Logistyka milk run

Na czym polega logistyka „milk run”?

06 cze 2022

Logistyka milk run powstała w efekcie rosnącej popularności filozofii Lean Manufacturing. Szczupłe zarządzanie produkcją oprócz optymalizacji czynności odbywających się w ramach procesu produkcji zakłada też zwiększenie efektywności działań w zakresie planowania dostaw surowców i komponentów. Z tej perspektywy logistyka milk run jest idealnym narzędziem, ponieważ pozwala zredukować poziom zapasów, zwiększyć płynność dostaw i obniżyć koszty transportu.

Logistyka milk run nawiązuje swą nazwą do stosowanego na początku XX wieku sposobu rozwożenia mleka, który pozwalał ograniczyć koszty transportu. Każdy mleczarz, kursując po ustalonej trasie, dostarczał do domów pełne butelki i odbierał puste. Liczba pustych butelek pozwalała określić zapotrzebowanie na kolejny dzień.

Zastosowanie metody milk run w logistyce

Logistyka milk run to metoda dostarczania towarów, w której jeden pojazd zbiera ładunki od wielu dostawców i przewozi je do miejsca docelowego. Wymaga to zaplanowania odpowiedniej trasy przejazdu przebiegającej przez wszystkie punkty załadunku i rozładunku towarów.

Metoda milk run opiera się na założeniu, że uzupełnienia wymagają jedynie te materiały, które zostały wykorzystane. Dlatego jest ona często stosowana w magazynach i zakładach produkcyjnych stosujących zarządzanie zapasami typu just-in-time, aby zapewnić wymaganą ilość towaru dokładnie wtedy, gdy jest on potrzebny.

W artykule pt. Supply Chain System Model of Components for Assembly Lines Based on Kanban and Milk Run Methodologies opublikowanym na łamach czasopisma naukowego European Journal of Engineering and Technology Research termin milk run w kontekście logistyki zdefiniowano następująco: „metoda pobierania produktów wzdłuż optymalnej trasy celem skrócenia czasu dostawy”. Tak więc podstawowym założeniem logistyki milk run jest redukcja kosztów i przyspieszenie zaopatrzenia zakładu w surowce lub półprodukty. W tym celu niezbędne jest jednak precyzyjne zaplanowanie tras przewozu i terminów dostaw.

W logistyce milk run możemy wyróżnić trasy wewnętrzne – gdy pojazd porusza się w obrębie pojedynczego obiektu, zaopatrując poszczególne stanowiska robocze – oraz zewnętrzne – gdy potrzebne surowce lub półprodukty odbiera od dostawców lub z różnych obiektów należących do przedsiębiorstwa.

Dostawy trafiają do magazynu lub zakładu produkcyjnego wymagającego stałego zaopatrzenia, jak np. w przypadku linii montażowych w przemyśle wytwórczym. Strategia milk run doskonale sprawdza się np. w branży motoryzacyjnej, gdzie ułatwia wdrożenie technik sprzyjających redukcji kosztów zarządzania zapasami, np. modelu just-in-time.

Omówmy to na przykładzie producenta opon, który posiada zakład w Brazylii, w pobliżu plantacji kauczukowców dostarczających niezbędny do produkcji lateks. W tradycyjnym modelu zaopatrzenia każdy plantator musiałby we własnym zakresie zorganizować transport surowca do fabryki. W przypadku logistyki milk run wystarczy, że producent ogumienia wynajmie jeden pojazd, który objedzie wszystkie sąsiednie plantacje, zabierając przygotowany do transportu lateks.

Logistyka milk run wymaga precyzyjnego planowania z uwzględnieniem wszystkich punktów załadunku i rozładunku towarów
Logistyka milk run wymaga precyzyjnego planowania z uwzględnieniem wszystkich punktów załadunku i rozładunku towarów

Zalety (i wady) logistyki milk run

Dystrybucja zapasów w modelu milk run jest szeroko stosowana w produkcji seryjnej. Poniżej omawiamy jej najważniejsze zalety:

  • Redukcja kosztów przewozu. Logistyka milk run pozwala lepiej wykorzystać dostępną przestrzeń ładunkową pojazdu, skrócić czas przewozu i ograniczyć liczbę transportów.
  • Sprawna działalność. Strategia milk run zapewnia ciągłe uzupełnianie zapasów niezbędnych surowców i półproduktów.
  • Dbałość o środowisko. Omawiana metoda pozwala znacząco ograniczyć liczbę przejazdów podczas transportu towarów między różnymi obiektami lub strefami jednego magazynu a zakładem, co przekłada się na mniejszą ilość emitowanych zanieczyszczeń.
  • Wydajna produkcja. Wdrożenie logistyki milk run sprzyja precyzyjnemu planowaniu dostaw towarów według zasady just-in-time. Można dzięki temu uniknąć powstawania wąskich gardeł w strefie buforowej, czyli miejscu tymczasowego składowania materiałów niezbędnych do produkcji.

Największą wadą logistyki milk run jest konieczność precyzyjnej synchronizacji współpracy między wszystkimi uczestnikami łańcucha dostaw lub działami magazynu czy zakładu produkcyjnego. Nawet drobny błąd może skutkować wyczerpaniem surowców i unieruchomieniem linii produkcyjnej.

