrujące całą Europę. 

Chcąc sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu, firma wdrożyła nowe linie produkcyjne, co skłoniło ją do modernizacji posiadanego magazynu. Jaki napotkała problem? Nowy magazyn należało zlokalizować w pobliżu linii produkcyjnych na bardzo niewielkiej przestrzeni bez możliwości rozbudowy ze względu na bliską odległość torów kolejowych.

Zmiana lokalizacji centrum logistycznego i zakładu produkcyjnego była niemożliwa ze względów finansowych, zatem jedyne rozwiązanie opierało się na wykorzystaniu każdego milimetra dostępnej przestrzeni. Ponadto magazyn miał być przeznaczony do składowania produktów gotowych, półproduktów i surowców na paletach, w workach typu big bag i pojemnikach IBC w temperaturze otoczenia oraz w warunkach chłodniczych. Miał zatem powstać jeden korytarz umożliwiający składowanie trzech rodzajów produktów na trzech różnych nośnikach ładunku w dwóch temperaturach (temp. otoczenia i chłodnia).

Aby spełnić wymagania logistyczne firmy Cosmopak, Mecalux postanowił zbudować wszechstronny magazyn automatyczny o długości 148 m wzdłuż całego zakładu. Cechą szczególną tego rozwiązania jest utworzenie tylko jednego korytarza magazynowego skomunikowanego z produkcją za pośrednictwem przenośników wejściowych umieszczonych na trzech różnych poziomach po jednej stronie magazynu. Zorganizowana w ten sposób strefa przenośników umożliwiła optymalizację długości korytarza magazynowego. 

Nad prawidłową pracą obiektu czuwa opracowany przez Mecalux system zarządzania magazynem Easy WMS, który decyduje o rozmieszczeniu każdej palety w zależności od  rodzaju i przeznaczenia towaru, a także przy uwzględnieniu zapotrzebowania na dany artykuł oraz jego cech szczególnych.

 

Espace des Marques – zdalna instalacja systemu Easy WMS w czasie pandemii

Firma Espace des Marques zainstalowała w czasie pandemii COVID-19 oprogramowanie Easy WMS opracowane przez Mecalux

Firma Espace des Marques zainstalowała w czasie pandemii COVID-19 oprogramowanie Easy WMS opracowane przez Mecalux

Espace des Marques, internetowy sklep prowadzący sprzedaż odzieży i obuwia, otworzył we Francji dwa centra dystrybucyjne wyposażone w regały paletowe oraz regały półkowe na podestach. Pracą w obu centrach dystrybucyjnych zarządza system Easy WMS firmy Mecalux. Jednak ich uruchomienie okazało się trudniejsze niż mogłoby się to wydawać.

Po zakończeniu pracy w pierwszym magazynie i zaraz przed instalacją oprogramowania Easy WMS w drugim z nich rozpoczął się kryzys wywołany przez epidemię COVID-19. W świetle tak nieoczekiwanego toku zdarzeń, gdy wprowadzone nakazy izolacji wymusiły wstrzymanie wszelkiej działalności innej niż niezbędna, najłatwiej było odłożyć wdrożenie systemu w czasie. Tak się jednak nie stało. 

Mając na uwadze doskonałe efekty wdrożenia systemu Easy WMS w pierwszym magazynie oraz ciągły wzrost sprzedaży internetowej, firma Espace des Marques postanowiła kontynuować prace instalacyjne. Ze względu na obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa, uruchomienie systemu musiało się odbyć w sposób całkowicie zdalny.

Przedsięwzięcie to było dużym wyzwaniem dla obu firm, jednak mimo dzielącej je znacznej odległości instalacja została zakończona, a personel przeszkolony z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W ciągu zaledwie dwóch tygodni pracownicy Espace des Marques byli już przygotowani do efektywnego korzystania z oprogramowania Easy WMS. 

Wydajność w czasie obowiązywania nakazu izolacji przekroczyła najśmielsze oczekiwania. Przy obecności zaledwie 20 pracowników oba magazyny pracowały w skoordynowany sposób, wysyłając średnio 1600 zamówień dziennie – niemal trzykrotnie więcej niż były w stanie obsłużyć wcześniej.

Sokpol – automatyczny transport pomiędzy magazynem i halą produkcyjną leżącymi po dwóch stronach ulicy

Łącznik pomiędzy magazynem i zakładem produkcyjnym firmy Sokpol (Polska)

Łącznik pomiędzy magazynem i zakładem produkcyjnym firmy Sokpol (Polska)

Sokpol to polskie przedsiębiorstwo produkujące soki, napoje orzeźwiające i przeciery owocowe, prowadzące sprzedaż w znacznej części Europy oraz w Stanach Zjednoczonych. Położony na południu Polski zakład produkcyjny firmy zapewnia sprawną dystrybucję towaru na całym kontynencie. W obliczu znacznego wzrostu produkcji przyfabryczny magazyn produktów gotowych okazał się już niewystarczający do zaspokojenia bieżących potrzeb. 

Chcąc zapewnić sobie miejsce do składowania całego wolumenu produkcyjnego, firma nabyła teren przyległy do zakładu w celu zbudowania nowego magazynu automatycznego. Jednakże pomiędzy nowym obiektem a starym zakładem produkcyjnym znajdowała się ruchliwa ulica. Firma Mecalux miała za zadanie zautomatyzować przepływ towarów między oboma obiektami, omijając przeszkodę. 

Aby to osiągnąć, stworzono nadziemny tunel na wysokości 5 m od podłoża. We wnętrzu zamontowano sprawny i szybki system transportu szynowego poruszający się z prędkością 100 m/min.

Innowacyjne podejście dla zwiększenia konkurencyjności

Logistyka ewoluuje wraz z wymaganiami firm zmierzającymi do ograniczenia kosztów operacyjnych i zwiększenia rentowności. 

Mecalux od wielu lat wdraża innowacyjne rozwiązania logistyczne, wychodząc naprzeciw wymaganiom każdego klienta i oferując zaawansowane technologicznie systemy magazynowe. Usprawnij łańcuch dostaw Twojej firmy i zwiększ jego wydajność! Skontaktuj się z nami, a nasi doradcy pomogą Ci wybrać innowacyjne rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb.