Automatyzacja to jedna ze strategii pozwalających usprawnić kompletację

10 wskazówek jak usprawnić kompletację

20 paź 2022

Istnieje wiele sposobów wykonywania szybkiej i bezbłędnej kompletacji. Zazwyczaj jest to jedna z najbardziej skomplikowanych czynności przeprowadzanych w obiekcie logistycznym. Z tego powodu wiele firm zadaje sobie pytanie, jak usprawnić przygotowywanie zamówień i zwiększyć swoją wydajność. 

W zależności od takich aspektów jak sektor działalności, rozmiar magazynu czy rodzaj składowanych produktów firmy mogą zdecydować się na wdrożenie strategii ukierunkowanych na wzrost efektywności kompletacji, monitorowanie wydajności czy nawet automatyzację części lub całości wykonywanych operacji za pomocą technologii magazynowych i kompletacyjnych. 

Jak usprawnić proces kompletacji?

Kierownik logistyki powinien przeanalizować wydajność procesu kompletacji i znaleźć rozwiązania, które przyspieszą tę operację oraz wykluczą ryzyko popełnienia błędów. Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek pozwalających usprawnić przygotowywanie zamówień:

1. Zaprojektuj magazyn z uwzględnieniem wymagań logistycznych

Pierwszym krokiem w kierunku efektywnej kompletacji jest odpowiedni rozkład magazynu, z optymalnym podziałem na strefy, umożliwiający pracownikom i robotom sprawne poruszanie się i wydajną realizację czynności magazynowych

Projekt magazynu powinien być spójny z planowaniem logistycznym firmy. W projekcie układu magazynu należy nie tylko uwzględnić miejsca przeznaczone do kompletacji, ale także wydzielić strefy przyjęcia towarów, składowania czy wysyłek.

2. Wyposaż magazyn w najlepsze systemy składowania

Istnieje wiele systemów magazynowych, które można dopasować do obsługiwanych jednostek ładunkowych, projektu magazynu, stosowanych urządzeń transportu bliskiego oraz właściwości składowanych produktów. 

Wybór musi odpowiadać indywidualnym wymaganiom logistycznym firmy. Na przykład firmy z sektora spożywczego zwykle decydują się na systemy akumulacyjne sprzyjające wydajności energetycznej. Inne natomiast mogą cenić sobie większą dostępność towarów. 

Wybór odpowiedniego systemu magazynowania jest kluczowy dla wydajności procesu kompletacji
Wybór odpowiedniego systemu magazynowania jest kluczowy dla wydajności procesu kompletacji

3. Zastosuj strategie wydajnej kompletacji

Kierownik logistyki powinien wdrożyć co najmniej jedną strategię przygotowywania zamówień, która kierowałaby pracą order pickerów, zwiększając ich efektywność. W magazynach zarządzanych manualnie często stosuje się takie metody jak kompletacja grupowa, która pozwala na przygotowywanie wielu zamówień jednocześnie, czy też kompletacja strefowa polegająca na podziale magazynu na strefy, gdzie zamówienia kompletują pracownicy przypisani do danego miejsca. 

Nie istnieje jedna idealna strategia kompletacji, która sprawdzałaby się tak samo dobrze we wszystkich obiektach logistycznych. W każdym przypadku strategię należy dopasować do takich uwarunkowań jak liczba składowanych jednostek asortymentowych, ich rotacja, rozkład magazynu czy liczba pracujących w obiekcie order pickerów. 

4. Przeprowadź cyfryzację czynności magazynowych

Wdrożenie specjalistycznego oprogramowania takiego jak system zarządzania magazynem (WMS) pozwala do minimum ograniczyć ryzyko błędu w procesach magazynowych, w tym w kompletacji zamówień. Jedną z funkcji system WMS jest rozdzielanie jednostek asortymentowych na poszczególne lokalizacje według zbioru reguł i kryteriów określonego przez kierownika logistyki. 

Co więcej, oprogramowanie magazynowe współpracuje ze stacjami roboczymi oraz terminalami radiowymi, aby krok po kroku prowadzić magazynierów przez wykonywane przez nich zadania, wskazując najbardziej optymalne trasy i znacznie ograniczając ryzyko popełnienia błędu. 

5. Zoptymalizuj trasy kompletacji

Pośród licznych zalet systemu zarządzającego magazynem warto zwrócić uwagę na funkcję planowania najbardziej wydajnych tras kompletacji. Dzięki systemowi WMS pracownicy magazynu wykonują mniej zbędnych przemieszczeń po obiekcie. 

Aby zwiększyć efektywność pracy, oprogramowanie magazynowe, np. Easy WMS firmy Mecalux, jest wyposażone w system zarządzania czasem pracy – zaawansowaną funkcjonalność wskazującą możliwości usprawnień w zadaniach kompletacyjnych poprzez mierzenie wydajności order pickerów. 