Poza tym logistyka milk run najlepiej sprawdza się przy produkcji seryjnej. Jeżeli linia montażowa wymaga zaopatrzenia w wiele różnych produktów, trasy przewozu w modelu milk run, tak wewnętrzne, jak i zewnętrzne, mogą okazać się zbyt skomplikowane, by zapewnić bezbłędne zarządzanie.

Jak działa logistyka milk run w łańcuchu dostaw?

Dystrybucja w trybie milk run zrywa z tradycyjnym modelem dostawy towarów na żądanie. Stosowana zwykle w produkcji just-in-time logistyka milk run wymaga precyzyjnego planowania tras przewozu z uwzględnieniem wszystkich punktów załadunku i rozładunku towarów. Znając te punkty, kierownik ds. logistyki musi wyznaczyć optymalną trasę przejazdu, częstotliwość kursowania oraz liczbę pojazdów.

Logistyka milk run działa następująco – kursujący według ściśle określonego harmonogramu pojazd odwiedza kolejne stanowiska robocze, magazyny lub obiekty dostawców, skąd zabiera potrzebne surowce lub półprodukty, które następnie zawozi do strefy produkcyjnej.

Logistykę milk run można zastosować nie tylko przy organizacji przewozu towarów od różnych dostawców, ale również w transporcie bliskim. W takim przypadku najczęściej wykorzystuje się pociągi logistyczne umożliwiające sprawny transport zapasów z magazynu na linię montażową. W zakładach produkcyjnych i magazynach o bardzo dużym natężeniu przepływu towarów jeszcze lepszym rozwiązaniem jest instalacja linii przenośników paletowych lub pojemnikowych albo systemów transportu szynowego, które zapewniają ciągły dopływ towarów do strefy produkcji.

Terminale radiowe pozwalają skrócić czas transportu towarów i ograniczyć jego koszt
Terminale radiowe pozwalają skrócić czas transportu towarów i ograniczyć jego koszt

Oprogramowanie do zarządzania procesami logistyki milk run

Sprawna organizacja pracy w modelu milk run to zadanie niemal niemożliwe do wykonania bez wsparcia specjalistycznych narzędzi, takich jak np. system WMS do zarządzania magazynem. Największą trudność sprawia koordynacja strategii zaopatrzenia w przypadku wielu dostawców.

Aby uniknąć błędów na tym etapie, warto skorzystać z programów automatyzujących zarządzanie zadaniami. Jak słusznie zauważa w publikacji zatytułowanej Milk Run Design Anne Meyer, badaczka z Uniwersytetu w Karlsruhe (Niemcy) specjalizująca się w dziedzinie inżynierii procesów informatycznych: „złożoność planowania dystrybucji w modelu milk run, wybór środków transportu, ustalenie częstotliwości odbioru towarów od poszczególnych dostawców i wyznaczenie tras przewozu wymagają podejmowania decyzji przy wsparciu rozwiązań cyfrowych”.

Oprogramowanie logistyczne pomaga wyznaczyć optymalną trasę zaopatrzenia. Aby zapewnić maksymalną wydajność na tym etapie, można oprócz informatycznego systemu magazynowego zastosować etykiety RFID. W publikacji Digitalized milk-run system for a learning factory assembly line, opracowanej na Uniwersytecie Technologicznym w Graz (Austria), znajdziemy dokładną analizę wdrożenia logistyki milk run przy użyciu technologii komunikacji radiowej. System informatyczny umożliwia „wyliczanie krótszych tras przewozu, co oznacza szybszy i tańszy transport”. Badanie przeprowadzone w testowym środowisku uczelni zwanym LEAD Factory pokazuje, w jaki sposób wdrożenie rozwiązań cyfrowych pozwala usprawnić dystrybucję zapasów zgodnie ze strategią milk run. Wynika z niego, że systemy cyfrowe umożliwiają ponad dwukrotne przyspieszenie wewnętrznego transportu towarów w modelu milk run: „W logistyce milk run bez rozwiązań cyfrowych cały cykl zaopatrzenia trwał średnio 66,6 sekundy. Po cyfryzacji natomiast skrócił się do 30,2 sekundy”, piszą autorzy.

Logistyka milk run – optymalna strategia ciągłej dystrybucji zapasów

Strategia dystrybucji zapasów milk run stanowi wydajną metodę ciągłego zaopatrywania różnych obszarów logistyki i produkcji, np. linii produkcyjnych, stanowisk montażowych itp. Milk run pozwala ograniczyć przejazdy, co przekłada się na bardziej zrównoważone planowanie logistyczne.

Strategia ta wymaga jednak ścisłej koordynacji współpracy dostawców z kierownictwem produkcji, aby zapewnić stały dopływ towarów. Dlatego właśnie warto zainwestować w stosowne oprogramowanie magazynowe, np. system Easy WMS marki Mecalux, który ułatwia organizację przepływu towarów, pozwalając skrócić czas obsługi i obniżyć koszty operacyjne. Jeżeli chcesz poprawić wydajność procesów w swojej firmie, koniecznie skontaktuj się z nami, a nasi doradcy pomogą Ci wybrać najlepsze rozwiązania cyfrowe dla Twojego biznesu.