6. Śledź wskaźniki KPI dotyczące kompletacji

W celu uzyskania maksymalnie wydajnej kompletacji kierownik logistyki może zastosować kluczowe wskaźniki efektywności (KPI). Pozwalają one śledzić wydajność kompletacji, procent zamówień wysłanych, liczbę produktów na stanie czy wskaźnik zamówień oczekujących. 

Zaawansowane oprogramowanie zarządzające magazynem, takie jak Easy WMS, ma funkcję analizy łańcucha dostaw, której rolą jest porządkowanie wszystkich danych generowanych w magazynie. W ten sposób system WMS przyczynia się do podejmowania decyzji w oparciu o rzeczywistą wydajność obiektu. 

System zarządzania magazynem umożliwia szybką i bezbłędną kompletację
System zarządzania magazynem umożliwia szybką i bezbłędną kompletację

7. Zaplanuj optymalny slotting

Strategię slottingu ― dystrybucji zapasów w poszczególnych lokalizacjach w magazynie ― należy okresowo aktualizować, aby dostosować ją do zmian popytu. 

Cyfryzacja procesów magazynowych za pomocą systemu WMS pozwala wyznaczać optymalne miejsce na regałach dla każdego artykułu. Opracowany przez Mecalux system Easy WMS oferuje również moduł odpowiedzialny za slotting, który analizuje dane historyczne oraz bieżące dotyczące popytu na każdy z produktów i okresowo proponuje zmianę lokalizacji, której celem jest większa wydajność kompletacji i bezbłędna jej realizacja. 

8. Zastosuj metody kompletacji zautomatyzowanej

Oprogramowanie zarządzające magazynem można stosować razem z systemami kompletacji półautomatycznej, takimi jak pick-to-light czy voice-picking, które usprawniają pracę order pickerów. 

W magazynach automatycznych stosuje się również roboty do kompletacji oraz roboty antropomorficzne, które maksymalnie zwiększają wydajność najbardziej powtarzalnych czynności. 

Układnica pojemnikowa przyspiesza transport ładunków na stanowiska kompletacyjne
Układnica pojemnikowa przyspiesza transport ładunków na stanowiska kompletacyjne

9. Zautomatyzuj transport ładunków

Towar do człowieka (ang. goods-to-person) to strategia przygotowywania zamówień korzystająca z rozwiązań automatycznych, które transportują ładunki na stanowiska order pickerów. Dzięki nim pracownicy magazynu nie muszą przemieszczać się między regałami, a jedynie pobierać artykuły, jakie do nich docierają. W ten sposób kompletacja staje się szybsza, a instalacja logistyczna – bardziej wydajna.

Magazyn można też wyposażyć w automatyczne systemy transportu, takie jak wózki AGV (z ang. automated guided vehicle) czy roboty mobilne. Wykorzystują one technologię uczenia maszynowego do przemieszczania się i transportowania ładunków bez udziału operatorów. 

10. Zainstaluj automatyczne systemy magazynowe

Automatyczne systemy magazynowe przyspieszają pobieranie ładunków z lokalizacji. Urządzenia automatyczne takie jak układnice pojemnikowe (Miniload) lub paletowe zapewniają ciągłe zaopatrywanie w ładunki poszczególnych stanowisk kompletacyjnych. 

W celu połączenia tych dwóch stref w magazynie układnice można uzupełnić o przenośniki, które przemieszczają, akumulują lub rozdzielają jednostki ładunkowe aż do strefy przygotowywania zamówień. Wyposażenie magazynu w linię przenośników gwarantuje płynny transport ładunków na stanowiska kompletacyjne, a co za tym idzie – większe tempo przygotowywania zamówień. 

Strategie usprawniające kompletację

Przygotowywanie zamówień to jeden z najbardziej skomplikowanych etapów procesu logistycznego każdej firmy. Zadaniem kierowników logistyki jest wybranie takiej strategii kompletacji, która zdynamizuje tę czynność, a jednocześnie pozwoli uniknąć błędów przy pracy.

Dobry krokiem w stronę optymalizacji tego procesu jest automatyzacja. Systemy zarządzania magazynem koordynujące wszystkie czynności magazynowe oraz automatyczne systemy składowania i transportu, takie jak układnice lub roboty przemysłowe, pozwalają uniknąć błędów w trakcie obsługi ładunków. Mecalux posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu takich właśnie technologii magazynowych. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz zwiększyć potencjał logistyki Twojego biznesu. Nasi eksperci wskażą Ci najlepsze rozwiązanie dostosowane do potrzeb Twojej firmy.